PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 503 Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości | 156--169
Tytuł artykułu

Uznawanie kosztów badań i rozwoju w rachunkowości

Warianty tytułu
Recognition of Research and Development Cost in Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Siła napędowa gospodarki w znaczącej mierze pochodzi z tworzenia i sprzedaży nowych produktów i technologii. Z powodu ciągle rosnących nakładów na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw kluczowe wydaje się wypracowywanie instytucjonalnych rozwiązań zachęcających przedsiębiorstwa do ponoszenia dodatkowych nakładów. Jednym z takich rozwiązań mogą być bilansowe zasady uznawania kosztów badań i rozwoju, jako że mają one wpływ na skłonność przedsiębiorstw do ponoszenia tych kosztów. Artykuł ma na celu ocenę użyteczności informacji sprawozdawczych wynikających z różnych sposobów uznawania kosztów prac badawczo-rozwojowych w rachunkowości w wybranych krajach anglosaskich oraz w ramach rozwiązań przyjętych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Wartość artykułu polega na tym, że poprzez jasne wskazanie determinant wyboru konkretnych rozwiązań w zakresie uznawania kosztów badań i rozwoju może przyczynić się to do dalszych prac nad optymalizacją opisanych rozwiązań, co w konsekwencji zachęci przedsiębiorstwa do zwiększenia inwestycji w działalność badawczo- -rozwojową. W artykule przeprowadzono analizę literatury, wykorzystując wnioskowanie indukcyjne(abstrakt oryginalny)
EN
Due to the rising costs of R&D, it seems crucial to develop institutional solutions that encourage companies to expand their R&D efforts. The rules of recognition of R&D costs may constitute such a solution. The aim of this article is to assess the usefulness of reporting information resulting from the various ways of recognizing R&D costs in accounting. This may contribute to further work on optimizing these solutions and subsequently encourage companies to increase their R&D investments. In the article, literature was analyzed using inductive inference(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Aboody D., Lev B., 2000, Information asymmetry, R&D, and insider gains, Journal of Finance, Vol. 55, No. 6.
 • Callimaci A., Landry S., 2004, Market valuation of research and development spending under Canadian GAAP, Canadian Accounting Perspectives, Vol. 3, No. 1.
 • Cazavan-Jeny A., Jeanjean T., 2006, The Negative Impact of R&D Capitalization: A Value Relevance Approach, European Accounting Review, Vol. 15, No. 1.
 • Chan L.K. i in., 2001, The stock market valuation of research and development expenditures, Journal of Finance, Vol. 56, No. 6.
 • Drebin A.R., 1966, Accounting for Proprietary Research, The Accounting Review, Vol. 41, No. 3.
 • Federal Reserve Board, 1917, Federal Reserve Bulletin, Government Printing Office, Washington, D.C.
 • Han B.H., Manry D., 2004, The value-relevance of R&D and advertising expenditures: evidence from Korea, The International Journal of Accounting, Vol. 39, No. 2.
 • Healy P.M., 2002, R&D accounting and the trade-off between relevance and objectivity, Journal of Accounting Research, Vol. 40, No. 3.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F., 2002, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jachowicz P., 2009, Wielki Kryzys, szoki naftowe i obecny kryzys finansowy: próba analizy porównawczej, [w:] Osiński J., Sztaba S. (red.), Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Lev B., Sougiannis T., 1996, The capitalization, amortization and value relevance of R&D, Journal of Accounting and Economics, Vol. 21, No. 1.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, IASB, 2011.
 • Minasian J., 1969, Research and Development, Production Functions, and Rates of Return, American Economic Review, May.
 • Nix P.E., Nix D.E., 1992, A Historical review of the accounting treatment of research and development costs, The Accounting Historians Journal, Vol. 19, No. 1.
 • Rozwiązania podatkowe na rzecz badań i rozwoju, 2015, Grupa robocza Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji, Working Paper PwC, październik, https://www.pwc.pl/pl/pdf/rozwiazania-podatkowe-na-rzecz-badan-i-rozwoju-raport-pwc.pdf (dostęp: październik 2016).
 • SAC 4 Definition and Recognition of the Elements of Financial Statements, 1995, Australian Accounting Research Foundation, Australian Accounting Standards Board.
 • SFAC 6 Elements of Financial Statements, 1989, FASB.
 • Skinner D.J., 2008, Accounting for intangibles - a critical review of policy recommendations, Accounting and Business Research, Vol. 38, No. 3.
 • Solow R., 1957, Technical change and the aggregate production function, Review of Economic and Statistics.
 • Szilagyi K., 2010, Accounting Problems of Research and Development, Periodica Oeconomica, October.
 • Tylman B. (red.) 2015, Opłacalność inwestowania w badania i rozwój, Raport opracowany przez PwC przy współpracy NCBR, Warszawa, http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/aktualnosci/ncbr_pwc_17042014_final_1.pd (dostęp: wrzesień 2016).
 • Wyatt A., 2008, What financial and non-financial information on intangibles is value-relevant? A review of the evidence, Accounting and Business Research, Vol. 38, No. 3.
 • Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, IASB, 2011.
 • Zhao R., 2002, Relative value relevance of R&D reporting: an international comparison, Journal of International Financial Management and Accounting, Vol. 13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509503

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.