PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 9 | nr 1 | 23--33
Tytuł artykułu

Zaburzenia finansowe a restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw - determinanty i skutki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Distress and Financial Restructuring of Companies - Determinants and Effects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w zmiennym otoczeniu, nacechowanym niepewnością, występowaniem ryzyka i zróżnicowanych zagrożeń potęguje występowanie zaburzeń finansowych zarówno na poziomie makro- jak i mikroekonomicznym. Celem artykułu jest identyfikacja determinant wpływających w największym stopniu na występowanie zaburzeń finansowych w przedsiębiorstwach jak również analiza i ocena narzędzi i działań najbardziej skutecznych w ramach niwelowania skutków zaburzeń finansowych, w ramach restrukturyzacji finansowej. Metoda. Badanie przeprowadzono w kwietniu 2015 roku na próbie 100 małych i średnich przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim. Zgromadzony materiał badawczy to mikrodane przekrojowe pochodzące z wywiadów ankietowych. Baza danych ankietowych zawiera 100 obserwacji. Dobór próby: losowy. Zastosowano m.in. analizę głównych składowych. Dokonano także przeglądu i analizy literatury przede wszystkim tzw. related work. Wnioski: Istnieje duże zróżnicowanie w ocenie determinant wpływających na występowanie zaburzeń finansowych w badanych przedsiębiorstwach. Biorąc pod uwagę średnią ważoną, do czynników w największym stopniu wpływających na wystąpienie zaburzeń finansowych w przedsiębiorstwie respondenci zaliczyli zmienność cen (dostępność), uwarunkowania polityczne oraz sytuację ekonomiczną w kraju, a zatem czynniki, na które bezpośrednio przedsiębiorstwo nie ma wpływu. Badani respondenci jako najskuteczniejsze podjęte działania w ramach restrukturyzacji finansowej wskazali ograniczanie wydatków inwestycyjnych poprzez zaniechanie inwestycji oraz renegocjowanie warunków umów Oba działania wpisują się w ogólnie pojmowany program redukcji kosztów i mają charakter stabilizujący. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - Businesses in a changing environment characterized by uncertainty, risk, and diversified threats exacerbate the occurrence of financial problems at both macro and non-macroeconomic levels. The fact of late identification of the symptoms of the financial distress or its lack may result either in the need to implement an extensive array of financial restructuring tools and actions, and in the extreme case may lead to bankruptcy. The purpose of this article is to identify the determinants most affected by the financial distress in enterprises as well as the analysis and assessment of the most effective tools and measures to tackle the financial distress of financial restructuring Methodology - The study was conducted in April 2015 on the request of 100 small and medium-sized enterprises in the Zachodniopomorskie voivodship. The collected baud rate is cross-sectional microdata derived from questionnaire surveys. The survey database contains 100 observations. Random sample selection. There were, among others analysis of the main components Also reviewed and analyzed literature primarily called. Related work. Findings - There is a large variation in the determinants that influence the occurrence of financial distress in the surveyed companies. Taking into account the weighted average, the respondents included price fluctuations (availability), political conditions, and economic situation in the country - as factors most determining the financial distress. Managers as the most successful financial restructuring actions pointed to a reduction in investment spending by abandoning investments and renegotiating contractual terms. Both actions are part of a broadly understood cost reduction program and are of a stabilizing nature. (original abstract)
Rocznik
Tom
9
Numer
Strony
23--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Almeida H., Philippon T. (2007) The risk-adjusted cost of financial distress. Journal of Finance, 62, pp. 2557-2586.
 • Beaver W. H., (1996) Financial ratios as predictors of failure. Journal of Accounting Research. Vol. 5.
 • Brealey R., Myers S., Allen F. (2006) Principles of Corporate Finance. 8 edition Mc.Graw-Hill.
 • Bronars S., Deere D. (1991) The threat of unionization, the use of debt, and the preservation of shareholder wealth. The Quarterly Journal of Economics, 106 , pp. 231-254.
 • Brown D., James C., Mooradian R., (1993) The Information Content of distressed Restructurings Involving Public and Private Debt Claims. Journal of Financial Economics. No. 33.
 • Carminchael D.R. (1972), The auditor's reporting obligation. Auditing Res. Monogr. (1)(New York: AICPA), 94-94.
 • Chan K.C., Chen N.-F. (1991) Structural and return characteristics of small and large firm. Journal of Finance, 46, pp. 1467-1484.
 • De Soto, J. H. (2009) Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne. Warszawa: Instytut Ludwiga von Misesa.
 • Elkamhi R., Ericsson J., Parsons Ch. A., (2012) The cost and timing of financial distress. Journal of Financial Economics 105 (1), pp. 62-81.
 • Franc-Dąbrowska J., Porada-Rochoń M., Zioło M., Babczuk A. (2015) Stabilizowanie finansów podmiotów sektora publicznego i prywatnego w warunkach zaburzeń finansowych. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Geroski P. A., Greeg P.(1996) What makes firms voulnerable to recessionar pressures? European Economic Review. 40, pp. 3-5.
 • Greenwald B.C., Stiglitz J.E. (1990) Financial market imperfections and productivity growth. Journal of Economic Behavior and Organization, 13 (3) , pp. 321-345.
 • Hall R. E. (1993) Macrotheory and the Recession of 1991-1991. American Economic Review.
 • Higson C., Holly S., Kattuman P, Platis S., (2004) The business cycle, macroeconomic shocks and the cross section: The growth of UK quoted companies. Economica, 71, pp. 299-318
 • . Kahl, M. (2002). Economic Distress, Financial Distress, and Dynamic Liquidation. The Journal of Finance, 57(1), 135-168.
 • Kindleberger CH. P. (1999) Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych. Warszawa: WIG Press.
 • Machin S., van Reenen J., (1993) Profit margins and the business cycle: Evidence from UK manufacturing firms. Journal of Industrial Economics, 41, pp. 29-50.
 • Minsky H.P. (1975) The Financial Instability Hypothesis 1 W: Ch. P. Kindleberger, Szaleństwo, panika krach Historia kryzysów finansowych. Warszawa: WIG Press.
 • Orłowski L. (2013) Wyzwania dla polityki makroekonomicznej w świetle pokryzysowych procesów zachodzących na międzynarodowych rynkach finansowych. W: Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Pindado J., Rodrigues L., Torre CH., de la, (2006) How does Financial Distress Affect Small Firms' Financial Structure? Small Business Economics, 26, pp 377-391.
 • Porada-Rochoń M. (2013) Modele decyzji finansowych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach zaburzeń finansowych, Szczecin: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Robbins D., Pearce II J. Tournaround: Retrenchment and Recovery. Strategic Management Journal. 13(4), pp. 287-309.
 • Roubini N. Mihm S. (2011) Ekonomia kryzysu Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Sun J., Li H., Huang Q., He K. (2014) Predicting financial distress and corporate failure: A review from the state-of-the-art definitions, modeling, sampling, and featuring approaches. Knowledge-Based Systems. 57, pp. 41-56.
 • Toporowski J. (2012 ) Nauka o kryzysach finansowych. Biuletyn Towarzystwa Ekonomicznego, 5, 5-7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509525

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.