PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 27 | 119--128
Tytuł artykułu

Formy wspierania działalności twórczych w ośrodkach miejskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Support Action Implemented in the Development of Creative Activity in Urban Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Coraz więcej ośrodków miejskich podejmuje działania mające na celu wzmocnienie rangi działalności twórczych (creative industries), w tym sektora kultury w gospodarce miasta. Celem opracowania jest sporządzenie zestawienia praktykowanych form wsparcia działalności twórczych wraz z zaprezentowaniem przykładowych miast, w których takie działania są podejmowane. Autorka w podsumowaniu formułuje wnioski dotyczące każdego z rodzaju analizowanych działań, które dotyczą m.in. wsparcia finansowego, programów społecznych, podejmowania inicjatyw klastrowych oraz znaczenia przebiegu procesów rewitalizacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, more and more often urban centers take steps to strengthening their role in creative industries in the city economy. The aim of the work to describe the most common actions aimed at the development of creative industries in various cities of Europe. Based on collected data and case studies the author presents conclusions, grouped according to financial aid for entrepreneurs, social actions, initialing creative clusters and revitalization of urban areas. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
119--128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Bassett K., Griffiths R., Smith I., 2002, Cultural industries, cultural clusters and the city: the example of natural history film-making cluster in Bristol, "Geoforum", Vol. 33, No. 2, s. 165-177.
 • Bathelt H., Taylor M., 2002, Clusters, power and place: Inequality and local growth in time-space, "Geografiska Annaler", Vol. 84, No. 2, s. 93-109.
 • Buczyńska G., Frączek D., Kryjom P., 2015, Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce. PARP, Warszawa.
 • Chapain C., Cooke P., de Propris L., McNeill S., Mateos-Garcia J., 2010, Creative clusters and innovation, Putting creativity on the map, NESTA.
 • Creative Cities Network UNESCO, www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity /creative-industries/ creative-cities-network (dostęp: 10.04.2017).
 • Department of Culture, Media and Sport, 2001, The creative industries mapping document. Government of the UK, London, www.culture.gov.uk/global/publications/archive_2001 /ci_mapping_doc_2001.htm (dostęp: 17.03.2012).
 • Dijk M. P. van, Sverisson A., 2003, Enterprise clusters in developing countries: mechanisms of transition and stagnation, "Entrepreneurship & Regional Development", Vol. 15, No. 3, s. 183-206.
 • Drobniak A., 2009, Sieci miast kreatywnych - wybrane przykłady [w:] Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja, red. A. Klasik, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice, s. 143-153.
 • Evans G., 2009, Creative cities, creative spaces and urban policy, "Urban Studies", Vol. 46, No. 5/6, s. 1003- 1040.
 • Eurocities, www.eurocities.eu/eurocities/activities/working_groups (dostęp: 11.04.2017).
 • Florida R., 2002, The rise of the creative class. Basic Books, New York (polskie tłumaczenie: Florida R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowy Instytut Kultury, Warszawa).
 • Garcia B., 2005, Deconstructing the city of culture: The long-term cultural legacies of Glasgow, "Urban Studies", Vol. 42, No. 5/6, s. 841-868.
 • Gordon I. R., McCann P., 2000, Industrial clusters: Complexes, agglomeration and/or social networks?, "Urban Studies", Vol. 37, No. 3, s. 513-532.
 • Hall P. Sir, 2000, Creative cities and economic development, "Urban Studies", Vol. 37, No. 4, s. 639-649.
 • Harvey D. C., Hawkins H., Thomas N., 2012, Thinking creative clusters beyond the city: People, places and networks, "Geoforum", Vol. 43, No. 3, s. 529-539.
 • Heffner K., Klemens B., 2016, Finansowanie struktur klastrowych w perspektywie 2014-2020 - wnioski dla klastrów na obszarach wiejskich, "Studia Obszarów Wiejskich", nr 41, s. 83-96.
 • Jankowska B., 2012, Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo UE, Poznań.
 • Jarczewski W., 2010, Skala degradacji miast w Polsce, [w:] Rewitalizacja miast polskich - diagnoza, red. Z. Ziobrowski, W. Jarczewski, s. 57-64.
 • Kamińska K., 2012, Życie po życiu kamienic. Rzecz o rewitalizacji Nadodrza, Wydawnictwo Libron-Filip Lohner, Kraków.
 • Klasik A., 2011, The culture sector and creative industries as a new foundation of development of large cities and urban agglomerations, [w:] Cities and agglomerations development based on the culture sector and creative industries, red. A. Klasik, s. 14-41.
 • Landry Ch., 2008, The Creative City: A toolkit for urban innovators, Earthscan, London. (tłumaczenie: Landry Ch., Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa).
 • Mackiewicz M., Michorowska B., Śliwka A., 2009, Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy. Warszawa.
 • Micek G., 2008, Grona przedsiębiorczości jako przedmiot analizy oraz instrument rozwoju lokalnego i regionalnego w warunkach polskich, "Przegląd Geograficzny", nr 80/4, s. 541-560.
 • Murzyn-Kupisz M., 2016, Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury, Muzeologia, tom 13, Universitas, Kraków.
 • Myerscough J., 2015, Glasgow Cultural Statistics Digest. April 2014. www.culturesparks.co.uk/intelligence/ information/glasgow-cultural-statistics-digest (dostęp: 31.01.2017).
 • Namyślak B., 2014, Cooperation and forming networks of creative cities: Polish experiences, "European Planning Studies", No. 11, s. 2411-2427.
 • O'Connor J., 2009, Creative industries: A new direction? "European Planning Studies", Vol. 15, No. 4, s. 387-402.
 • Porter M. E., 1998, On Competition, Harvard Business Book (tłumaczenie: Porter M. E., 2001, Porter o konkurencji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa).
 • Power D., 2003, The Nordic "Cultural Industries": A cross-national assessment of the place of the cultural industries in Denmark, Finland, Norway and Sweden, "Geografiska Annaler", Vol. 85, No. 3, s. 167-180.
 • Pratt A. C., 2010, Creative cities: Tensions within and between social, cultural and economic development. A Critical reading of the UK experience, "City, Culture and Society", No. 1, s. 13-20.
 • Rosenfeld S. A., 1997, Bringing business clusters into mainstream of economic development, "European Planning Studies", Vol. 5, No. 1, s. 3-23.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej programami operacyjnymi. Dz. U., nr 226, poz. 1651.
 • Słodczyk J., 2012, Historia planowania i budowy miast, Wydawnictwo UO, Opole.
 • Stryjakiewicz T., Stachowiak K., Męczyński M., Parysek J. J., Kaczmarek T., 2010, Sektor kreatywny w poznańskim obszarze metropolitalnym, tomy 1-3, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Klastry w sektorach kreatywnych - motory rozwoju miast i regionów, 2012, red. S. Szultka, PARP, Warszawa.
 • Środa-Murawska S., Szymańska D., 2013, The concentration of the creative sector firms as a potential basis for the formation of creative clusters in Poland, "Bulletin of Geography. Socio-economic Series", No. 20, s. 85-93.
 • Throsby D., 2010, Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Towse R., 2011, Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Turok I., 2003, Cities, clusters and creative industries: the case of film and television in Scotland, "European Planning Studies", Vol. 11, No. 5, s. 549-565.
 • UNCTAD. Creative Economy. Report 2008, 2008, www.unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf (dostęp: 12.01.2012).
 • Wrana K., 2009, Klastry przemysłów kreatywnych, [w:] Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja, red. A. Klasik, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice, s. 51-67.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510409

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.