PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 500 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku | 175--185
Tytuł artykułu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego za skutki zakłóceń w żegludze powietrznej spowodowane odwołaniem lub opóźnieniem lotu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Liability Insurance of Air Carrier for The Effects of Interference in Air Navigation Caused by Flight Cancellation or Delay
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W miarę rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce wzrasta liczba roszczeń pod adresem przewoźników. Z dostępnych danych wynika rosnąca tendencja liczby skarg na przewoźników. W artykule omawiamy leczenie osób poszkodowanych na lotniskach i w czasie odpraw samolotowych, wskazujemy na prawa przysługujące pasażerom lotów oraz na podstawowe parametry ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Celami tego artykułu są więc: przedstawienie rozpoznania ryzyka o skali lotów, przyczynach odwołań i opóźnień, roszczeniach wobec przewoźników; zarysowanie ogólnych ram ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane w żegludze powietrznej. Artykuł napisano w oparciu o dostępne dane statystyczne i literaturę przedmiotu. W artykule rozpatrzono jedynie zdarzenia powstałe w cywilnym ruchu lotniczym(abstrakt oryginalny)
EN
With the development of civil aviation in Poland the number of claims to carriers increases. The available data show that there is a growing tendency of the number of complaints on carriers. The number of airplanes using the new mathematical and statistical methods is being stabilized. The article deals with the treatment of injured persons at airports and during airplane briefings. We point to the rights of passengers. We advise on the basic parameters of civil liability insurance(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Cook A., 2015, The cost of passenger delay to airlines in Europe, University of Westminster, http:// ansperformance.eu/references/library/passengerdelaycost.pdf.
 • Cook A., Tanner G., 2011, European airline delay cost reference values, University of Westminster for PRU, EUROCONTROL, https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/european- airline-delay-cost-reference-values-final-report-v3.2.pdf.
 • Cook A., Tanner G., Anderson S., 2004, Evaluating the true cost to airlines of one minute of airborne or ground delay: Final report, document is published by the Performance Review Commission Eurocontrol, http://westminsterresearch.wmin.ac.uk/17/1/Cook,Tanner,Anderson_2004_final.pdf.
 • Domagalski M., 2014a, Czas na pozew za spóźniony lot, Rzeczpospolita, 23 maja. Domagalski M., 2014b, Spóźniony lot: dokąd iść po odszkodowanie, Rzeczpospolita, 9 stycznia.
 • Domagalski M., 2014c, Zbiorowo łatwiej uzyskać odszkodowanie za opóźnienie lotu, Rzeczpospolita, 24 lipca.
 • GUS, 2015, Transport. Wyniki działalności w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Konert A., 2013, Zryczałtowane odszkodowanie za opóźniony lot - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19.11.2009 r. w sprawach połączonych: C-402/07 i C-432/07 Sturgeon vs. Air France, Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach, nr 2/2013, s. 57-62.
 • Kowalski J., 2010, Nie ma lotu - pasażerowi należy się odszkodowanie, Rzeczpospolita, 31 lipca, s. C2.
 • Kuźniar-Kwiatek D., 2016, Opóźnienie lotu a prawo do odszkodowania na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów - przegląd wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 2/2016, s. 127-134.
 • Qadar Kara A., Ferguson J., Hoffman K., Sherry L., 2013, Estimating domestic U.S. airline cost of delay based on European model, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, vol. 33, August s. 311-323, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968090X11001471.
 • Szostak M., 2012, Za opóźnione loty przysługuje odszkodowanie, Wiadomości Turystyczne, nr 22, 16-30 listopada.
 • Walewska D., 2014, Dlaczego samoloty się spóźniają, Rzeczpospolita, 14 listopada, s. B9.
 • Wiadomości Turystyczne, 2013, nr 23, 13 marca.
 • Wilk K., 2014, Łatwiej o odszkodowanie za odwołane loty, Wiadomości Turystyczne, nr 2, 16-31 stycznia.
 • Wilk K., 2015, Za opóźnienie lotu skarżyć można do sądu i ULC, Wiadomości Turystyczne, nr 23, 1-15 grudnia.
 • Wójcik K., 2016, Turyści skarżą się na przewoźników, Rzeczpospolita, 23 sierpnia, s. C3. Za opóźniony lot należy się odszkodowanie, 2015, Rzeczpospolita 12 listopada, s. G5. Żylicz M., 2002, Odpowiedzialność za szkody w przewozie pasażerów (zmiany w międzynarodowym i polskim prawie lotniczym), Przegląd Komunikacyjny, nr 12/2002, s. 12-17.
 • Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91, Tekst mający znaczenie dla EOG, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=- celex 32004R0261.
 • Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie odszkodowań od linii lotniczych, 2016, Prawo i Turystyka, https://prawoturystyczne.pl/2016/01/26/uchwala-sn-w-sprawie-odszkodowan-od-linii-lotniczych/.
 • Ustawa z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości (czwarta izba) z 19.11.2008 r. w sprawach połączonych: C-402/07 i C432/07, Christopher Sturgeon i in. przeciwko Condor Flugdienst GmbH i Stefan Böck i Cornelia Lepuschitz przeciwko Air France S.A.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510465

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.