PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 16 | nr 3 | 51--71
Tytuł artykułu

Design Thinking as a Source of Management Innovation

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Design thinking jako źródło innowacji zarządzania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. W artykule podjęto próbę przedstawienia design thinking jako podejścia, które wykorzystane w zarządzaniu może na tyle skutecznie przekształcić przyjęte w organizacji sposoby działania, że w rezultacie stanie się źródłem radykalnych zmian i innowacji samego zarządzania. Innowacje zarządzania, choć wcale nie są takie rzadkie w praktyce zarządzania, niezbyt upowszechniły się w piśmiennictwie naukowym i często są błędnie utożsamiane z innowacjami organizacyjnymi. Składa się na nie wszystko, co istotnie zmienia sposób realizacji funkcji zarządzania. Są one bardzo ważne dla współczesnych organizacji, gdyż radykalnie zmieniając metody zarządzania, są w stanie podtrzymać potencjał innowacyjny w długim okresie.
Cel badań. Celem artykułu jest ujawnienie tych walorów podejścia design thinking, które wykorzystane we współczesnych organizacjach mogą stanowić skuteczne wsparcie w tworzeniu i wdrażaniu innowacji zarządzania.
Metodologia. Podjęte rozważania mają charakter teoretyczny i zostały oparte przede wszystkim na metodzie analizy i krytyki piśmiennictwa w zakresie design thinking oraz zarządzania, a szczególnie innowacji zarządzania. Narzędziem badawczym, które posłużyło do rozwiązania podjętego w artykule problemu naukowego, jest dedukcja, która odniesiona do krytycznego studium literatury pozwoliła osiągnąć przyjęty cel badań.
Kluczowe wnioski. Analiza ustaleń teoretycznych doprowadziła do ustalenia, w jaki sposób podejście design thinking może skutecznie wspierać tworzenie innowacji zarządzania we współczesnych organizacjach. Design thinking, choć wywodzi się z pracy projektantów, jest obecnie podejściem do twórczego i innowacyjnego rozwiązywania otwartych, złożonych i niejednoznacznych problemów zarządzania w wielu organizacjach. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. The paper attempts to present design thinking as an approach which, when applied in management, can transform the mode of operation adopted in an organisation effectively enough to become in effect a source of radical changes and management innovation itself. Management innovation, though not so rare in management practice, has not become widespread in scientific literature, and is often wrongly identified with organisational innovation. It includes everything which significantly changes the manner of implementing management functions. It is very important to contemporary organisations, since by radically changing management methods, it is able to sustain an innovative potential in the long run.
Research aims. The aim of this paper is to identify these advantages of the design thinking approach which, when used in contemporary organisations, may be an efficient support in the creation and implementation of management innovation.
Methdology. The discussion undertaken in the paper is theoretical and primarily based on the method of the analysis and criticism of literature on design thinking and management, and management innovation in particular. The research method used to solve the scientific problem is deduction, which referred to the critical literature study has allowed achieving the research goal.
Key findings. The analysis of theoretical findings resulted in drawing how design thinking approach may effectively support the creation of management innovation in contemporary organizations. Although design thinking comes from a designers' job, at present it is an approach to creative and innovative ways of solving open, complex, and unambiguous management problems in numerous organisations. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
51--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Birkinshaw, M.M.J. (2006). How management innovation happens. MIT Sloan Management Review, 47(4), 81-88.
 • Braha, D., & Reich, Y. (2003). Topological structures for modeling engineering design processes. Research in Engineering Design, 14(4), 185-199.
 • British Design Council, http://www.designcouncil.org.uk/resources/search/im_field_objective/business-growth-476 (access: 20.05.2017).
 • Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard Business Review, 86(6), 84-92.
 • Brown, T. (2016). Zmiana przez design: Jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność. Wrocław: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Dorst, K. (2011). The core of 'design thinking' and its application. Design Studies, 32(6), 521-532.
 • Dyer, J., Gregersen, H. & Christensen, C.M. (2011). The Innovator's DNA. Boston, MA: Harvard Business Review Press.
 • Dziadkiewicz, A. & Maśloch, P. (2013). Design jako nowoczesny trend w zarządzaniu. Zarządzanie i Finanse, 4(2), 93-106.
 • Fayol, H. (1947). Administracja przemysłowa i ogólna. Poznań: Księgarnia W. Wilak.
 • Griffin, R.W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gruber, M., De Leon, N., George, G. & Thompson, P. (2015). Managing by design. Academy of Management Journal, 58(1), 1-7.
 • Hamel G. (2006). The why, what, and how of management innovation. Harvard Business Review, 84(2), 72-84.
 • Hamel, G. Speaker. http://www.garyhamel.com/speaker (access: 19.05.2017).
 • Hamel, G. & Breen, B. (2008). Zarządzanie jutra: jakie jest twoje miejsce w przyszłości? (The Future of Management). Lublin: RedHorse.
 • IDEO. https://www.ideo.com/work (access: 6.05.2017).
 • Johansson-Sköldberg, U., Woodilla, J. & Çetinkaya, M. (2013). Design thinking: past, present and possible futures. Creativity and Innovation Management, 22(2), 121-146.
 • Kelley, D. & Kelley, T. (2015). Creative confidence. Twórcza odwaga. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 • Kimbell, L. (2011). Rethinking design thinking: Part I. Design and Culture, 3(3), 285-306.
 • Kociatkiewicz, J. & Kostera, M. (2013). Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu. Problemy Zarządzania, 11(44), 9-19.
 • Knapp, J. (2016). Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five days. New York-London-Toronto-Sidney-New Dehli. Simon and Schuster.
 • Koźmiński, A.K. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Liedtka, J. & Ogilvie, T. (2011). Designing for Growth. New York: Columbia University Press.
 • Lockwood, T. (2009). Design Thinking: Integrating Innovation, Customer Experience, and Brand Value. New York: Allworth Press.
 • Maciąg, R. (2016). W stronę cywilizacji Internetu: Zarządzanie w naukach humanistycznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Mol, M.J. & Birkinshaw, J. (2009). The sources of management innovation: When firms introduce new management practices. Journal of Business Research, 62(12), 1269-1280.
 • Owen, C.L. (2006). Design thinking: Driving innovation. The Business Process Management Institute, 1-5.
 • Poświata, J. (2017). Najlepsi patrzą dziś na wydajność, nie na efektywność. https://www.hbrp.pl/b/najlepsi-patrza-dzis-na-wydajnosc-a-nie-na-efektywnosc/hvdJfQvI (access: 16.05.2017).
 • Preston, A. (2004). Designing the Australian tax system. In: R.J. Boland & F. Collopy, Managing as Designing. Stanford: Stanford Business Books, 208-213.
 • Sanders, E.B.N. & Stappers, P.J. (2008). Co-creation and the new landscapes of design. Co-design, 4(1), 5-18.
 • Sobota, D.R. & Szewczykowski, P. (2014). Design thinking jako metoda twórczości. Filo-Sofija, 14(27), 91-113.
 • Stamm, B. (2008). Managing Innovation, Design and Creativity. Hoboken: John Wiley & Sons.
 • Stamm, B. (2004). Innovation - What's Design Got to Do with It? Design Management Review, 15(1), 10-19.
 • Wszołek, M. & Grech, M. (2016). Komentarz do wydania II. In: T. Brown, Zmiana przez design: Jak Design Thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność. Wrocław: The Institute of Journalism and Social Communication, University of Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510457

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.