PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3 (199) | 367--385
Tytuł artykułu

Care Issues in the Transnational Families : a Polish Research Review

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Polish culture is strongly linked to both nuclear family and family networks, which are believed to safeguard stability and sense of security for individuals and communities. The migrations of young Polish men and women, which often scope to entire families, significantly alter the fundamentals of the above guarantees. The migration of Polish youth changes social expectations, possibilities of a family existing in an unchanged form, as well as provisions of care to those who need it, primarily children and elderly members of the kinship structure. For families affected by temporary migrations and experiencing increasingly settlement-oriented mobility, being "on the move" becomes "a way of life," in which periods of "togetherness" are intertwined with much longer phases of separation. The practices and strategies employed by migrants in the hopes of overcoming the aforementioned challenges require thorough analysis. Therefore, a main goal of our article is to focus on multi-dimensional consequences of migration that pertain to the changes of ties and relationships in families, as well as the organization of child and elderly care. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
367--385
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
 • Jagiellonian University
 • Jagiellonian University
Bibliografia
 • Baldasar, L., Baldock, C., and Wilding, R. 2007. Families Caring Across Borders: Transnational Migration, Ageing and Long Distance Care. London: Palgrave Macmillian.
 • Baldassar, L. 2008. 'Staying in touch' and 'being there': Emotions and the experience of co-presence in trasnational relationships, Journal of Intercultural Studies 29 (3): 247-266.
 • Barglowski, K., Krzyżowski, Ł., Świątek, P. 2015. Caregiving in Polish-German Transnational Social Space: Circulating Narratives and Intersecting Heterogeneities, Population, Space and Place 21: 257- 269.
 • Beck, U., Beck-Gernsheim, E. 2013. Distant Love. Polish Edition, Miłość na odleglość. Modele życia w epoce globalnej. Warszawa: PWN.
 • Becker-Pestka, D. 2012. Rodzina w obliczu migracji zarobkowej, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 1(5): 9-26.
 • Biuletyn Informacyjny Rzecznika Praw Dziecka nr 1-2. 2008. Informacje dla rodziców podejmujących pracą poza granicami kraju. Warszawa, pp. 2-4.
 • Biuletyn Informacyjny Rzecznika Praw Dziecka Nr 1-2. 2009. URL: http://www.brpd.gov.pl/uploadfiles/publikacje/Biuletyn. l -2_2009.pdf [access: 18.10.2013].
 • Boćwińska-Kiluk, B. 2009. Przeżycia dzieci migrantów-głos z gabinetu psychoterapeutycznego, in: J. Nikitorowicz, D. Misiejuk (eds.), Procesy migracji w społeczeństwie otwartym. Perspektywa edukacji międzykulturowej. Białystok: Trans Humana, pp. 347-358.
 • Boćwińska-Kiluk, B.. Bielecka, E. 2008. Migracja a psychospołeczny rozwój dziecka, Pedagogika Społeczna 3: 47-60.
 • Bowlby, J. 1982. Attachment and Loss. Nowy Jork: Free Association Books.
 • Bryceson, D., Vuorela, U. (eds.). 2002. The Transnational Family: New European Frontiers and Global Networks. New York: Berg.
 • Brzezińska, A. I., Matejczuk, J. 2011. Psychologiczne konsekwencje (euro)sieroctwa: styl życia rodziny, diagnoza i wsparcie, Studia Edukacyjne 17: 71-88.
 • Burr, V. 2015. Social Constructionism. London: Routledge.
 • Carling, J. 2008. The Human Dynamics of Migrant Transnationalism, Ethnic and Racial Studies 31 (8): 1452- 1477.
 • Czykwin, E. 2009. Odmienne konsekwencje emigracji matek i ojców dla rodzin pozostających w kraju. Prezentacja wstępnych wyników badań, in: J. Nikitorowicz, D. Misiejuk (eds.), Procesy migracji w społeczeństwie otwartym. Perspektywa edukacji międzykulturowej. Białystok: Trans Humana, pp. 324-336.
 • Danilewicz, W. 2010. Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej. Białystok: Trans Humana.
 • Domaszuk, A. 2004. Psychologiczna analiza systemów rodzinnych mężczyzn czasowo nieobecnych, in: A. Dakowicz (ed.), Rodzina podlaska wobec różnych wyzwań egzystencjalnych. Białystok: Trans Humana, pp. 100-128.
 • Dzięgiel, A. 2013. Rodziny migracyjne. Specyfika funkcjonowania i sposoby wsparcia, paper presented at the conference "Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych: EuroEmigranci.PL," Kraków, 23-24 września 2013 roku.
 • Faist, T. 2000. The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces. Oxford: Oxford University Press.
 • Finch, J. 2007. Displaying Families, Sociology 41 (1): 65-81.
 • Fuszara, M., Kurczewski, J. 2012. Modernizacja czy kryzys? Przemiany rodzin czasowych migrantów, Societas/Communitas 1 (13): 79-108.
 • Gabryś, A. 2009. Rodzice od święta, Style i Charaktery 1 (8): 57.
 • Giza-Poleszczuk, A. 2007. Rodzina a system społeczny, in: M. Marody (ed.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 272-301.
 • Glick Schiller, N., Basch, L., Schanton Blanc, C. 1995. From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Transantional Migration, Anthropological Quaterly 68 (1): 48-63.
 • Glick Schiller, N. (2009). A Global perspective on Transnational Migration: Theorizing Migration without Methodological Nationalism, Centre on Migration, Policy and Society Working Paper 67.
 • Gromadzka, K. 2008. Postrzeganie sytuacji rodzinnej przez migrantów przebywających w Stanach Zjednoczonych, in: D. Lalak (ed.), Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości, Warszawa: Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, pp. 326-333.
 • Kawczyńska-Butrym, Z. 2009. Migracje. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kawecki, I., Kwatera, A., Trusz, S., Majerek, B. 2012. The Social and Educational Situation of Circular Migrants' Children in Poland, Annates Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociological (2): 147-161.
 • Kawecki, I., Trusz, S., Kwatera, A., Majerek, B. 2015. Dzieci migrantów zarobkowych: obywatele Europy czy eurosieroty? Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.
 • Kolankiewicz, M. 2008. Dziecko w sytuacji rozłąki z rodzicami, Pedagogika Społeczna 3: 81-86.
 • Kostrubiec, B. 2009. Sytuacja psychologiczna dziecka wobec migracji zarobkowej rodziców, in: M. Janukowicz (ed.), Smak emigracji. Dramaty dzieci. Kraków: Scriptum, pp. 23-36.
 • Kozak, S. 2010. Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Kozerawska, A. 2008. Eurosieroty: co dziesiąty ojciec wyjechał, Gazeta Wyborcza, 10 czerwca.
 • Krasnodębska, A. 2008. Migracja zarobkowa a życie rodzinne kobiet z Opolszczyzny, Pedagogika Społeczna 3: 61-80.
 • Krzyżowski, Ł. 2009. Miedzy gminą Radgoszcz a resztą Europy. Ku antropologii transmigracji. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Krzyżowski, Ł. 2013. Polscy migranci i ich starzejący się rodzice. Transnarodowy system opieki międzygeneracyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Krzyżowski, Ł., Mucha, J. 2014. Transnational Caregiving in Turbulent Times: Polish Migrants in Iceland and their Elderly Parents in Poland, International Migration 29 (1): 22-37.
 • Landolt, P., Wei Wei, Da. 2005. The spatially ruptured practices of migrant families: a comparison of immigrants from El Salvador and the people's Republic of China, Current Sociology 53 (4): 625-653.
 • Levitt, P., Jaworsky, N. 2007. Transanational Migration Studies: Past Developments and Future Trends, Annual Review of Sociology 33 (1): 129-156.
 • Łaszyn, I. 2008. Samotna gwiazdka eurosierot, Dziennik Bałtycki, 4 grudnia.
 • Łuka, W. 2008. Jaś sam w domu, Głos Nauczycielski 27: 11.
 • Małek, A. 2012. Polska "badante" w Rzymie. Kształtowanie migracyjnej przestrzeni miejskiej, Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 1: 23-34.
 • Marody, M., Giza-Poleszczuk, A. 2004. Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mason, J. 2004. Managing Kinship over Long Distance: the Significance of the Visit, Social Policy and Society 3 (4): 421-429.
 • McCarthy, J. R., Edwards, R. 2011. Transnational Families, in: J. R. McCarthy, R. Edwards (eds.), Key Concepts in Family Studies. Londyn: SAGE Publications Ltd., pp. 188-191.
 • Młyński, J. M., Szewczyk, W. 2012. Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej. Badania i analizy. Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II.
 • Muszel, M. 2013. Role i relacje genderowe w transnarodowych rodzinach polskich migrantów w Irlandii po 2004 roku, referat na konferencję pt. "Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych: EuroEmigranci.PL, Kraków, 23-24.09.2013.
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 2011. Wybrane tablice dotyczące emigracji na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy-wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, Część I, II, III. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUJnfor_o_rozm_i_kierunk_emigra_z_polski_w_latach_2004_2011.pdf [access 18.10.2013].
 • Parreñas, R. S. 2005. Children of Global Migration. Transnational Families and Gendered Woes. Stanford CA: Stanford University Press.
 • Pawlak, A. 2012. Migrujące matki, migrujący ojcowie. Nowe sposoby realizacji roli rodzica w zglobalizowanym świecie, Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 1: 97-123.
 • Perek-Białas, J., Racław, M. 2014. Transformation of elderly care in Poland, in: L. Margarita (ed.), The Transformation of Care in European Societies. Palgrave Macmillan UK, pp. 256-275.
 • Piekut-Burzyńska, 2013. Długotrwałe wyjazdy rodziców w celach zarobkowych i ich konsekwencje w odniesieniu do dzieci, Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Nauki o Edukacji 6: 137-152.
 • Pratt, G. 2012. Families Apart. Migrant Mothers and the Conflicts of Labor and Love. Minneapolis; London: University of Minnesota Press.
 • Pustułka, P. 2011. Jeszcze "matki Polki" czy już "matki Europejki"? O macierzyństwie Polek w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w: M. Warat A. Małek, (eds.), Ponad granicami. Kobiety, migracje, obywatelskość. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 277-299.
 • Pustułka, P. 2012. Polish Mothers on the Move: Transnationality and Discourses of Gender, Care and CoResidentiality Requirement in the Narratives of Polish Women raising in the West, Ethicity, Special Issue of Studia Sociologica IV 2: 162-175.
 • Radochoński, M. 2000. Osobowość antyspołeczna. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Raport. Szkoła i opiekunowie wobec eurosieroctwa w województwie kujawsko-pomorskim. 2010. Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
 • Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. URL:. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13164_PLK_HTML.htm [dostęp: 18.10.2013].
 • Roczniki Demograficzne 1991-2012. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Ryan, L., Sales, R., Tilky, M., Siara, B. 2009. Family Strategies and Transnational Migration: Recent Polish Migrants in London, Journal of Ethnic and Migration Studies 35 (1): 61-77.
 • Szczygielska, I. 2013. Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ślusarczyk, M., Pustułka, P. "Dlaczego razem?"-ekonomiczna nieracjonalność i emocjonalny zysk: decyzje migracyjne w polskich rodzinach, Społeczeństwo i Rodzina, forthcoming.
 • Thomas, W., Znaniecki, F. 1976. Chłop polski w Europie i Ameryce Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2013. International Migration Report 2013, URL: http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/migration/migrationreport2013/Full_Document_final.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509469

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.