PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 42 | nr 115 | 99--111
Tytuł artykułu

Trust as an Element of Strategic Management in Public Organizations

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Modern organizations operate according to the principle of trust, which is important both within the organization and in relations with the environment. The operation of public entities is strictly determined by the procedures, but those imposed by authorities are not able to guarantee trust in institutions operating in the public sphere. Trust is the determinant which enables entities to deal with complexity and variability of contemporary social and economic realities. It indicates that trust is a strategy to cope with uncertainty and inability to control the future of the public. The aim of the article is to point out the importance of confidence in strategic management of public organizations. Trust can be regarded as a tool introducing strategic management or as a result of the introduced management strategy. This article will attempt to assess this issue by analysis of the literature and theoretical discussion. Theoretical analysis has been complemented by an overview of public institutions' strategies that build trust in different areas. (original abstract)
Twórcy
 • Jagiellonian University
Bibliografia
 • Bratnicki M., Strużyna J., Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2001.
 • Dobrowolski Z., Building intra-organizational trust, "Zarządzanie Publiczne", 4(28)/2014, p. 348, electronic document retrieved from: file:///C:/Users/ mm/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/Te mpState/Downloads/ZP_4_28_2014_Dobrowolski_341-354 (1).pdf access :30.12.2017.
 • Fleszer D., Strategiczne zarzadzanie jednostką samorządu terytorialnego - istota, cele, etapy, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 17, nr 1/2013, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • Frączak P., Mędza-Drozd M., Praszkier R., współpraca: Nowak A., Zaufanie jako osiowy czynnik dynamiki kapitału społecznego, "Trzeci Sektor", nr 10 / lato 2007, Warszawa.
 • Fukuyma F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa - Wrocław 1997.
 • Gambetta D., Trust. Making and breaking cooperative relations, Basil Blackwell Ltd, 1988.
 • Gawroński H., Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Oficyna Wolters Kluwer bussiness, Warszawa 2010.
 • Gryffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. PWN, Warszawa 2005.
 • Hirsch D., Budowanie zaufania jako podstawa funkcjonowania społecznie odpowiedzialnego biznesu, electronic document retrieved from: http://spolecznieodpowiedzialni.pl/files/file/tztqkcsoe883y0m4vm41519rccrm bu.pdf,: access:10.04.2017.
 • Hopej M., Struktury organizacyjne. Podstawowe, współczesne i przyszłe rozwiązania strukturalne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 2004.
 • Kożuch B., Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych UJ, Kraków 2011.
 • Noworól A., Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Rostowski T. (ed.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2004.
 • Sierak J., Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego; electronic document retrieved from: www.lazarski.pl/fileadmin/user_upload /dokumenty/ .../MEiP_4_8_2013_Sierak.pdf; access: 10.04.2017.
 • Sankowska A., 2012, Zaufanie a transfer wiedzy, "Przegląd Organizacji", nr 7.
 • Sztompka P., Zaufanie fundament społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2007.
 • Wereda W., Orientacja na zaufania w budowaniu relacji z interesariuszami w organizacji, [in:] Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 376, Wrocław 2015.
 • Ziółkowski M., Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, [in:] A. Zalewski (ed.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509949

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.