PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 | 3--6
Tytuł artykułu

Jakość ochrony krajobrazu w Polsce : perspektywa prawnoadministracyjna

Warianty tytułu
Quality of Landscape Protection in Poland : Legal-administrative Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Odpowiedniej jakości krajobraz stał się elementem wymagań społeczeństwa wobec władz publicznych. W związku z tym rozwijają się przepisy prawne w tej materii. Celem artykułu jest zebranie i ocena wprowadzonych regulacji. W artykule przedstawiono definicję krajobrazu oraz krajobrazu kulturowego. Następnie zostały analizowane regulacje z zakresu ochrony krajobrazu z oceną ich przydatności i skuteczności. Badania oparto na literaturze przedmiotu i orzecznictwie sądów administracyjnych. W wyniku analiz można uznać, iż mimo prób poprawy przedmiotowych rozwiązań prawnych, rozproszone w wielu ustawach szczególnych, niejasne i szczątkowe przepisy z zakresu ochrony krajobrazu nie spełniają swojej funkcji, przyczyniając się do stopniowej degradacji polskiego krajobrazu. (abstrakt oryginalny)
EN
The appropriate quality of the landscape has become part of the demands of society towards public authorities. As a result, legal regulations are developing in this area. The purpose of the article is to collect and evaluate the regulations. The article will describe the definition of the landscape and cultural landscape. The regulations on landscape protection have been analyzed together with an assessment of their usefulness and effectiveness. The research was based on the literature and the case law of administrative courts. As a result of the analyzes, it can be concluded that, despite efforts to improve the legal solutions, dispersed in many specific laws, unclear regulations on the protection of the landscape do not fulfill their role and contribute to the gradual degradation of the Polish landscape. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
3--6
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • [1] Bąkowski T., 2004. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. Kraków: 16.
 • [2] Cherka M. (red.). 2010. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz. Warszawa: 101.
 • [3] Degórski M., 2009. Krajobraz jako odbicie przyrodniczych i antropogenicznych procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego. Problemy Ekologii Krajobrazu 23: 57.
 • [4] Fogel A. (red.). 2016. Ustawa krajobrazowa. Komentarz do przepisów wprowadzonych w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Warszawa: 99.
 • [5] Myga-Piątek U. 2010. Przemiany krajobrazów kulturowych w świetle idei zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju - problems of sustainable developments 5 (1): 97-98.
 • [6] Kachniarz T., Zygmunt N. 1994. Nowe podstawy prawne zagospodarowania przestrzennego. Warszawa: 124.
 • [7] Niewiadomski Z. 2011. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz. Warszawa: 161.
 • [8] Radecki W. 2016. Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Warszawa: 57.
 • [9] Radziszewski E. 2006. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - przepisy i komentarz. Warszawa: 14.
 • [10] Worobiec K. 2011. Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny. Biuletyn Forum Debaty Publicznej 3: 10.
 • [11] Wyrok TK z 4 grudnia 1990 r., sygn. K 12/90 OTK 1990/1/7.
 • [12] Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 5 października 2007 r., sygn. II SA/Go 471/07, Lex Polonica nr 2227976.
 • [13] Wyrok WSA w Krakowie z 18 grudnia 2007 r., sygn. III SA/Kr 569/07, CBOSA.
 • [14] Wyrok WSA w Poznaniu z 23 października 2013 r., sygn. IV SA/Po 732/13, LEX nr 1414565.
 • [15] Opracowanie eksperckie skutków wdrożenia tzw. ustawy krajobrazowej. 2014. Instytut Jagielloński. Kraków: 16.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509765

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.