PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 3 | 33--38
Tytuł artykułu

Kształtowanie jakości materiałów poliuretanowyсh

Autorzy
Warianty tytułu
Quality Creation of the Polyurethane Materials
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jakość materiału poliuretanowego kształtowana jest na każdym etapie jego życia: podczas projektowania (dobór substratów wyjściowych), syntezy (zachowanie ilości stechiometrycznych substratów, ich czystości i odpowiednich warunków reakcji), użytkowania (zgodnego z właściwościami danego materiału), a nawet na etapie recyklingu odpadu poużytkowego, gdy odpowiednio przetworzony poliuretan może być ponownie użyty. W pracy przedstawiono przykłady modyfikacji chemicznych i fizycznych poliuretanów w aspekcie otrzymania usieciowanych i degradowalnych materiałów dla celów medycznych. Wskazano na grupy związków, które wprowadzone do struktury poliuretanu lub użyte do fizycznej modyfikacji zmieniają jego właściwości (w tym biokompatybilność i podatność na degradację). (abstrakt oryginalny)
EN
The quality of the polyurethane material is created at every stage of its life: during design (selection of starting substrates), synthesis (preservation of stoichiometric quantities of substrates, their purity and using of appropriate reaction conditions), utility (according to the characteristics of the material) and even at the recycling stage of waste, when appropriately processed polyurethane can be reused. The paper presents examples of chemical and physical modification of polyurethanes in aspect of obtaining cross-linked and degradable materials for medical purposes. The author pointed out the groups of compounds that introduced into the polyurethane structure or used for physical modification, change its properties (including biocompatibility and degradability). (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
33--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Akduman Cigdem, I§ik Ózgiiney, E. Perrin Akcakoca Kum-basar. 2016. "Preparation and characterization of naproxen-loaded electrospun thermoplastic polyurethane nanofibers as a drug delivery system". Materials Science and Engineering С 64: 383-390.
 • Alves P., P. Ferreira, M. H. Gil. 2012. Biomedical Polyuretha-nes-Based Materials. W Polyurethanes: Properties, Structure and Application, Cavaco Luis Inacio, Melo Joana Almeida (ed.). New York: Nova Science Publishers, Inc.
 • Arukula Ravi, Ramanuj Narayan, B. Sreedhar, Chepuri RK Rao. 2016. "High corrosion resistant - redox active - moisture curable - conducting polyurethanes". Progress in Organic Coatings 94: 79-89.
 • Basterretxea Andere, et al. 2016. "Biocompatibility and hemocompatibility evaluation of polyether urethanes synthesized using DBU organocatalyst". European Polymer Journal 84: 750-758.
 • Brzeska Joanna. 2016. Natural Substrates and Their Synthetic Analogues for Polyurethanes Modification. W Polyurethanes. Properties, Uses and Prospects, 91-132. Frederick L. Hope (ed.). New York: Nova Science Publishers, Inc.
 • Brzeska Joanna. 2017. "Biodegradable Polyurethanes Cross-Linked by Multifunctional Compounds". Current Organic Synthesis, 14(6), 778-784.
 • Brzeska Joanna, et al. 2012. "Podatność na degradację poliuretanów z syntetycznym polihydroksymaślanem w środowisku utleniającym i hydrolitycznym". Ochrona przed korozją 1: 8-14.
 • Brzeska Joanna, et al. 2014. "Polyurethanes Based on Atactic Poly[(R,S)-3-hydroxybutyrate]: Preliminary Degradation Studies in Simulated Body fluids". Journal of Polymers and the Environment 22(2): 176-182.
 • Brzeska Joanna, et al. 2015. "Kompozyty poliuretanu zawierającego poli([R,S]-3-hydroksymaślan) z chitozanem". Polimery 60 (6): 391-395.
 • Brzeska Joanna, et al. 2015. "Chemical and Enzymatic Hydrolysis of Polyurethane/Polylactide Blends". International Journal of Polymer Science Vol. 2015, Article ID 795985: 1-8.
 • Brzeska Joanna., et al. 2011. .Preliminary investigations of biocompatibility of polyurethanes based on synthetic polyhydroxybutyrate". Engineering of Biomateriale 106-108 (XIV): 65-72.
 • Brzeska Joanna, et al. 2017. "Degradability of cross-linked polyurethanes/chitosan composites". Polimery 62(7-8): 567-575.
 • Chattopadhyay D. K., Dean C. Webster. 2009. "Thermal stability and flame retardancy of polyurethanes". Progress in Polymer Science 34: 1068-1133.
 • Chen Y, et al. 2017. "Heparin-mimetic polyurethane hydro-gels with anticoagulant, tunable mechanical property and controllable drug releasing behavior". International Journal of Biological Macromolecules 98: 1-11.
 • Crisante E, et al. 2009. "Antibiotic delivery polyurethanes containing albumin and polyallylamine nanoparticles". European Journal of Pharmaceutical Sciences 36: 555-564.
 • Daemi Hamed, Mehdi Barikani, Mohammad Barmar. 2013. "Compatible compositions based on aqueous polyurethane dispersions and sodium alginate". Carbohydrate Polymers 92: 490-496.
 • El-Shekeil Y. A., S.M. Sapuan, M.W. Algrafi. 2014. "Effect of fiber loading on mechanical and morphological properties of cocoa pod husk fibers reinforced thermoplastic polyurethane composites". Materials and Design 64: 330-333.
 • Gabriel Lais P., et al. 2017. "Bio-based polyurethane for tissue engineering applications: How hydroxyapatite nanoparticles influence the structure, thermal and biological behavior of polyurethane composites". Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine 13: 201-208.
 • Gabriel Lais P., et al. 2017. "Electrospun polyurethane membranes for tissue engineering applications". Materials Science and Engineering С 72: 113-117.
 • Guelcher Scott A., et al. 2008. "Synthesis, mechanical properties, biocompatibility, and biodegradation of polyurethane networks from lysine polyisocyanates". Biomaterials 29: 1762-1775.
 • Hepburn Claude. 1992. Polyurethane Elastomers. London, New York: Elseviers Science Publishers Ltd.
 • Irani Mohammad, City Mir Mohamad Sadeghi, Ismaeil Haririan. 2017. "A novel biocompatible drug delivery system of chitosan/temozolomide nanoparticles loaded PCL--PU nanofibers for sustained delivery of temozolomide". International Journal of Biological Macromolecules 97: 744-751.
 • Irving Michael, et al. 2017. "The use of abrasive polishing and laser processing for developing polyurethane surfaces for controlling fibroblast cell behavior". Materials Science and Engineering С 71: 690-697.
 • Jha Brajesh Kumar, Manish K. Bhadu, A. S. Khanna. 2011. "High-performance nano-alumina-grafted waterborne polyurethane coating" International Journal of Nanoscience 10(4-5): 1119-1124.
 • Kai Dan, et al. 2016. "Biocompatible electrically conductive nanofibers from inorganic-organic shape memory polymers". Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 148: 557-565.
 • Kavanaugh Taylor E., et al. 2016. "Human mesenchymal stem cell behavior on segmented polyurethanes prepared with biologically active chain extenders". Journal of Material Science: Materials in Medicine 27: 38.
 • Kucinska-Lipka Justyna, et al. 2017. "Synthesis and characterization of cycloaliphatic hydrophilic polyurethanes, modified with L-ascorbic acid, as materials for soft tissue regeneration". Materials Science and Engineering С 75: 671-681.
 • Kucinska-Lipka Justyna, Iga Gubanska, Maciej Sienkiewicz. 2017. "Thermal and mechanical properties of polyurethanes modified with L-ascorbic acid". Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 127: 1631-1638.
 • Luong Nguyen Dang, et al. 2016. "Synthesis and characterization of castor oil-segmented thermoplastic polyurethane with controlled mechanical properties". European Polymer Journal 81: 129-137.
 • Masiulanis Bogumiła, Joanna Brzeska, Agnieszka Tercjak. 2000. "Polyurethane elastomers from cycloaliphatic dii-socyanate and polyols with participation of castor oil". Elastomery 4: 3-12.
 • Mi Hao-Yang, et al. 2016. "Carbon nanotube (CNT) and nanofibrillated cellulose (NFC) reinforcement effect on thermoplastic polyurethane (TPU) scaffolds fabricated via phase separation using dimethylsulfoxide (DMSO) as solvent". Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 62: 417-427.
 • Moreira Mirna Pereira, et al. 2016. "Ternary cyclodextrin polyurethanes containing phosphate groups: Synthesis and complexation of ciprofloxacin". Carbohydrate Polymers 151: 557-564.
 • Nabid Mohammad Reza, Ismail Omrani. 2016. "Facile preparation of pH-responsive polyurethane nanocarrier for oral delivery". Materials Science and Engineering С 69: 532-537.
 • Ng Wei Seng, et al. 2017. "Preparation and modification of water-blown porous biodegradable polyurethane foams with palm oil-based polyester polyol". Industrial Crops and Products 97: 65-78.
 • Niu Yuqing, et al. 2015. "Synthesis, characterizations and biocompatibility of novel block polyurethanes based on poly(lactic acid) (PLA) and poly(3-hydroxybutyrate-co--4-hydroxybutyrate) (P3/4HB)". Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials 25: 81-90.
 • Omrani Ismail, et al. 2017. "Fully glutathione degradable waterborne polyurethane nanocarriers: Preparation, redox--sensitivity, and triggered intracellular drug release". Materials Science and Engineering С 70: 607-616.
 • Patel Dinesh K., et al. 2016 "Superior biomaterials using diamine modified graphene grafted polyurethane" Polymer 106: 109-119.
 • Pyun Do Gi, et al. 2015. "Polyurethane foam containing rhEGF as a dressing material for healing diabetic wounds: Synthesis, characterization, in vitro and in vivo studies". Colloid Surface В 135: 699-706.
 • Rashti Ali, et al. 2016. "Development of novel biocompatible hybrid nanocomposites based on polyurethane-silica prepared by sol gel process". Materials Science and Engineering С 69: 1248-1255.
 • Sahraro Maryam, Hamid Yeganeh, Marziyeh Sorayya. 2016. "Guanidine hydrochloride embedded polyurethanes as antimicrobial and absorptive wound dressing membranes with promising cytocompatibility". Materials Science and Engineering С 59: 1025-1037.
 • Sajkiewicz Paweł, et al. 2014. "The preliminary studies of a structure and electrospinning of new polyurethanes based on synthetic atactic poly[(R,S)-3-hydroxybutyrate[". Bulletin of The Polish Academy of Sciences Technical Sciences 62(1): 55-60.
 • Shahrousvand M., et al. 2017. "Flexible magnetic poly-urethane/Fe203 nanoparticles as organic-inorganic nanocomposites for biomedical applications: Properties and cell behavior". Materials Science and Engineering С 74: 556-567.
 • Shi Hengchong, et al. 2016. "Antibacterial and biocompatible properties of polyurethane nanofiber composites with integrated antifouling and bactericidal components". Composites Science and Technology 127: 28-35.
 • Silva Adny H, et al. 2016. "Toxicity and inflammatory response in Swiss albino mice after intraperitoneal and oral administration of polyurethane nanoparticles". Toxicology Letters 246: 17-27.
 • Silva Gisele Rodrigues, et al. 2011. "Biodegradable polyurethane nanocomposites containing dexamethasone for ocular route". Materials Science and Engineering С 31: 414-422.
 • Siyanbola Т. O, et al. 2015. "Development of Functional Polyurethane-ZnO Hybrid Nanocomposite Coatings from Thevetia peruviana Seed Oil", Journal of the American Oil Chemists' Society 92: 267-275.
 • Spirkova Milena, et al. 2017. "The influence of the length of the degradable segment on the functional properties and hydrolytic stability of multi-component polyurethane elastomeric films". Polymer Degradation and Stability 137: 216-228.
 • Wang Liang, et al. 2016. "Perylenebisimide-incorporated water-soluble polyurethanes for living cell fluorescence labeling". Polymer 82: 172-180.
 • Wang Wenshou, et al. 2006. "Polylactide-based polyurethane and its shape-memory behavior". European Polymer Journal 42: 1240-1249.
 • Yahyaei Hossein, et al. 2016. "Synthesis and characterization of polyhedral oligomeric tetanized silsesquioxane: A new biocompatible cage like molecule for biomedical application". Materials Science and Engineering С 61: 293-300.
 • Yakovlev Yu V, et al. 2017. "The effect of catalyst addition on the structure, electrical and mechanical properties of the cross-linked polyurethane/carbon nanotube composites". Composites Science and Technology 144: 208-214.
 • Zanetti-Ramos Betina Giehl, et al. 2006. "Polyurethane nanoparticles from a natural polyol via miniemulsion technique". Polymer 47: 8080-8087.
 • Zia Fatima, et al. 2016. "Heparin based polyurethanes: A state-of-the-art review". International Journal of Biological Macromolecules 84: 101-111.
 • Zia Khalid Mahmood, et al. 2014. "Synthesis and molecular characterization of chitosan based polyurethane elastomers using aromatic diisocyanate". International Journal of Biological Macromolecules 66: 26-32.
 • Zuber Mohammad, et al. 2015. "Collagen based polyurethanes-A review of recent advances and perspective". International Journal of Biological Macromolecules 80: 366-374.
 • http://www.plasticseurope.pl/Document/tworzywa-fakty-2016.aspx?FolID=2 (dostęp na dzień 15.01.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510119

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.