PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 29 | 45--58
Tytuł artykułu

Prawna kwalifikacja umów o usługi kosmetyczne

Warianty tytułu
Legal Qualification of the Cosmetic Service Contracts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza zagadnienia granic pomiędzy usługami kosmetycznymi a świadczeniami medycznymi. Jego celem jest wskazanie właściwej dla usług kosmetycznych kwalifikacji prawnej i podstaw wykonywania. Badania objęły pojęcia usługi kosmetycznej, kosmetologii i medycyny estetycznej oraz kwalifikacji osób je wykonujących. Ostatnia część poświęcona została prawnej kwalifikacji umowy o usługi kosmetyczne i umowy o usługi kosmetologiczne. Przeprowadzone badania wskazały niejednorodny charakter obu umów. Dla umowy o usługi kosmetyczne nie ma bowiem regulacji prawnych. Powoduje to zagrożenie dla osób z nich korzystających. Rodzaje oferowanych na rynku zabiegów powodują, że usługa kosmetyczna niewiele różni się od świadczenia zdrowotnego. W związku z tym trzeba ustalić granicę pomiędzy działaniami medycznymi a usługami kosmetycznymi. Analiza cech charakterystycznych umowy o usługi kosmetyczne oraz mieszany charakter tych umów wskazują, że ich kwalifikacja powinna być oparta na art. 750 k.c. Przepis ten powinien znajdować zastosowanie do usług kosmetycznych nieobjętych innymi przepisami. Stanowi on lepszą podstawę dla ewentualnych roszczeń do kosmetyczki. (abstrakt oryginalny)
EN
The article on "Legal qualification of the cosmetic service contracts" addresses the issues of boundaries between cosmetic services and medical services. Its purpose is to indicate the relevant qualifications for cosmetic services and legal basis for their implementation. Study included the concept of cosmetic services, cosmetology and aesthetic medicine and the qualifications of the providers. Last part is devoted to the legal qualification of the service contract cosmetic and beauty service contract. Study showed heterogeneous nature of both agreements. This is because the contract of cosmetic services is no regulation in polish law. This causes It can be dangerous for persons using them. Types of treatments available on the market make cosmetic service is not much different from health services. Accordingly, the need to establish the border between the activities of medical and cosmetic services. Analysis of the characteristics of the cosmetic service contract and the mixed nature of these agreements shows that the qualification should be based on art. 750 of the Civil Code. This provision should be applicable to the cosmetic services contracts only when are not covered by other regulations. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
29
Strony
45--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Brzozowski, A. ( 2011). Komentarz do art. 355. [W:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. T. 2 (414-415). Warszawa: C.H. Beck.
 • Jędrej, K. (2014). Kodeks cywilny. Komentarz. [W:] K. Ciszewski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Lex/el.
 • Kopaczyńska-Pieczniak, K.W. (2014). A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 3. Zobowiązania - część szczególna. Lex/el.
 • Krakowska, D. (2012). Zawody medyczne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Nesterowicz, M. (1989). [W:] J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem. T. 2 (s. 692). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Ogiegło, L. (2000). [W:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. T. 2 (wyd. 2) (s. 351). Warszawa: C.H. Beck.
 • Ogiegło, L. (2011). [W:] J. Rajski (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań - część szczegółowa. T. 7 (s. 560). Warszawa: C.H. Beck
 • Starzyk E., Zachwieja P. (2010). Ustawodawstwo kosmetyczne w Polsce i Unii Europejskiej. Warszawa: Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia.
 • Śpiewak, R. (2012). Estetologia medyczna, medycyna estetyczna, dermatologia estetyczna, chirurgia estetyczna, ginekologia estetyczna, stomatologia estetyczna - definicje i wzajemne relacje poszczególnych dziedzin. Estetologia medyczna i kosmetologia 2 (3), 69-71.
 • Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 dotycząca wyrobów medycznych, Dz. Urz. WE L 169 z 12.07.1993.
 • Ustawa z 5.12.1996 o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. T.j. Dz.U. 2015, poz. 464, ze zm.
 • Ustawa z 30.03.2001 o produktach kosmetycznych. T.j. Dz.U. 2013, poz. 475.
 • Ustawa z 6.09.2001 prawo farmaceutyczne. T.j. Dz.U. 2008, nr 45, poz. 271, ze zm.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z 30.11.2009, nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych, Dz. Urz. UE L 2009.342.59, z późn. zm.
 • Ustawa z 4.03.2010 o świadczeniu usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dz.U. nr 47, poz. 248, ze zm.
 • Ustawa z 20.05.2010 o wyrobach medycznych. T.j. 2015, poz. 876.
 • Ustawa z 15.04. 2011 o działalności leczniczej. Dz.U. nr 112, poz. 654.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 w sprawie klasyfikowania wyrobów medycznych. Dz.U. nr 215, poz. 1416.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Dz.U. 2015, nr 11, poz. 28.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. 2014, poz. 1145.
 • Wyrok TS UE z 22.11. 2012. C-219/11.
 • Wyrok SN z 27.03.2013. I CSK 403/12. Lex nr 1341643.
 • Wyrok SA we Wrocławiu z 9.07. 2010. I ACa 655/10 (2010). OSAW, 4.
 • Wyrok SA w Rzeszowie z 16.03.2016. III AUa 1076/15. Lex nr 2017685.
 • Wyrok SA w Gdańsku z 17.09.2015. AU 1234/15. Lex nr 1820440.
 • Wyrok SA w Gdańsku z 29.10.2015. III AUa 546/15. Lex nr 1927703.
 • Komunikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Ading, z 25.03.2014 r., w sprawie wykonywania zabiegów lekarskich z zakresu medycyny estetycznej przez osoby nieuprawnione oraz nieuprawnionego stosowania w tym celu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, dostępny na stronach www.ptmeiaa.pl (14.06.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509947

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.