PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 503 Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości | 431--444
Tytuł artykułu

Identyfikacja i ocena ryzyka w jednostce jako obszar współpracy pomiędzy biegłym rewidentem a audytorem wewnętrznym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Risk Identification and Assessment in an Organization as an Area for Cooperation Between Chartered Accountants and Internal Auditors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest interpretacja aktualnych wytycznych związanych z identyfikacją i oceną ryzyka na potrzeby rewizji finansowej i realizacji zadań audytu wewnętrznego, które zostały zawarte w standardach audytu dla obu grup zawodowych. Standardy dla biegłych rewidentów oraz standardy dla audytorów wewnętrznych odrębnie traktują problem identyfikacji i oceny ryzyka w jednostce. Dlatego w dalszej części opracowania wskazano potencjalne obszary wspólnego działania biegłego rewidenta i audytora wewnętrznego w tym zakresie. Przeprowadzona analiza pozwala na stwierdzenie, że współpraca daje wiele korzyści audytorom, pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału wiedzy audytora wewnętrznego o jednostce przez biegłego rewidenta, poszerzenie wiedzy na temat metodyki audytu oraz zmniejszenie zakresu dublowanych prac. Podczas opracowywania artykułu wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd literatury, analiza regulacji, dedukcję i wnioskowanie(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper is to interpret the fundamental guidelines related to risk identification and assessment for the purposes of accounts auditing and implementation of internal audit tasks, defined in auditing standards for both professions. Standards for chartered accountants and standards for internal auditors take different approaches to the issue of risk identification and assessment in an organization. Therefore, subsequent chapters of the paper specify potential areas of cooperation of chartered accountants and internal auditors with regard to risk identification and assessment in the audited organization. The author's analysis allows one to conclude that the cooperation of both professionals in this regard offers multiple benefits to both of them, makes it possible to make a better use of the internal auditor's knowledge of the organization, improves the knowledge of audit methodology and reduces potential duplication(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bednarek P., 2009, Warunki i zakres współpracy biegłego rewidenta z audytorami wewnętrznymi przy badaniu sprawozdań finansowych w świetle literatury zachodniej, [w:] Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 56, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 23-30.
 • COSO I. Kontrola wewnętrzna - zintegrowana struktura ramowa, 2008, tłumaczenie: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Warszawa.
 • Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, 2016, www.iia.org.pl (dostęp: 02.04.2017).
 • Dunn J., 1996, Auditing. Theory & Practice, Prentice Hall Europe.
 • Haron H., Chambers A., Ramsi R., Ismail I., 2004, The reliance of external auditors on internal auditors, Managerial Auditing Journal, vol. 19, no. 9, s. 1148-1159.
 • Kwasiborski A., 2009, Relacje audytora z podmiotem badanym i jego otoczeniem, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 • Maletta M., 1993, An examination of auditors' decision to use internal auditors as assistants: the effect of inherent risk, Contemporary Accounting Research, vol. 9, no. 2, s. 508-525.
 • Mautz R., 1984, Internal and external auditors: how do they relate?, Corporate Accounting, vol. 3, no. 4, s. 56-58.
 • Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej 315, www.kibr.pl (dostęp: 7.06.2017).
 • Peacock E., Pelfrey S., 1989, How internal auditors view the external audit?, The Internal Auditor, June, vol. 46, s. 48-54.
 • Reinstein A., Lander G.H., Gavin T.A., 1994, The External Auditor's Consideration of the Internal Audit Function, Managerial Auditing Journal, vol. 9, no. 7, s. 29-36.
 • Rosa M., 2015, Audyt zewnętrzny (biegły rewident) a audyt wewnętrzny w zakładzie ubezpieczeń, Prawo Asekuracyjne 1(82), s. 64-84.
 • Szczepankiewicz E.I., 2011a, Komunikacja biegłego rewidenta ze stronami zainteresowanymi w świetle rekomendacji "Zielonej Księgi", [w:] Gabrusewicz W. (red.), Problemy sporządzania i badania sprawozdań finansowych w aktualnych uwarunkowaniach gospodarczych, KIBR - Oddział w Poznaniu, Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 109-115.
 • Szczepankiewicz E.I., 2011b, The Role of the Audit Committee, the Internal Auditor and the Statutory Auditor as the Bodies Supporting Effective Corporate Governance in Banks, [w:] Zarządzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki, Zarzecki D. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 640, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, nr 38, Szczecin, s. 885-896.
 • Szczepankiewicz E.I., 2014, Warunki korzystania z ustaleń audytu wewnętrznego przez biegłego rewidenta podczas rewizji finansowej, [w:] Wasilewski M. (red.) Tworzenie Mazowieckiego Klastra Audytu i Consultingu. Uwarunkowania rozwoju rynku rewizji finansowej w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 183-198.
 • Szczepankiewicz E.I., 2016, Audyt kontroli wewnętrznej rachunkowości w środowisku informatycznym, Difin, Warszawa.
 • Tiessen P., Colson R.H., 1990, External auditor reliance on internal audit, Journal of Internal Auditing, vol. 5, no. 3, s. 10-22.
 • Winiarska K., 2007, Audyt wewnętrzny w 2007 r. Standardy międzynarodowe - Regulacje krajowe, Difin, Warszawa.
 • Wolf E., 1997, Auditing Today, Prentice Hall Europe.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509813

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.