PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 503 Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości | 454--463
Tytuł artykułu

Istota i uwarunkowania rachunkowości w gospodarce leśnej - ujęcie retro- i prospektywne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Nature and Conditions of Accounting in Forestry - Retrospective and Prospective Frame
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rachunkowość leśna stanowi normalny system rachunkowości, który jednak z uwagi na długotrwały biologiczny proces produkcji drewna miał i nadal ma liczne problemy, szczególnie w zakresie wyceny. Celem opracowania jest przedstawienie odrębności struktury ekonomicznej leśnictwa i jej wpływu na rachunkowość. Cel ten będzie realizowany w ramach badań porównawczych współczesnych uwarunkowań rachunkowości w gospodarce leśnej z tymi prezentowanymi pięćdziesiąt lat temu, które zostały ujęte w podręczniku dla studentów wydziałów leśnych wyższych szkół rolniczych w Polsce, autorstwa M. Chodźko, J. Gregorowicz, T. Molendy pt. Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw lasów państwowych. Ponadto w opracowaniu zostanie wykorzystana metoda rozumowania indukcyjnego i dedukcyjnego. Przyjęto następującą hipotezę: mimo upływu pięćdziesięciu lat rachunkowość w gospodarce leśnej stoi przed tymi samymi kluczowymi wyzwaniami świadczącymi o specyficznych, ekonomicznych uwarunkowaniach leśnictwa. Hipoteza została zweryfikowana pozytywnie(abstrakt oryginalny)
EN
"Forest Accounting" is a normal accounting system, but due to the long-term biological process of wood production, it still has many problems especially in valuation. The aim of the study is to present the distinct economic structure of forestry and its impact on accounting. This objective will be pursued as a comparative study of contemporary accounting conditions in forest management with those presented fifty years ago, which were included in the textbook of the forestry faculty of higher agricultural schools in Poland, by M. Chodźko, J. Gregorowicz, T. Molenda, which is titled: Finance and accounting of state forest enterprises. In addition, the method of inductive and deductive reasoning will be used. The following hypothesis is accepted: despite the fact that over fifty years pased, forestry accounting still faces the same key challenges as the specific economic conditions of forestry. The hypothesis has been positively verified(original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Bibliografia
 • Buraczewski A., 2013, Wprowadzenie do rachunkowości, [w:] Buraczewski A. (red.), Podstawy rachunkowości i gospodarki finansowej w Lasach Państwowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, s. 21.
 • Chodźko M., Gregorowicz J., Molenda T., 1971, Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw lasów państwowych, Polskie Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, s. 136-137, 201-205.
 • http://www1.up.poznan.pl/kel/Historia (dostęp: 10.06.2017).
 • http://www1.up.poznan.pl/kel/konferencje (dostęp: 12.06.2017).
 • Ijiri Y., 1965, Management Goals and Accounting for Control, North - Holland, Amsterdam, s. 56.
 • Luty Z., 2003, Teoria a rzeczywistość rachunkowości (rachunkowość - abstrakcja rzeczywistości), [w:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, red. S. Sojak, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 399-400.
 • Sadowska B., 2015, Rachunkowość w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, [w:] Luty Z., Chmielowiec-Lewczuk M. (red.), Rachunkowość - polityka makroekonomiczna - globalizacja, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 390, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 226.
 • Skrzywan S., 1948, Rachunkowość w przedsiębiorstwie przy gospodarce planowej. Cele i funkcje, GIW, Warszawa, s. 85, za: Świderska G.K., Aktualne znaczenie sformułowanych przez Profesora Stanisława Skrzywana celu i funkcji rachunkowości w przedsiębiorstwie, [w:] Materiały na konferencję poświęconą pamięci prof. zw. dra hab. Stanisława Skrzywana, SKwP, Warszawa 2003, s. 73.
 • Sprawozdanie, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=61e00d98-d78e-459e-9275-ca2aedac42d2&groupId=764034 (dostęp: 10.06.2017).
 • Szczypa P., 2012, Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa, s. 126-128.
 • Szramka H., 2013, Ekonomiczne aspekty gospodarowania w leśnictwie, [w:] Ważyński B. (red.), Podstawy gospodarki leśnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, s. 378-379.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509899

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.