PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 503 Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości | 473--482
Tytuł artykułu

Rzetelność ksiąg rachunkowych w orzecznictwie sądów administracyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Accuracy of Accounting Books in The Jurisprudence of Administrative Courts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Księgi rachunkowe to podstawowe narzędzie ewidencyjne systemu rachunkowości umożliwiające zarówno sporządzanie sprawozdań finansowych, jak i pomiar podstawy opodatkowania. Regulacje rachunkowości oraz regulacje podatkowe stawiają księgom określone wymagania jakościowe. Powinny być one zatem rzetelne, czyli odzwierciedlać rzeczywistość, oraz niewadliwe, co oznacza, iż ujęto w nich poprawnie wszystkie operacje gospodarcze, umożliwiając m.in. terminowe sporządzenie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych. Na gruncie przepisów podatkowych księgi prowadzone nierzetelnie i wadliwie tracą moc dowodową. Autorka artykułu postawiła sobie dwa cele: objaśnienie pojęć rzetelności i niewadliwości ksiąg rachunkowych w aspekcie księgowym i podatkowym, a także wskazanie najczęstszych przyczyn podważania przez organy podatkowe rzetelności ksiąg. Narzędzia badawcze, jakie wykorzystano do realizacji celów, to analiza literatury przedmiotu i aktów prawnych oraz orzeczeń sądów administracyjnych(abstrakt oryginalny)
EN
Accounting books are a basic tool of the accounting system that enables both the preparation of financial statements and the measurement of the tax base. According to accounting and tax regulations, accounting books should be reliable, that is, reflect the actual state and correct, which means that all business operations are correctly recorded in them, enabling timely preparation of financial statements and tax returns. The tax authority shall not consider accounting books as evidence, if they are kept unreliably or incorrectly. The objectives of the article are as follows: to explain a meaning of reliability and the correctness of book accounts for accounting and taxation pourposes, and to present most frequent reasons for disputing the reliability of accounting books by tax authorities. The literature and legal acts analysis and the analysis of court decisions were used as the research tools(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bartosiewicz A., Kubacki R., 2008, Wadliwość ksiąg rachunkowych a prawo podatkowe, karne i karne skarbowe, Monitor Podatkowy, nr 7.
 • Durczyńska M., 2015, Szacowanie podstawy opodatkowania w świetle przepisów ordynacji podatkowej, Finanse i Prawo Finansowe, vol. 1, no. 4, Uniwersytet Łódzki.
 • Dzwonkowski H., 2012, Zasady ogólne opodatkowania a szacowanie kosztów - prawna czy "arytmetyczna" podstawa opodatkowania?, Monitor Podatkowy, nr 1.
 • Dzwonkowski H. (red.), 2016, Ordynacja podatkowa. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa, https://legalis.pl (dostęp: 17.05.2015).
 • Gąsiorek A., 2014, Nierzetelność księgi podatkowej prowadzonej przez przedsiębiorcę jako przesłanka jej zakwestionowania w postępowaniu podatkowym, [w:] Borszowski P., Huchla A. (red.), Podatkowy slalom przedsiębiorcy, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Ginter M., 2015, Efektywność szacowania podstawy opodatkowania, Ekonomia XXI wieku, nr 2(6).
 • Hanusz A., 2004, Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kulicki J., 2012, Dowody w postępowaniu podatkowym, Analizy BAS, nr 6(73),
 • Malinowski D.M., 2006, Badanie ksiąg podatkowych w kontroli i postępowaniu podatkowym, Przegląd Podatkowy, nr 9.
 • Melezini A., Zalewski D., 2011, Orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie stwierdzenia wadliwości lub nierzetelności ksiąg podatkowych przez organy skarbowe, Monitor Podatkowy, nr 8.
 • Sydor P., 2015, Rzetelne a zgodne z prawdą prowadzenie ksiąg podatkowych na tle wybranego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XVI, z. 8, cz. 1, wydawnictwo SAN, Łódź.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. z 2017 r. poz. 459, tekst jedn.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, tekst jedn.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2016 r. poz. 1047, tekst jedn.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2017 r. poz. 201, tekst jedn.
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, Dz.U. z 2016 r. poz. 2137, tekst jedn.
 • Walińska E. (red.), 2016, Ustawa o rachunkowości. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Witczak R., 2016, Czynniki wpływające na zastosowanie szacowania podstawy opodatkowania w podatkach dochodowych w świetle orzecznictwa NSA w 2015 r., Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XVI, z. 8, cz. 1, Łódź-Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510019

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.