PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 (21) | 79--104
Tytuł artykułu

Rola wiedzy w procesach tworzenia i wdrażania innowacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Knowledge in the Processes of Creating and Implementing Innovations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamika zmian zachodzących w otoczeniu organizacji pobudza je do projektowania i wdrażania zmian wewnętrznych prowadzących do zachowania równowagi między organizacjami a ich otoczeniem. Zmiany te dotyczą formułowania celów głównych organizacji, rozwiązań strukturalnych i procesowych, koncepcji zarządzania, relacji z klientami, innego spojrzenia na zasoby, wykorzystania wiedzy jako źródła innowacji itp. Jednym z warunków funkcjonowania i rozwoju współczesnych organizacji jest systemowe wykorzystywanie wiedzy do rozwiązywania pojawiających się problemów, w tym do tworzenia innowacji. Spełnienie tego warunku wymaga włączenia wiedzy do zarządzania. W publikacji położono nacisk na omówienie czterech powiązanych ze sobą kwestii: 1) systemów tworzenia wartości w organizacjach, 2) istoty wiedzy i jej klasyfikację, 3) wiedzy jako źródła innowacji, 4) zarządzania wiedzą. Celem publikacji jest wykazanie, że wiedza odgrywa podstawową rolę w procesach generowania i wdrażania innowacji, dlatego proces jej tworzenia musi być racjonalnie zarządzany według zaproponowanych modeli.(abstrakt oryginalny)
EN
The dynamics of changes in the environment of the organizations stimulates them to design and implement internal changes leading to a balance between organizations and their environment. These changes refer to the formulation of the main objectives of the organization, structural and process solutions, management concepts, relations with customers, another look at the resources, the use of knowledge as a source of innovations etc. One of the conditions for the functioning and development of modern organizations is the systemic use of knowledge to solve emerging problems, including creation innovations. The fulfilling of this condition requires the including of knowledge to the management. The paper emphasizes the discussion of four interrelated issues: 1) systems of value creation in organizations, 2) essence of knowledge and its classification, 3) knowledge as a source of innovations, 4) knowledge management. The aims of this publication is showing that knowledge plays a fundamental role in processes of generating and implementing innovations, that is why the process of its creation must be rationally managed according to the proposed models.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--104
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Baruk A. (2016). Relacje między przełożonymi i pracownikami vs gotowość do rekomendowania przez nich pracodawcy. W: C. Suszyński, G. Leśniak-Łebkowska (red.), Organizacja Inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich (s. 147). Warszawa: Oficyna wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Baruk J. (2015). Zarządzanie działalnością innowacyjną w organizacjach naukowych i badawczo-rozwojowych, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, nr. 3.
 • Baruk J. (2014). Wspomaganie działalności innowacyjnej wiedzą. W: A. Stabryła, T. Małkus (red.), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym (s. 238). Kraków: Encyklopedia Zarządzania Mfiles.pl,.
 • Baruk J. (2010). Wiedza w procesie rozwoju nowego produktu. Marketing i Rynek, nr 8.
 • Baruk J. (2009). Istota innowacji. Podatność społeczeństw na innowacje. Marketing i Rynek, nr 3.
 • Baruk J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu.
 • Cardoso L., Meireles A., Peralta C.F. (2012). Knowledge management and its critical factors in social economy organizations, Journal of Knowledge Management, Vol. 16, No. 2.
 • Clarke Th. (2001). The knowledge economy, Education + Training, No. 4/5.
 • Corte V.D., Zamparelli G., Micera R. (2013). Innovation in tradition-based firm: dynamic knowledge for international competitiveness. European Journal of Innovation Management, Vol. 16, No. 4.
 • Doligalski T. (2013). Internet w zarządzaniu wartością klienta. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Eurostat. (2004). Task Force Meeting on Oslo Manual Revision. Luxembourg, 24 November.
 • Ferraresi A.A., Quandt C.O., dos Santos S.A. , Frega J.R. (2012). Knowledge management and strategic orientation: leveraging innovativeness and performance, Journal of Knowledge Management, Vol. 16, No. 5.
 • Fu Q.Y., Chui Y.P., Helander M.G. (2006). Knowledge and Management in Product Design, Journal of Knowledge Management, Vol. 10, No. 6.
 • Iacono M.P., Martinez M., Mangia G., Galdiero C. (2012). Knowledge creation and inter-organizational relationships: the development of innovation in the railway industry. Journal of Knowledge Management, Vol. 16, No. 4.
 • Makani J., Marche S. (2012). Classifying organizations by knowledge intensity - necessary next-steps, Journal of Knowledge Management, No. 2.
 • McAdam R., Reid R. (2001). SME and large organization perceptions of knowledge management: comparisons and contrasts, Journal of Knowledge Management, No. 3.
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki.
 • Nonaka I., Takeuchi H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: Poltext.
 • Perez-Bustamante G. (1999). Knowledge management in agile innovative organizations, Journal of Knowledge Management, No. 1.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2005). Przyszłość konkurencji. Warszawa: PWE.
 • Prahalad C.K., Krishnan M.S. (2010). Nowa era innowacji. Warszawa: PWN.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K. (2004). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Strategia "Europa 2020", http://www.mg.gov.pl (dostęp z 09.10.2015 r.)
 • Unit Beijerse R.P. (1999). Questions in knowledge management: defining and conceptualizing a phenomenon.Journal of Knowledge Management, No. 2.
 • Uzkurt C., Kumar R., Kimzan H.S., Eminoglu G. (2013). Role of innovation in the relationship between organizational culture and firm performance. European Journal of Innovation Management, Vol. 16, No. 1.
 • Wallace J.C., Butts M.M., Johnson P.D., Stevens F.G., Smith M.B. (2013). A Multilevel Model of Employee Innovation: Understanding the Effects of Regulatory Focus, Thriving, and Employee Involvement Climate. Journal of Management, Vol. XX, No. X.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510297

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.