PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 (64) | 132--143
Tytuł artykułu

Sustainable Development and Forestation Rate in Selected Voivodships in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper is an attempt to find interdependencies between selected variables of sustainable development and forestation rate. The scope of paper included 16 Polish Voivodships in the period 2004-2016. The descriptive method supplemented by tools of descriptive statistics has been used (Pearson Correlation Coefficient). Research results indicated above all high interdependency between forestation rate and EU funds for EU programmes and projects in Podlaskie, Śląskie and Warmińsko-Mazurskie Voivodships. Moreover, Voivodeships received support for afforestation in accordance with the arable land available for afforestation (land of lass V and VI). Voivodeships in which land of classes V and VI constituted about 20% of their area (Dolnośląskie, Lubuskie, Śląskie, Warmińsko-Mazurskie, and Zachodniopomorskie) received significant financial resources from the European Union for afforestation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
132--143
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
 • Warsaw University of Life Sciences
Bibliografia
 • Adamowicz K. (2005), Próba wskazania roli zalesień w Polsce agrarnej i w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" Vol. VII (4), p. 9-13.
 • ARiMR, Sprawozdanie z działalności ARiMR za rok 2014, http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/223/Sprawozdanie_ARiMR__2014.pdf [09-09-2017].
 • ARiMR, Sprawozdanie z działalności ARiMR za rok 2016, http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/223/Sprawozdanie_ARiMR__2016.pdf [09-9-2017].
 • Bułkowska M., Chmurzyńska K. (2007), Wyniki realizacji PROW i SPO "Rolnictwo" w latach 2004-2006. Program Wieloletni 2005-2009, Warszawa.
 • Cohen J. (1998), Statistical power analysis for the behavioural sciences, New York.
 • Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik modernizacji rolnictwa polskiego (2010), "Studia i Prace z Geografii i Geologii" 7, Poznań, p. 127-140.
 • Grabowska G. (2001), Europejskie prawo środowiska, Warszawa, p.197.
 • GUS, Bank Danych Lokalnych, http://bdl.stat.gov.pl [09-09-2017].
 • GUS (2016), Leśnictwo, Warszawa.
 • GUS (2015), Leśnictwo, Warszawa.
 • Haze M. (2012), Zasady hodowli lasu, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.
 • Klepacka A.M., Florkowski W.J., Revoredo-Giha C. (2017), Farmers and their groves: Will cost inefficiency lead to land use change?, "Land Use Policy" Vol. 61, p. 329-338.
 • Konsorcjum, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa IUNG - Państwowy Instytut Badawczy, BSM.
 • Głowacki, Skopiński, Starzyński, Załuski Sp. J. (2009), Ewaluacja ex post Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006. Raport końcowy, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
 • Kwiecień R. et al. (2002), Modyfikacja krajowego programu zwiększania lesistości -etap III (B3), Dokumentacja IBL, Warszawa.
 • Lasy Państwowe (2013), http://www.lasy.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-informacyjny-lasow panstwowych/2013 [20-08-2017].
 • Leichenko R.M. (2003), Does Places Still Matter? Accounting for Income Variation Across American Indian Tribal Areas, "Econiomic Geography" Vol.79 (4), p. 365-386.
 • Parlament Europejski, Dokumenty informacyjne o UE, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.11.hml [08-08-2017].
 • Polna M. (2017), Zmiany lesistości obszarów wiejskich w Polsce w latach 1995-2016, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" Vol. XIX (2), p.194-198.
 • Polna M., Szczepański Ł. (2010), Skala i zróżnicowanie przestrzenne absorpcji funduszy UE na przykładzie działania "Zalesianie gruntów rolnych" w województwie wielkopolskim w latach 2004-2006, in: R. Rudnicki (ed.) Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik modernizacji rolnictwa polskiego, "Studia i Prace z Geografii i Geologii" 7, Poznań.
 • Poławski Z. (2006), Zmiany powierzchni i przestrzennego rozmieszczenia lasów w Polsce w II połowie XX wieku, "Leśne Prace Badawcze" Vol. 3, p. 57-70.
 • Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997r, Dz.U. 2005 nr 203 poz. 1684.
 • Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju ONZ (1987).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
 • Skłodowski P., Bielska A. (2009), Właściwości i urodzajność gleb Polski - podstawą kształtowania relacji rolno-środowiskowych , "Woda - Środowisko - Obszary wiejskie" Vol. 9, No. 4 (28), p. 203-214.
 • Skolud P. (2008), Zalesianie gruntów rolnych i opuszczonych terenów rolniczych poradnik właściciela, CILP.
 • Strategia Europa 2020 (2010), https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester_en [20-08-2017].
 • Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2005 nr 62 poz. 552.
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Woźniak M. (2011), Zrównoważony rozwój jako strategia definiująca nowoczesne gospodarowanie przestrzenią w Polsce (aspekty prawne), "Ekonomia i Prawo" Vol. VII, p. 134.
 • Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju Polski 2015, p. 269, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/5/2/1/wzr_2015_-_publikacja.pdf [27-11-2017].
 • Zasady Ogólnych Praw i Obowiązków Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju, http://old.ko.poznan.pl/pub/ftp/Edukacja_zrownowazonego_rozwoju/DEKLARACJA_Z_RIO_1992.pdf [27-11-2017].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510157

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.