PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 74 Aktualne wyzwania rozwoju transportu | 395--411
Tytuł artykułu

The Effects of Gdynia Port Investments in the Years 2007-2015

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Efekty inwestycji portu Gdynia w latach 2007-2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W porcie Gdynia, podobnie jak we wszystkich innych portach morskich, systematycznie prowadzi się działania mające na celu poprawę jakości oferowanych usług. Działania te obejmują głównie remonty i modernizacje. Podstawowym celem artykułu jest wykazanie, że dzięki poniesionym nakładom inwestycyjnym port Gdynia staje się coraz bardziej konkurencyjny na rynku usług portowych. Dodatkowym celem artykułu jest przedstawienie źródeł finansowania poszczególnych inwestycji portowych w latach 2007-2015 ze szczególnym uwzględnieniem źródeł unijnych. W artykule omówiono kompetencje poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za rozwój infrastruktury portów morskich w Polsce, najważniejsze dokumenty strategiczne określające kierunki rozwoju i cele polskich portów morskich, inwestycje wewnątrz portowe w porcie Gdynia finansowane projektami unijnymi (przede wszystkim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) oraz inwestycje związane z dostępem drogowym, kolejowym i od strony zaplecza (dofinansowane głównie przez Sektorowy Program Operacyjny Transport oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). (abstrakt oryginalny)
EN
In the port of Gdynia, as in all sea ports, systematically carried out activities aimed at improving the quality of services offered. These activities primarily include all renovations and upgrades. The aim of this article is to demonstrate that the ports of fundamental importance for the national economy, in particular the port of Gdynia, require substantial investment. An additional aim of th is article is to present the financing of individual investments, with particular emphasis on EU sources. The most important actions taken in ports in order to improve their operation are: construction / expansion of storage areas, the road and the track, parking lots, storage areas, repair buildings and pieces of wharves. In addition, often they demolished inefficient infrastructure and allocated to acquired land for other purposes. Other elements necessary for the proper functioning of the port of Gdynia are power grids, water and sewage, telecommunications, and thus resets the no port areas, and also leads the systematic modernization. Port of Gdynia successively also conducts civil works, consisting in deepening (or maintaining existing depth) and strengthening the bottom of the quays, therefore, an important issue is the purchase and maintenance of equipment and equipment handling and handling. Port of Gdynia also runs adaptation and development, the potential for adaptation reloading component to the needs of the present, but also future customers. This is to make better use of the existing potential of the port (quays universal and specialized data-bases). This article will discuss the competence of the various actors responsible for the development of infrastructure of seaports in Poland, the most important strategic documents defining development directions and objectives of the Polish sea ports, investments Intraport in the port of Gdynia financed EU projects (mainly in the Operational Programme Infrastructure and Environment) and related investments access by road, rail and from the facilities (mainly in the Sectoral Operational Programme Transport and Operational Programme Infrastructure and Environment). Certainly, the Port of Gdynia SA would not be able to realize all the investments from own resources, if not for funds from the European Union. The changes that have been fulfilled in the port of Gdynia in the last several years are visible to the naked eye, and the modern port is much better, safer and more friendly to both people and the environment than a dozen years. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/938/ten-t,s-1
 • Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia, http://www.port.gdynia.pl/pl/realizacja-inwestycji-infrastruktura/327-infrastruktura-dostepu-drogowego-i-kolejowego-do-wschodniej-czesci-portu-gdynia-zakonczenie-realizacji-projektu
 • Matczak M., Uwarunkowania środowiskowe w procesie rozwoju portów morskich w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2011, nr 657.
 • Neider J., Rozwój polskich portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • POIiŚ 7.1-1.2, http://www.plk-inwestycje.pl/inwestycje/program-operacyjny-infrastruktura -i-srodowisko/poiis-71-12
 • Projekty inwestycyjne ZMP Gdynia S.A. zgłoszone do dofinansowania z funduszy unijnych 2014-2020, http://www.port.gdynia.pl/pl/projekty-europejskie/projekty-ue-inwes- tycje-2014-2020
 • Przebudowa falochronu głównego w Gdyni wraz z modernizacją systemu nawigacyjnego, http://www.umgdy.gov.pl/?cat=50
 • Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia, http://www.port. gdynia.pl/pl/intermodalny/493-zarzad-morskiego-portu-gdynia-s-a-zrealizowal-kolejne-dwie-inwestycje-o-lacznej-wartosci-ponad-131-mln-zl-i-dofinansowaniu-unijnym-w-kwocie-ok-69-mln-zl
 • Przebudowa kanału portowego w Porcie Gdynia - etapy, http://www.port.gdynia.pl/ka- nal/index.php?sub=opis
 • Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia, http://www.port.gdynia.pl/pl/opis-projektu-roro
 • Serwis GDDKiA - Działanie 6.1 Budowa autostrady A1, odcinek Toruń-Stryków, http:// www.gddkia.gov.pl/pl/a/4096/budowa-autostrady-a-1-odcinek-torun-strykow
 • Serwis GDDKiA - Działanie 6.1 Budowa autostrady A1, odcinek Pyrzowice-Maciejów-Sośnica, http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/4094/budowa-autostrady-a1-odcinek-pyrzowi-ce-maciejow-sosnica
 • Slajdy z konferencji zamykających realizację projektów infrastrukturalnych w porcie Gdynia, http://www.port.gdynia.pl/files/wydarzenia/aktualnosci/1512070/07.12.2015.pdf
 • Statystyki obrotów portu Gdynia, http://www.port.gdynia.pl/pl/port/statystyki
 • Strategia rozwoju Portu Gdynia do roku 2015, http://www.port.gdynia.pl/files/port/ strategia/tabele 1_2_strategia.pdf
 • Strategia Rozwoju Transportu, https://www.mr.gov.pl/media/14234/Dokument_Implementacyjny_do_SRT_17102014.pdf, dostęp 8.09.2017 r.
 • Studium rozwoju strategicznego małych portów i przystani morskich województwa po-morskiego, Actia Forum, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2009.
 • Uchwała nr 292/2007 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju portów morskich do 2015 roku", https://www.msp.gov.pl/down- load/2/11645/strategiarozwojuportowmorskichdo2015roku.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510383

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.