PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 3 | 9--17
Tytuł artykułu

Czystsza produkcja determinantą sukcesu środowiskowego przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Cleaner Production as a Determinant of Companies' Environmental Success
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia Czystszej Produkcji (CP) w aspekcie korzyści, jakie daje przedsiębiorstwu w sferze jego konkurencyjności, produktywności oraz efektywności. Obiektem badawczym jest przedsiębiorstwo będące liderem w zakresie Czystszej Produkcji - zakład cementowni CEMEX. Badania przeprowadzono w oparciu o analizę porównawczą zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa w latach 2008-2012. Wykazano, że substytucja paliw alternatywnych (wzrost o 43% w 2014 roku w porównaniu z 2010 rokiem) oraz budowa pierwszej na świecie suszarni paliw alternatywnych pozwoliły nie tylko na redukcję dwutlenku węgla, ale także na zmniejszenie zużycia węgla kamiennego, co w konsekwencji pozwoliło na odciążenie składowisk odpadów. Dzięki eliminacji części wody zawartej w paliwach alternatywnych nawet do 8%, redukcji ulega jednostkowe zużycie ciepła w procesie produkcji klinkieru. Wynika to z uniknięcia odparowywania wody w wysokich temperaturach. Analiza przedstawionych danych wykazała, że stosowanie CP nie tylko skutecznie chroni środowisko przez redukcję/minimalizację strumieni odpadów, ale również prowadzi do zwiększania zyskowności, produktywności, efektywności i konkurencyjności przemysłu, co w efekcie prowadzi do wzrostu gospodarczego. W artykule podkreślono, że cementownia CEMEX Rudniki dzięki zastosowaniu paliw alternatywnych w ciągu ostatnich 5 lat zaoszczędziła 132 000 Mg węgla. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the issue of Cleaner Production (CP) in the aspect of the benefits that it gives the company in the competitiveness, productivity and efficiency aspect. The research object is a company that is a leader in the Cleaner Production area - cement plant CEMEX. The research was based on a comparative analysis the company's sustainable development between 2008-2012. It was shown that substitution of alternative fuels (an increase by 43% in 2014 compared to 2010) and the construction of the first world's alternative fuels dryer enabled not only for carbon dioxide reduction, but also hard coal consumption reduction and as a consequence allowed to relieve landfills waste. Thanks to elimination a part of the water contained in alternative fuels up to 8%, the unit heat consumption in the clinker production process is reduced. This is due to avoiding evaporation of water at high temperatures. Analysis of the presented data showed that the use of CP not only effectively protects the environment by reducing/minimizing waste streams, but also leads to increased profitability, productivity, efficiency and industry competitiveness, which in turn leads to economic growth. The paper emphasizes that the CEMEX Rudniki cement plant has saved 132,000 Mg of carbon thanks to the use of alternative fuels over the last 5 years. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
9--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • "Rynek technologii przyjazny środowisku w Chinach". 2012. Raport EU SME Centre 2012: 2.
 • Adamkiewicz-Drwiłło Hanna Gabriela. 1999. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, 164-210. Gdynia: Wyższa Szkoła Morska.
 • Boba Jacek, Aleksandra Saratowicz. 2010. Katalog produktów czystszej produkcji, dostęp online: http://cp.gig.katowice.pl/pdf/katalogpcp2010.pdf
 • Borkowski Stanisław, Robert Ulewicz. 2008. Zarządzanie produkcją. Systemy produkcyjne, 25. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.
 • Chmielarz Anetta. 2017. "Gospodarowanie odpadami w CEMEX Zakład Cementownia Rudniki - w kierunku zamykania obiegów materiałowych". Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie, Cleaner Production & Eco-management (03): 26-27.
 • Chrzanowska Lucyna. 1997. "Sformalizowane i niesformalizowane metody zarządzania środowiskiem w przemyśle". Czystsza Produkcja w Polsce, nr 4.
 • Cichy Michał Jan. 2007. Czystsza Produkcja i jej model fenomenologiczny, 17-24. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Cichy Michał Jan, Marek Szafraniec. 2015. "Ekoinnowacyjność przedsiębiorstw czystszej Produkcji w Polsce" Część 1: ogólne aspekty ekoinnowacyjności, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja I Zarządzanie (77), nr kol. 1927: 20-37.
 • Fiedor Bogusław, Stanisław Czaja, Adam Graczyk, Zbigniew Jakubczyk. 2002. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, 9. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Fresner Johannes. 1998. "Cleaner production as a means for effective environmental management". Journal of Cleaner Production No. 6: 171-179.
 • Gajdzik Bożena. 2007. "Strategia Czystszej Produkcji w przedsiębiorstwie hutniczym". Problemy Ekologii 11 (43): 184-187.
 • Galeja Krzysztof. 2006. "Czystsza produkcja - działanie (nie tylko) na trudne czasy". Przegląd Włókienniczy (5): 54-55.
 • Hicks Charlotte, Rolf Dietmar. 2007. "Improving cleaner production through the application of environmental management tools in China". Journal of Cleaner Production (15): 395-408.
 • http://www.czystszaprodukcja.pl/ dostęp: 6.04.2017.
 • http://www.prcpiop.pl/laureaci-aktualni.html dostęp: 22.03.2017.
 • Kożuch Małgorzata. 2005. "Inwestycje ekologiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw". Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (25): 331-342.
 • Lopes Juliano, Diego Lima Medeiros, Asher Kiperstok. 2018. "Combining cleaner production and life cycle assessment for reducing the environmental impacts of irrigated carrot production in Brazilian semi-arid region". Journal of Cleaner Production 170: 924-939.
 • Miłaszewski Rafał (red.). 1999. Strategia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie i gminie, 116-132. Poznań-Białystok.
 • Nowak Zygfryd, Michał Jan Cichy. 2008. "Phenomenological model of Cleaner Production". W Environmental Management Accounting for Cleaner Production, Series: Eco-Efficiency in Industry and Science, Vol. 24, Schaltegger S., Bennett M., Burritt R.L., Jasch C. (eds.), 123-129. Netherlands: Springer.
 • Nowosielski Ryszard, Stanisław Czerkowski. 2002. "Aspekty wprowadzania BAT do zarządzania ekologicznego oraz zarządzania produkcją w Polsce". Czysta Produkcja w Polsce, s. 2-3.
 • Przegląd Techniczny. 2009. "Jak zarabiać na Czystszej Produkcji" (8): 22-23.
 • Raport zrównoważonego rozwoju 2013-2014 CEMEX: online: http://www.cemex.pl/zrownowazony-rozwoj.aspx dostęp 4.04.2017
 • Stankiewicz Marek Jacek. 2002. Konkurencyjność przedsiębiorstwa, 17-216. Toruń: Dom Organizatora.
 • Stone Lesley. 2000. "When case studies are not enough: the influence of corporate culture and employee attitudes on the success of cleaner production initiatives". Journal of Cleaner Production (8): 353-359.
 • Urban Stanisław. 2005. "Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie". Zeszyty Naukowe WWSZIP 6 (1): 4-11.
 • Wiśniewska Anna. 2004. "Strategie proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem". W Kistowski M. (red.). Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską, 91-98. Gdańsk.
 • www.stat.gov.pl dostęp: 6.04.2017
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510109

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.