PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 42 | nr 115 | 63--73
Tytuł artykułu

Podstawowa terminologia i typologia w zakresie obsługi naziemnej dla potrzeb zarządzania w porcie lotniczym

Warianty tytułu
Basic Typology and Terminology Related to Ground Handling for the Services of Management at the Airport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszej publikacji zaprezentowano podstawową terminologię i typologię w zakresie obsługi naziemnej dla potrzeb zarządzania w porcie lotniczym, która została wyodrębniona na podstawie przeprowadzonej analizy treści ustawy Prawo lotnicze 2 oraz jej aktu wykonawczego, tj. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych3 . Dokonana została charakterystyka podmiotów świadczących obsługę naziemną w porcie lotniczym z uwzględnieniem obowiązków wynikających z realizowanej działalności. W uzupełnieniu do prezentowanej analizy dotyczącej uprawnień do świadczenia obsługi naziemnej sporządzony został wykaz kategorii usług obsługi naziemnej oraz działań realizowanych w ramach poszczególnych kategorii. Omówione zostały warunki udostępniania i korzystania z infrastruktury lotniska przez podmioty świadczące usługi obsługi naziemnej, w tym głównie zasady ustalania i pobierania opłat za dostęp do urządzeń i powierzchni lotniska oraz opłat za użytkowanie scentralizowanej infrastruktury.(abstrakt oryginalny)
EN
The present publication presents basic terminology and typology related to the ground handling services needs of management at the airport, based on the analysis of the content of the Act of 3 July 2002 - Aviation Law and its implementing act, i.e. the regulation of the Minister of Transport, the Construction and Maritime Economy of 19 November 2013 on the ground handling services at the airports. This publication contains descriptions of suppliers of the ground handling services at the airports, taking into account the obligations which arise in the course of these activities. In addition to the presented analysis regarding authorization to provide the ground handling services, a list of categories of the ground handling services and the activities carried out within the particular categories was drawn up. The publication discussed the conditions of access and usage of the airport infrastructure by the suppliers of the ground handling services, including the main rules of setting and collecting charges for access to devices and the airport area as well as charges for centralized airport infrastructures.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
Bibliografia
 • Compa T., Obsługa statków powietrznych w porcie lotniczym, "Logistyka" 2013, nr 6.
 • Dyrektywa Rady nr 96/67/WE z dnia 15 października 1996 r. w sprawie dostępu do rynku usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Wspólnoty (Dz.Urz. WE L 272 z 25.10.1996).
 • Europejskie porty lotnicze: wyzwania w perspektywie roku 2030, MEMO/11/857, Bruksela, 1.12.2001 r.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.
 • Liwiński J., Działalność polskich portów lotniczych w 2011 roku, Warszawa, Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ULC, 2011.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (Dz.U. z 2013, poz. 1378).
 • Sztucki J., Gąsior M., Zając G., Szczelina M., Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląska Szkoła Wyższa, 2011.
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. 2002 Nr 130 poz. 1112).
 • Zabłocki E., Lotnictwo cywilne. Lotnictwo służb porządku publicznego. Klasyfikacje, funkcje, struktury, operacje, Warszawa, Akademia Obrony Narodowej, 2006.
 • www.biznes.gov.pl: Uzyskaj zezwolenie na wykonywanie usług obsługi naziemnej, https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/332-zezwolenie-naobsluge-naziemna.
 • www.europa.eu: MEMO/11/857: Europejskie porty lotnicze: wyzwania w perspektywie roku 2030, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11- 857_pl.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509523

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.