PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 26 | 199--212
Tytuł artykułu

Rola agencji zatrudnienia na polskim rynku pracy w latach 2008-2016

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Employment Agencies on the Polish Labor Market in 2008-2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany zaobserwowane na rynku pracy zainspirowały autorkę do opracowania niniejszego artykułu. Postawiona w nim hipoteza mówi o rosnącej roli agencji zatrudnienia (AZ) na polskim rynku pracy w latach 2008-2016. Autorka do uargumentowania tezy wykorzystała swoje doświadczenie zdobyte w trakcie pracy w agencji pośrednictwa pracy, raporty instytucji rynku pracy a także dostępną literaturę oraz wywiady z ekspertami związanymi z AZ. Po przeanalizowaniu dostępnych materiałów zauważyć można rosnącą liczbę agencji zatrudnienia oraz wzrost liczby osób, które zostały zatrudnione za pośrednictwem agencji zatrudnienia. Od 2010 roku dał się zaobserwować stały, stopniowy wzrost ilości agencji zatrudnienia. Przyczyn tego zjawiska jest klika: brak barier wejścia na rynek dla nowych AZ, wzrost popytu na usługi, czasochłonność realizacji procesów rekrutacyjnych w ramach zasobów firmy, trudności w pozyskaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach na wolne wakaty w przedsiębiorstwach. Dodatkowo przyczyną zaistniałego zjawiska jest także wzrost popytu na pracę przy zmianach jakie zaszły w podaży pracy, co doprowadziło do sytuacji wzmożonej konkurencji między pracodawcami zabiegającymi o pracowników. Ta sytuacja jest korzystna dla agencji zatrudnienia, ponieważ ich rola jako partnera biznesowego rośnie. Dodatkowo zauważyć można zmianę w podejściu pracodawców do podmiotów rynku pracy. Przedstawiciele AZ zgodnie stwierdzili, że pracodawcy są coraz bardziej świadomi korzyści płynący ze współpracy tj. szybkość realizacji usługi poprzez wykorzystanie specjalistycznych źródeł pozyskiwania kandydatów tj.: direct search, networking, agencyjna baza kandydatów czy możliwość pozyskiwania pracowników z zagranicy oraz portale społecznościowe; dostęp do rozległej wiedzy o sytuacji na rynku pracy w danej branży. Szeroki zakres usług obejmujący oprócz rekrutacji i selekcji również outsourcing usług, doradztwo i szkolenia są w stanie zapewnić kompleksową obsługę klienta i dopasować produkty do konkretnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Agencje, konkurując między sobą o klientów, rozwinęły się w dwóch kierunkach: jeden to kompleksowość usług a drugi, to wąskie specjalizacje, które zapewniają usługi dla niszowych branż tj.: IT, rekrutacja i selekcja inżynierów, sprzedawców. Korzyści ze współpracy z AZ zauważają również kandydaci, którzy dzięki współpracy z doświadczonym konsultantem mogą liczyć na wsparcie w wyborze odpowiedniej dla danej osoby oferty pracy a także wsparcie w kreowaniu ścieżki kariery. Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, pozytywnej weryfikacji hipotezy o rosnącej roli AZ. (abstrakt oryginalny)
EN
The changes observed on the Polish labor market inspired the author to elaborate hereby article. The hypothesis formulated in it tells about the growing role of recruitment agencies on the Polish labor market from 2008 to 2016. To argument thesis the author used job experience which she has been gaining in recruitment agency, reports of labor market institutions and other available literature. After having analyzed available data we can notice the growing number of employment agencies and growing number of people who were employed through the agency of the employment agencies. Since 2010 we can observe gradually and constant growth of amount of the recruitment agencies. The reasons of this phenomenon are: lack of entry barriers on this market for new companies, increase in demand on this services, time-consuming of realizations recruitment processes by internal specialists, difficulties to find candidates with appropriate experience. Another reason of existing this phenomenon is growth of demand for labor. It lids to intensifying competition of employers to get employees. This situation is profitable for employment agencies, because their business role is still increasing. In addition we can notice the change in approach to the recruitment agencies. Recruitment agencies' representatives agreed that the employers get used to be more awareness about advantages of this cooperation e.g. agencies are able to find the proper candidates for them in the faster way, because they use direct search, networking, agencies' candidates database, the opportunity of gaining the candidates from foreign countries, using social media; access to wide range of knowledge about situation on labor market. The wide range of services besides recruitment and selection concerns as well outsourcing services and training and consulting. They provide full service and offer tailored products for particular demands of clients. The agencies competing among each other to catch clients developed in two different directions. One of it is providing full services and the second one is narrow specialization which provides services in niche branches for example: IT, engineering recruitment and sales force. Candidates have seen the advantages of cooperation with recruitment agencies, because they can contact with experienced consultant, who helps them in making a decision about choosing the job offer and support them to create the career path. The results of executed researches shows the positive verification of hypothesis about growing role of recruitment agency. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
199--212
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Biznes.gov.pl, Poradnik przedsiębiorcy, Otwieram Agencję Pośrednictwa Pracy, (dostęp online: 24 kwietnia 2017), https://www.biznes.gov.pl/poradnik//scenariusz/11 -otwieram_agencje_posrednictwa_pracy.
 • Eurostat, Employment rate, age group 20-64, 2015, (dostęp online: 26 kwiecień 2017), http://ec.europa.eu/eurostat/statistic-explained/index.php/File:Employment_rate,_age_group_20%E2%80%9364,_2015_(%25)_YB16_III.png.
 • Główny Urząd Statystyczny, Stopa bezrobocia w latach 1990-2017, (dostęp online: 26.04.2017, http://stat.gov.pl/obszary- tematyczne/rynek- pracy/bezrobocie -rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2017,4,1.html.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Rynku Pracy (2015), Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2014r., Warszawa.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Rynku Pracy (2017), Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2016r., Warszawa.
 • Jatczak R., wywiad z twórcą bloga www.sposobynazasoby.pl, który od 9 lat jest zawodowo związany z rynkiem agencji zatrudnienia.
 • Kamińska M., wywiad z Finance, Banking & IT Division Managerem w agencji zatrudnienia Wyser Poland, www.pl.wyser-search.com.
 • Karolewski P., wywiad z właścicielem agencji pośrednictwa pracy Creative Center, www.creativecenter.pl.
 • Kawecki G. (2017), J. Tyrowicz: w Polsce nie ma rynku pracownika, Puls Biznesu, 02.01.2017r.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Dz.U. 2003 nr 58 poz. 514.
 • Orzelska K., wywiad z Team Leaderką w agencji HRK.
 • Work Service, Raport: Barometr Rynku Pracy VII, I kwartał 2017r., (dostęp online: 26 kwiecień 2017), http://www.qbusiness.pl/uploads/Raporty/workbarometr12017.pdf.
 • Stor, Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ), (dostęp online: 1 maja 2017).
 • Supernak Adam, Praca tymczasowa- wady i zalety, Gazeta praca, 28,09.2015r. (dostęp online: 23 kwietnia 2017), http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90445,18903332,praca-tymczasowa-zalety-i-wady.html.
 • Tarnowski M., wywiad z Managerem Regionalnym w jednej z największych AZ działających na polskim rynku pracy.
 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Propozycja urzędu, Informacje ogólne, (dostęp online: 23 kwietnia 2017), https://www.uppk.pl/4,klienci/16,agencje-zatrudnienia/informacje-ogolne
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2016 r. poz. 645.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509821

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.