PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 500 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku | 162--174
Tytuł artykułu

Ocena ryzyka eksploatacji biogazowni rolniczych w Polsce na potrzeby ubezpieczeń od wybranych zdarzeń losowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Risk Assessment of Biogas Plants Operation In Poland for The Insurance from Some Random Events
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym ze sposobów uzyskania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii są biogazownie. Dzięki wykorzystaniu odpadów, nie tylko rolniczych, i beztlenowej fermentacji uzyskuje się biogaz, który może być wykorzystany do produkcji metanu. Biogazownie jak każde urządzenia techniczne narażone są na różnego rodzaju zagrożenia, w szczególności na wybuchy metanu. Celem artykułu jest ocena ryzyka eksploatacji biogazowni na potrzeby objęcia ich ochroną ubezpieczeniową. W artykule przedstawiamy stan biogazowni w Polsce i najbliższe perspektywy ich rozwoju. Wskazujemy zakres i warunki ubezpieczenia biogazowni od wybranych zdarzeń losowych. W artykule podajemy próby oszacowania sumy ubezpieczenia, a także rodzaje i częstości szkód, jakie mogą powstać w czasie eksploatacji biogazowni(abstrakt oryginalny)
EN
One of the ways to obtain electricity from renewable energy sources is biogas. Through the use of waste (agricultural and industrial) and anaerobic fermentation in the socalled biogas plants biogas is obtained, which can be used for the production of methane.. Biogas plants as any technical devices are exposed to various risks, in particular methane explosions. The aim of the article is to assess the risk of exploitation of biogas plants for their inclusion in the insurance. In the article we present the status of biogas plants in Poland and prospects for their development. We indicate the scope and terms of insurance biogas from some random events. In this article we attempt to estimate the sum insured the types and frequency of damage that may arise during the operation of biogas plants(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Humanistyczno-Ekonomiczny im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim
Bibliografia
 • Biogaz rolniczy - produkcja i wykorzystanie, Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., Warszawa 2009, GlobEnergia, nr 6/2010, s. 52.
 • Bylinka M., Paszkiewicz J., Kupczyk A., Mojzesowicz-Pawłowska A., 2011, Biogazowe zachęty, Agroenergetyka, nr 1, s. 11-14.
 • Chodkowska-Miszczuk J., 2015, Biogazownie rolnicze w rozwoju małoskalowych instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 102, z. 1, s. 97-105.
 • Czuję dumę zamiast smrodu. Enea naprawiła wadliwą biogazownię i zbudowała kolejną, 2013, Przedsiębiorca Rolny, styczeń, s. 52-53.
 • Czurejno M., Czurejno D, 2004, Zagospodarowanie biogazu, Agroenergetyka, nr 4 (10), s. 29-31.
 • Dach J., 2016, Energetic and economic efficiency of agricultural biogas plant working with different substrates, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, vol. 61, no. 3, s. 72-76.
 • Gleixner A., 2010, Fermentacja biogazowa wywaru z gorzelni, GlobEnergia, nr 5, s. 44-49.
 • Gniazdowski J., 2008, Biogazownia rolnicza przy fermie krów mlecznych, Czysta Energia, nr 11, s. 56-63.
 • Gostomczyk W., 2014, Biogazownie jako źródła energii dla gospodarstwa, Wieś Jutra, nr 3, s. 14-16.
 • Gruszczyński M., 2013, Biogaz i biogazownie - co warto wiedzieć, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, Piotrków Trybunalski.
 • Gurkowski A., 2016, Rynek i perspektywy rozwoju biogazowni rolniczych, Czysta Energia, nr 2, s. 22-25.
 • Hedegaard Laursen B., Ciurzyński L., 2016, Biogazownie rolnicze Poldanor, Biogazownie, art. redakcyjny.
 • http://www.bioalians.pl.
 • https://www.gothaer.pl/pl-dla-firm-produkt/1008/ubezpieczenia-dla-sektora-energii-odnawialnej/ ubezpieczenie-biogazowni/
 • Konikowski G., Rogulska M., 2011, Model ekonomiczny małej biogazowni rolniczej, Paliwa dla Energetyki, nr 1(19).
 • Korzeniowski S., 2013, Rolnictwo energetyczne i precyzyjne. Wybrane zagadnienia, PWSZ, Suwałki.
 • Kotowski W., 2006, Klimatyzacja z gnojowicy, Agroenergetyka, nr 4 (18) - 4 kw., s. 31.
 • Kotowski W., Konopka E., 2007, Biogazownie oraz produkcja biopaliw silnikowych w Europie, Czysta Energia, nr 9, s. 26-28.
 • Kowalczyk-Juśko A., 2008, Z biomasy i odpadów, Agroenergetyka, nr 2 (24), s. 34-39.
 • Kowalczyk-Juśko A., 2012, Zasilanie z własnego pola, Agroenergetyka, nr 3, s. 28-30.
 • Kowalczyk-Jusko A., Świerczyński R., 2013, Dobór gatunków odmian roślin uprawnych dla biogazowni, Wieś Jutra, nr 7-8.
 • Księżak J., 2009, Surowce do biogazowni rolniczych, Wieś Jutra, nr 8-9.
 • Lecyk P., Ginalski Z., 2011, Biogazownie w realizacji pakietu klimatycznego, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 3, s. 104-106.
 • Małe biogazownie zasługują na większe wsparcie publiczne, 2016, Agroserwis, nr 5, s. 61-65.
 • Michalski T., 2009, Biogazownia w każdej gminie - czy wystarczy surowca, Wieś Jutra, nr 3, s. 12-16.
 • Mobilna mikrobiogazownia, 2015, Agroenergetyka, nr 1, s. 35-39.
 • Mystkowski E., 2015, Dobór substratu do biogazowni rolniczej, Kukurydza, nr 2 (47), s. 44-48.
 • Niemczewska J., 2010, Ocena opłacalności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu na przykładzie biogazowni rolniczej, Nafta-Gaz, r. 66, sierpień, s. 691-694.
 • Pasłowski R., 2013, Kulisy konsultacji społecznych - biogazownie rolnicze, Czysta Energia, nr 10, s. 24-26.
 • Podkówka Z., 2016, Biogaz rolniczy w Polsce, Gaz Woda i Technika Sanitarna, nr 8, s. 281-284.
 • Rusak S., Kowalczyk-Juśko A., 2009, Biogazownie rolnicze - procesy tribologiczne, Czysta Energia, nr 3, s. 38-40.
 • Rylski W., Giczkowski W., 2016, Rozwój biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2011-2015, Biogazownie Rolnicze, s. 13.
 • Sulewski P. i in., 2016, Uwarunkowania ekonomiczno-prawne i opłacalność inwestycji w biogazownie rolnicze w Polsce, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1(346), s. 119-143.
 • Tyszka M., 2015, Poferment - nawóz czy odpad?, Farmer, czerwiec, s. 106-109.
 • Wieczerzak-Krusińska A., 2016, Rolnicy chcą budować biogazownie, Rzeczpospolita, 15 października.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, Dz.U. UE L 283.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WEz dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz.U. UE L 09.140.16.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii, Dz.U. nr 267, poz. 2656, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 7 października 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 132, poz. 877.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. 2001 nr 112, poz. 1206.
 • Rozporządzeniu Rady Ministrów z 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, Dz.U. 2002 nr 120, poz. 2012.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 1059.
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz.U. 2015, poz. 1844.
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 nr 122, poz. 1321. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016, poz. 925.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. 2003 poz. 1152 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510453

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.