PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 42 | nr 115 | 113--126
Tytuł artykułu

Trust and Business Risk in a Research Institute's Operations

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The objective of the study is to put forward proposals for limiting the negative effects of business risk by establishing relations with contracting parties not only on the basis of formalized contracts delineating the terms and conditions of cooperation but also, and most importantly, on trust development. The recommendations are preceded by a synthetic presentation of the issue of trust in relations with contracting parties and an outline of a selection of elements of the process of risk identification and analysis in the research institute' s business operations.(original abstract)
Twórcy
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
Bibliografia
 • Ashnai B., Henneberg S.C., Naude P., Francescucci A., Inter-personal and interorganizational trust in business relationship: An attitude-behavior-outcome model, Industrial Marketing Management, 2016, Vol. 52.
 • Bharadwaj N., Matsuno K., Investigating the Antecedents and Outcomes of Customer Firm Transaction Cost Savings in a Supply Chain Relationship, "Jurnal of Business Research", 2006, No. 59.
 • Bidault F., Jarillo J.C., Trust in Economic Transactions, [in:] F. Bidault, P.Y. Gomez, M. Gilles (ed.), Trust: Firm and Society, Macmillan Press Ltd., Great Britain 1997.
 • Bombiak E., Kapitał relacyjny w organizacjach - istota i pomiar (Relation capital within organizations - the essence and evaluation), [in:] M. Cisek, M. Wakuła (ed.), Odpowiedzialne zarządzanie: wybrane aspekty (Responsible management: a selection of aspects), Studio Emka, Warszawa 2012.
 • Domańska-Szaruga B., Kapitał relacji jako źródło wartości przedsiębiorstwa (Relation capital as a source of business value), [in:] B. Domańska-Szaruga (ed.), Budowanie relacji z klientem (Establishing relations with customers), Studio Emka, Warszawa 2009.
 • Domańska-Szaruga B., Simiński P., Ryzyko i zaufanie w relacjach z kontrahentami w działalności instytutu badawczego (Risk and trust in relations with contracting parties in research institute's operations), [in:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska- -Bielawska (ed.), Organizacja w sieci relacji (Organizations within a network of relations), Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017.
 • Dyer J.H., Chu W.C., The Role of trustworthiness In Reducing Transaction Costs and Improving Performance: Empirical evidence from the United States, Japan and Korea, "Organizational Science", 2003, No. 14(1).
 • Dziurski P., Zaufanie a osiąganie korzyści z relacji międzyorganizacyjnych (Trust and taking advantage of inter-organizational relations), [in:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (ed.), Organizacja w sieci relacji (Organizations within a network of relations), Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017.
 • Fawcett S.E, Jones S.L., Fawcett A.M., Supply chain trust: The catalyst for collaborative innovation, "Business Horizons", 2012, No. 55(2).
 • Fawcett S.E, Jones S.L., Fawcett A.M., Supply chain trust: The catalyst for collaborative innovation, "Business Horizons", 2012, No. 55(2), ss. 163-178.
 • Fukuyama F., Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu. (Trust: social capital vs a way to prosperity), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Jajuga K., Część I. Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem (Part I. Theoretical bases of risk management), [in:] K. Jajuga (ed.), Zarządzanie ryzykiem (Risk management), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Jedynak P., Relacje organizacji z otoczeniem. Perspektywa znormalizowanych systemów zarządzania (Relations organization - environment. A normalized management system perspective), [in:] T. Borys, P. Rogala, P. Skowron (ed.), Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie (Sustainable development of organizations - responsible management), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, No. 376.
 • Lewicka D., Zakrzewska-Bielawska A., Rola zaufania w relacyjnej orientacji przedsiębiorstwa (The role of trust in a relational orientation of an enterprise), [in:] Osbert-Pociecha G., Nowosielski S. (ed.), Meandry teorii i praktyki zarządzania (The meanders of theory and practice of management), Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2016.
 • Lewicka-Strzałecka, Zaufanie w relacji konsument - biznes (Trust in the consumer - business relation), "Prakseologia", 2003, No. 143.
 • Lewicki R., Bunker B., Developing and maintaining trust In working relationships, [in:] Kramer R.M., Tyler T.R. (ed.), In trust In organizations. Frontiers of theory & research, Sage, Thousand Oaks, 1996
 • Paliszkiewicz J., Zaufanie w zarządzaniu (Trust in management), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • Sankowska A., Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem: perspektywa wewnątrzorganizacyjna (The effect of trust on company management: intraorganizational perspective), Difin, Warszawa 2011.
 • Seppanen R., Blomqvist K., Sundqvist S., Measuring inter-organizational trust - a critical review of the empirical research in 1990-2003, Industrial Marketing Management, 2007, Vol. 36.
 • Simiński P., Domańska-Szaruga B., Identyfikacja i analiza ryzyka operacyjnego w procesie planowania systemu zarządzania ryzykiem na przykładzie instytutu badawczego, (Identification and analysis of operational risk in the process of risk management system planning on the basis of an example of a research institute), [in:] T. Wawak (ed.), Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce (Management at higher education institutions and innovations in economy), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 • Sztompka P., Zaufanie: fundament społeczeństwa (Trust: the foundation of a society), Znak, Kraków 2007.
 • Wereda W., Orientacja na zaufanie a budowanie relacji z interesariuszami w organizacji (Orientation on trust vs developing relations with stakeholders in an organization), [in:] T. Borys, P. Rogala, P. Skowron (red.), Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie (Sustainable organizational development - responsible management), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, No. 376.
 • Wereda W., Woźniak J., Kryterium ryzyka organizacji "zwinnej" (Risk criterion of a "swift" organization", "Nowoczesne Systemy Zarządzania", 2015, No. 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509615

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.