PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 500 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku | 62--73
Tytuł artykułu

Roszczenia odszkodowawcze wobec podmiotów leczniczych w świetle spraw wpływających do sądów okręgowych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Compensation Claims Towards Healthcare Entities in The Light of The Cases Submitted to The Regional Courts in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem pracy było przeprowadzenie oceny roszczeń odszkodowawczych poszkodowanych pacjentów w wyniku zajścia szkody podczas ich leczenia w placówkach leczniczych. Aby tego dokonać, postanowiono zbadać: jak kształtował się wpływ spraw do sądów powszechnych w Polsce z tego tytułu w latach 2005-2016, jakiego rodzaju szkód dotyczyły sprawy wpływające do Sądu Okręgowego w Łodzi w latach 2005-2011 oraz jak rodzaj szkody wpływa na rodzaj zasądzanego świadczenia odszkodowawczego. Szczegółowej analizy dokonano m.in. na podstawie danych pochodzących z wybranych akt sądowych Sądu Okręgowego w Łodzi w latach 2005-2011 zakończonych prawomocnym wyrokiem do końca lipca 2015 r. Przedstawione dane pozwoliły m.in. na wyciągnięcie takich wniosków, jak: liczba spraw z tytułu OC podmiotów leczniczych nie wzrasta istotnie, lecz zmienia się wartość przedmiotu sporu; najczęściej zgłaszaną szkodą jest powstanie rozstroju zdrowia; a zasądzanym świadczeniem odszkodowawczym zadośćuczynienie(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is an evaluation of damages sought by patientsclaimants with regard to the damage they sustained during their stay and treatment in healthcare entities. The author analysed what was the influx of cases in this regard to the common courts in Poland in 2005-2016, what kind of damages were related to the cases registered in the Regional Court in Łódź in 2005-2011, and how the kind of damages affects the type of compensation. All analyses were provided on a basis of data from the selected files of the Regional Court in Łódź, which were ended in a final court decision by the end of July 2015. According to the data presented in the article the following conclusions were drawn: the number of civil liability cases of the healthcare entities does not increase significantly but the value of the subject matter of the dispute varies; the most commonly reported harm is the occurrence of health disorders; the most often awarded compensation for damages is punitive damage(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Celczyńska A., 2011, Świadczenia z tytułu zadośćuczynienia dla poszkodowanych w wypadkach drogowych, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, nr 259.
 • Ciemiński M., 2015, Odszkodowanie za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności ex contractu, a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Fiutak A., 2013, Odpowiedzialność cywilna lekarzy, [w:] Fiutak A., Podleśny T., Kozik M., Szczerba P., Zblewska-Wrońska K., Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy, przykłady, orzecznictwo, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kaliński M., 2014, Instytucje prawa prywatnego. Szkoda na mieniu i jej naprawienie, C.H. Beck, Warszawa.
 • Nesterowicz M., 2016, Odpowiedzialność cywilna lekarza, [w:] Nesterowicz M., Prawo medyczne (wyd. XI), Dom Organizatora, Toruń.
 • Olejniczak A., 2014, Przepisy ogólne, [w:] Kidyba A., Gawlik Z., Janiak A., Kozieł G., Olejniczak A., Pyrzyńska A., Sokołowski T., Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania część ogólna, Lex.
 • Rzemek M., 2009, Trudno wygrać ze szpitalem, http://bf.com.pl/pomoc-prawna/sites/default/files/trudno_wygrac_ze_szpitalem.pdf (17.05.2017).
 • Szpunar A., 1973, Ustalenie odpowiedzialności za szkodę przyszłą, Palestra, nr 17/5 (185), s. 7-18.
 • Szpunar A., 1990, Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Szpunar A., 1998, Odszkodowanie za szkodę majątkową, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 2016, poz. 1822.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 2016, poz. 380, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510395

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.