PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 500 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku | 137--148
Tytuł artykułu

Wczoraj, dziś i jutro formuły standardowej SCR

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
SCR Standard Formula - Today, Tomorrow and Future
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule zaprezentowane zostały doświadczenia autorki z pierwszych lat funkcjonowania systemu Wypłacalność II w zakresie formuły standardowej kapitałowego wymogu wypłacalności oraz jej planowanej rewizji, jako nowego wyzwania, któremu będą musiały sprostać zakłady ubezpieczeń/reasekuracji w Unii Europejskiej. Autorka skupiła się w artykule na publicznych pracach Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) w zakresie formuły standardowej oraz na poradzie EIOPA dla Komisji Europejskiej zawierającej propozycje m.in. uproszczeń, zmiany metodyki, czy parametrów formuły standardowej, tak aby były one racjonalnie związane z profilem ryzyka większości zakładów ubezpieczeń/reasekuracji. Uwaga autorki skoncentrowana została na badaniu EIOPA, przeprowadzanym wśród przedstawicieli zakładów ubezpieczeń/ reasekuracji, dotyczącym rewizji formuły standardowej SCR oraz na próbie oceny zarówno możliwych zmian samej formuły, jak i jej rozwoju(abstrakt oryginalny)
EN
The article aims at presenting the author's experience from the first years of the Solvency II implementation in terms of the solvency capital requirement standard formula and its planned revision as a new challenge that (re)insurance undertakings will have to face. The author focused on the public works of the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) in terms of the standard formula and on its advice containing proposals of simplifications, changes in the methodology or parameters of the standard formula, so that they are rationally related to the risk profile of the (re)insurance undertakings. Attention was focused on the EIOPA study, conducted among (re)insurance undertakings, regarding the revision of the SCR standard formula and on the attempt to assess both the possible changes and development of the standard formula(original abstract)
Twórcy
 • Departament Monitorowania Ryzyk, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Bibliografia
 • Bijak W., 2009, Praktyczne metody badania niewypłacalności zakładów ubezpieczeń, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • CEIOPS, 2006, Quantitative Impact Study 2, Technical Specification, https://eiopa.europa.eu/publications/ qis/insurance/insurance-quantitative-impact-study-2.
 • Chandra Shekhar P., Kumar N., Warrier S.R., 2008, Journey of Insurer Solvency regulations - 2007 and beyond, Joint Colloquium of the IACA, PBSS, IAAHS, Boston.
 • European Commission, 2003, Design of a Future Prudential Supervisory System in the EU - Recommendations by the Commission Services, MARKT/2509/03-EN, Brussels.
 • Francuz P., Mackiewicz R., 2005, Liczby nie wiedzą skąd pochodzą, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • PE, 2009, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex 32009L0138.
 • Ronka-Chmielowiec W., 2007, Rodzaje i czynniki ryzyka w zakładzie ubezpieczeń, [w:] Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), http://eur-lex.europa.eu/ legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX 32015R0035.
 • Sandström A., 2006, Solvency: Models, Assessment and Regulation, Chapman & Hall/CRC Taylor & Francis Group, Boca Raton.
 • https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/EIOPA-CP-16-008-Discussion-Paper-on-the-Review-of- -Specific-Items-in-the-Solvency-II-Delegated-Regulation.aspx (4.07.2017).
 • http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wyplacalnosc;3998945.html (4.07.2017).
 • https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/qis2_specyfikacja_1580.pdf (4.07.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510429

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.