PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 503 Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości | 365--375
Tytuł artykułu

Znaczenie sprawozdawczości finansowej w opinii inwestorów indywidualnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Reporting Importance from Individual Investors' Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pozycja inwestorów indywidualnych na rynku finansowym powoduje, że znaczenie wykorzystywanych przez nich źródeł informacji, w tym sprawozdawczości finansowej, stanowi ważny i aktualny problem badawczy. Z tego względu celem niniejszego artykułu jest analiza wykorzystania sprawozdawczości finansowej przez inwestorów indywidualnych w ich procesach decyzyjnych. Na potrzeby realizacji założonego celu wykorzystano następujące metody badawcze: opisowa, porównawcza, analiza literatury przedmiotu oraz badanie ankietowe wśród inwestorów indywidualnych. Wybrany przedmiot badań zdeterminował strukturę i zawartość pracy. Rozpoczęto od przedstawienia ewolucji, a także istoty sprawozdawczości finansowej. Dalej dokonano przeglądu wybranych badań z tego zakresu. Następnie zaprezentowano analizę wyników badania własnego i zakończono wnioskami dotyczącymi przedmiotu pracy(abstrakt oryginalny)
EN
The role of individual investors in the financial market causes that the importance of sources of information used in their decision, including financial reporting, is an important and current research problem. Therefore, the aim of this article is to analyze the use of financial reporting by individual investors in their decision. The following methods have been used: descriptive method, comparative method, reference books analysis and survey of individual investors. The selected research object determined the structure and content of this paper. The evolution and the essence of financial reporting will be presented first, next, the review of selected research and finally the analysis of selected author's research results and some conclusions(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Adamczyk M., 2014, Autoreferat pracy doktorskiej pt. Optymalizacja zakresu informacji o kapitałach własnych w sprawozdaniach finansowych spółek z rynku NewConnect, http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/obrona_dr/adamczyk/adamczyk_autoreferat.pdf (dostęp: 05.2017).
 • Baker H.K., Haslem J.A., 1973, Information needs of individual investors, The Journal of Accountancy, November, s. 64-69.
 • Błażyńska J., 2015, Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Burlaud A., Colasse B., 2011, International Accounting Standardisation: Is Politics Back?, Accounting in Europe, vol. 8, no. 1, s. 23-47.
 • Chen H., Tang Q., Jiang Y., Lin Z., 2010, The Role of International Financial Reporting Standards in Accounting Quality: Evidence from the European Union, Journal of International Financial Management and Accounting, vol. 21, no. 3, s. 220-278.
 • de Soto J.H., 2009, Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa, s. XIX-XX.
 • Dilla W.N., Janvrin D.J., Jeffrey C., 2014, Pro forma accounting disclosures: The effect of reconciliations and financial reporting knowledge on nonprofessional investors' judgments, Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting, nr 30, s. 43-54.
 • Dziawgo D., 2004, Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne na rynku papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Dziawgo D., 2016, Znaczenie raportowania pozafinansowego w opinii indywidualnych inwestorów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 436, s. 105-114.
 • Fich E.M., Harford J., Tran A.L., 2015, Motivated monitors: The importance of institutional investors' portfolio weights, Journal of Financial Economics, nr 118, s. 21-48.
 • Frymus M., 2015, Wpływ globalizacji gospodarki światowej na międzynarodową sprawozdawczość finansową, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 77, s. 41-51.
 • Grabiński K., 2007, XBRL jako etap ewolucja sprawozdawczości finansowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 750, s. 199-212.
 • Gmytrasiewicz M., 2006, Dylematy współczesnej rachunkowości. Artykuł dyskusyjny, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 32(88), s. 87-95.
 • Hass-Symotiuk M., 2009, Sprawozdanie finansowe, [w:] Czubakowska K. (red.), Rachunkowość według prawa bilansowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Kamela-Sowińska A. (red.), 2010, Rachunkowość zaawansowana, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań.
 • Kaniel R., Saar G., Titman S., 2008, Individual Investor Trading and Stock Returns, The Journal of Finance, vol. LXIII, no. 1, s. 273-310.
 • Kędzior M., 2015, Dobrowolne stosowanie MSSF przez spółki giełdowe w wybranych krajach Europy Zachodniej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 81(137), s. 123-136.
 • Lawrence A., 2013, Individual investors and financial disclosure, Journal of Accounting and Economics 56, s. 130-147.
 • Łazarowicz E., 2016, Dyskusja wokół celu sprawozdawczości finansowej opartej na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 87(143), s. 89-104.
 • Mućko P., 2012, Atrybuty sprawozdania z działalności na tle sprawozdania finansowego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 66(122), s. 143-152.
 • Nowak E., 2008, Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa.
 • Pietrewicz L., 2010, Rozwój rynku inwestorów instytucjonalnych i jego wpływ na relacje agencji w spółkach giełdowych, Zarządzanie Zmianami, nr 3, s. 1-20.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2406 z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 1.
 • Samelak J., 2006, Sprawozdawczość finansowa, [w:] Gabrusewicz W., Samelak J. (red.), Rachunkowość finansowa. Obszary problemowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 299-333.
 • Sierpińska M., Jachna T., 2004, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szewc M., 2009, Czy inwestorzy doceniają sprawozdanie finansowe?, Rachunkowość, nr 9, s. 24-26.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2014 r. poz. 768 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509711

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.