PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25 | 111--122
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej realizowanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie kontroli bezpieczeństwa w placówkach lotniczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Aspects of Protection of the External Border of the European Union provided by the officers of the Border Guard in the Area of Security Checks at Airports
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest Straży Granicznej, która jest formacją wyspecjalizowaną i pełni kluczową rolę nie tylko w zakresie ochrony granicy państwowej oraz ochrony lotnictwa cywilnego, ale również piastuje stabilną pozycję w systemie bezpieczeństwa państwa.Celem artykułu jest ukazanie podstawowych zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, pełniących służbę w lotniczych placówkach tej formacji w Grupie Bezpieczeństwa Lotów, a także analiza aktów prawnych, na podstawie których funkcjonariusze Straży Granicznej wykonują zadania dotyczące ochrony lotnictwa cywilnego. Funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy pełnią służbę w przejściach lotniczych, zapewniają ochronę zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Ogromnym wyzwaniem jest służba w zespołach, zapewniających nie tylko dobrze strzeżone granice państwa, ale również wykonujących zadania na rzecz bezpieczeństwa w międzynarodowej komunikacji lotniczej. Spoczywa na nich ogromna odpowiedzialność na skalę światową. W artykule zostały przedstawione najważniejsze zadania Straży Granicznej i Służby Ochrony Lotniska w zakresie realizowanych zadań oraz wzajemnego funkcjonowania w systemie zapewniającym bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej. Analizę tę przeprowadzono z zastosowaniem metody desk research. Interpretacji poddano akty prawne, dokumenty, artykuły publikowane na stronach internetowych lub udostępnione przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (abstrakt oryginalny)
EN
This article is devoted to a discussion of the Border Guard, a specialized formation, which not only plays a key role in civil aviation, but also holds a stable position in the state security system. The aim of this article is to present the basic tasks performed by Border Guards officers serving in the Aerospace Services of this formation, in the Aviation Safety Group, as well as making an analysis of the legal acts under which Border Guard officers perform their tasks related to the issue of civil aviation security. Border Guard officers who serve in air passages provide protection for the external border of the European Union. It is a challenging task to serve in teams which not only protect the state borders, but also perform security tasks in the field of international aviation. They carry great responsibility on a global scale. This paper describes the most important tasks of the Border Guard and Airport Protection Services aimed at ensuring safety in air transportation. The desk research method has been applied to analyse a selection of legal acts, documents and articles published on various websites or made available by officers of the Border Guard themselves. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
111--122
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki
Bibliografia
 • Bąk T., Rola i  zadania Straży Granicznej w  zapewnieniu bezpieczeństwa lotnisk [w:] Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa w lotnictwie, red. T. Compa, J. Rajchel, K. Załęcki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Dęblin 2012.
 • Jałoszyński K., Współczesny wymiar antyterroryzmu, Wyd. TRIO, Warszawa 2008.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Siadkowski A. K., Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym w  lotnictwie cywilnym w Polsce, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2011.
 • Słownik języka polskiego, pod. red. S. Dubis, Wyd. PWN, Warszawa 2003.
 • Truchan J.R., Jednostki specjalne Policji i Straży Granicznej w obronie wschodniej granicy Polski, Wydawnictwo WSPol w Szczytnie, Szczytno 2014.
 • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, Dz.U. 1990 nr 78 poz. 461.
 • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462.
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112.
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2012 poz. 769.
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz.U. 2013 poz. 1650.
 • Współczesny wymiar funkcjonowania Straży Granicznej, red. B. Wiśniewski, Z. Piątek, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2006.
 • www.portal.strazgraniczna.pl.
 • www.strazgraniczan.pl.
 • www.ulc.goc.pl.
 • Zarządzenie Nr 35 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wykonywania działań specjalnych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510555

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.