PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 27 | 67--80
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie kolei aglomeracyjnej w przestrzeni Łodzi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Functioning of the Agglomeration Railway in the City of Łódź
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje wyniki badania poświęconego funkcjonowaniu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w ujęciu przestrzennym. Badanie odnosi się do obszaru Łodzi i koncentruje na określeniu, w jakim stopniu kolej aglomeracyjna stanowi element komplementarny lub substytucyjny miejskiego systemu transportu zbiorowego. Tak przyjęte założenie badawcze zrealizowano, biorąc kolejno pod uwagę dostępność czasową punktowej infrastruktury kolejowej w ujęciu indywidualnego transportu samochodowego, lokalnego transportu zbiorowego (autobusowego i tramwajowego) oraz transportu pieszego. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wskazanie, w jakim zakresie rozmieszczenie przystanków Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jest dopasowane do rozmieszczenia przystanków lokalnego transportu zbiorowego, zabudowy miasta i jakie jego części objęte są poszczególnymi izochronami dojścia i dojazdu do transportu kolejowego. Biorąc pod uwagę powyższe zmienne, w artykule wskazano potencjalne lokalizacje przystanków kolei aglomeracyjnej, które charakteryzują się optymalną dostępnością względem poszczególnych zmiennych. Należy rozpatrywać je jako próbę weryfikacji obecnie funkcjonującego rozmieszczenia i jednocześnie wskazówkę dla ewentualnego rozwoju systemu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of a study on the functioning of Łódź Agglomeration Railway in spatial terms. The study refers to the area of Łódź and focuses on determining the degree to which the agglomeration railway system is a complementary part or substitute to the urban public transport system as such. This research assumption was developed, successively taking into account the time-based accessibility of point rail infrastructure as regards individual car transport, local public transport (bus and tram services) and pedestrian communication facilities. The analysis allows determining to what extent the distribution of Łódź Agglomeration Railway stations matches the deployment of local public transport stops, the city's buildup areas and which of its parts are covered by different isochrones of reaching the means of rail transport by car or on foot. Taking account of these variables, the authors indicate potential sites to locate agglomeration railway stations, which are characterized by optimum accessibility regarding different variables. They should be considered to be an attempt at verifying the currently functioning arrangement and, at the same time, as a proposal for possible development of the urban communication system. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
67--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Andrzejczak-Padarewska I., 2012, Transport kolejowy w Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] Znaczenie i skutki budowy wybranych elementów infrastruktury nowoczesnego transportu kolejowego, red. R. Kozłowski, WUŁ, Łódź.
 • Bartosiewicz B., Wiśniewski S., 2016, Kolej aglomeracyjna jako element koncepcji miasta kompaktowego na przykładzie Łodzi, w druku.
 • Feltynowski M., Rzeńca P., 2012, Analiza porównawcza transportu kolejowego i samochodowego w aglomeracji łódzkiej w kontekście realizacji projektu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, [w:] Po kolei. Miejsca, wyzwania, inspiracje, red. M. Feltynowski, E. Kina, B. Niepiekło, A. W. Tomaszewska, Łódź.
 • Gadziński J., 2010, Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania, Biuletyn IGSE i GP UWAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 13, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Litman T., 2012, Evaluating Accessibility for Transportation Planning. Measuring People's Ability To Reach Desired Goods and Activities, Victoria Transport Policy Institute, Victoria.
 • Loose W., 2001, Flächennutzungsplan 2010 Freiburg - Stellungnahme zu den verkehrlichen Auswirkungen, Öko-Institut e.V., Freiburg.
 • Majewski B., Beim M., 2008, Dostępność komunikacji publicznej w Poznaniu, [w:] Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej, red. T. Czyż, T. Stryjakiewicz, P. Churski, Biuletyn IGSE i GP UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 3, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Mazurek T., 1965, Komunikacja miejska. Cz. 1. Planowanie tras komunikacyjnych w miastach oraz eksploatacja komunikacji miejskich, PAN, Łódź.
 • Olszewski P., Dybicz T., Śleszyński P., 2013, Proponowane miary dostępności czasowej w transporcie publicznym, "Przegląd Komunikacyjny", nr 12, s. 10-17.
 • Trzeszczak Ł., 2012, Plany budowy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, [w:] Znaczenie i skutki budowy wybranych elementów infrastruktury nowoczesnego transportu kolejowego, red. R. Kozłowski, WUŁ, Łódź.
 • Wesołowski J., 2005, Ukształtowanie kolejowego węzła łódzkiego i możliwości jego włączenia w system kolei dużych prędkości, "Technika Transportu Szynowego", nr 12.
 • Wiśniewski S., 2015, Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Yigitcanlar T., Sipe N., Evans R., Pitot M., 2007, AGIS-based land use and public transport accessibility indexing model, "Australian Planner", 44.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510399

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.