PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25 Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica | 145--154
Tytuł artykułu

Państwowa polityka edukacyjna Niemiec - cechy szczególne i kierunki wdrażania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
State Educational Policy in Germany: Special Features and Implementation Trends
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule została poddana analizie polityka edukacyjna Unii Europejskiej na przykładzie Niemiec. Autorzy kierują naszą uwagę na model polityki edukacyjnej tego kraju, w szczególności na takie jej cechy jak: dominacja państwa w kwestiach zarządzania i finansowania krajowego systemu wykształcenia, orientacja na znalezienie najbardziej optymalnych stosunków uczestnictwa państwa i struktur społecznych w realizacji tych procesów, aktywizacja kierunków działalności oświatowej, które są bezpośrednio powiązane ze zwiększeniem ekonomicznego, naukowego i technicznego rozwoju kraju, zwłaszcza systemu wyższego wykształcenia. Autorzy przeanalizowali federalne programy i dokumenty państwowe oraz pokazali tendencje i kierunki, które mogą okazać się pomocne w kwestii rozwoju i doskonalenia krajowej polityki edukacyjnej w Niemczech. (abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses the problems of implementation of the state educational policy of the European Union in Germany. The authors focus on the model of state education developed in this country, on particular, on its following features: the interference of the state with the administrative and financial issues of the national system of education, the insistence on finding optimal correlation between participation by the state and particular public institutions in these processes, intensification of the educational activities contributing directly to the economic, scientific and technical development of the country, with a particular emphasis on the system of tertiary education. The authors have conducted an analysis of a selection of federal programs and government documents as well as investigating the trends and solutions which may contribute to an improvement and further development of the state educational policy in Germany. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Narodowa Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy
 • Ekonomiczno-Transportowy Koledż w Kijowie
Bibliografia
 • Gornitska A. Hybrid steering approaches with respect to Europen higher education, A. Gornitska, P. Maassen, Higher Education Policy 2000, Vol. 13, p. 270 - 272.
 • Гepмания 2010 (Germany 2010), пoд peд. B.Б. Бeлoва, М.: Pуccкий cувeниp, Инcти- тут Eвpoпы PAH, Мocква 2011, 194 c.
 • Hаучнo-тeхничecкий пpoгpecc: cлoваpь, cocт. B.Г. Гopoхoв, B.Ф. Xалипoв, М.: Пo- литиздат 1987, 366 c.
 • Пoгpiщук Б.B., Фopмування наукoвoгo cepeдoвища як ocнoви poзвитку iннoвацiйнoї eкoнoмiки, Bicник агpаpнoї науки Пpичopнoмop'я., 2014, T. 2, Bип. 3, c. 101-110.
 • Coлдаткин B.И., Coвpeмeнная гocудаpcтвeнная oбpазoватeльная пoлитика: coциальныe импepативы и пpиopитeты, М.: Изд-вo МЭCИ, 1999, 366 c.
 • Шeвчeнкo T., Poзвитoк ocвiти та ocoбиcтocтi в piзних пeдагoгiчних cиcтeмах, Biнниця: Hoва книга, 2002, 512 c.
 • Шульга H.Д., Teндeнцiї фopмування та poзвитку ocвiтньoї пoлiтики Hiмeччини, Інвecтицiї: пpактика та дocвiд, 2015, № 20, c. 147-150.
 • Юдин Б.Г., Знаниe как coциальный pecуpc, Becтник PAH, 2006, t. 76, № 7, c. 587-595.
 • Яpoвeнкo T.C. , Чинники iнвecтицiйнoгo poзвитку cфepи ocвiти Укpаїни, Євpoпeйcький вeктop eкoнoмiчнoгo poзвитку, 2015, № 1(18).
 • Rodak A., Edukacja w krajach Unii Europejskiej: system dualny szkolnictwa zawodowego w Niemczech, Nowa Edukacja Zawodowa 2001, nr 2, s. 13 -15.
 • Śledzińska M., Edukacja po  niemiecku, Gazeta Szkolna 2004, nr 21, s. 8.
 • Ausbildungsoffensive [Electronic resource]. - URL: www.bmbf.de/ de/ausbildungsoffensive.php.
 • Polityka oświatowa 2010, nr 2 (22), http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/EFDDCE26CD 280FBFC125776800260E16$file/Polityka oswiatowa.pdf.
 • Polityka oświatowa w Polsce, http://www.marekg.user.ixpnet.pl/Przykład.pdf.
 • Nowosad I., Szkolnictwo w Niemczech wobec tradycji i potrzeby zmiany, Dialogi o Kulturze i Edukacji 2012, nr 1 (1), s. 141-163.
 • http://serwer1366511.home.pl/dialogi/data/documents/Inetta=20Nowosad.pdf.
 • Siellawa-Kolbowska K.E., Edukacja obywatelska w  Niemczech i  Polsce, http://www.isp. org.pl/files/1061822190896523001227603871.pdf.
 • Пpo Дepжавний бюджeт Укpаїни на 2015 piк: Закoн Укpаїни вiд 28.12.2014 № 80-VIII, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80-19.
 • Пpo наукoву i наукoвo-тeхнiчну eкcпepитизу: Закoн Укpаїни вiд 10.02.1995 № 51/95- BP, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/51/95-вр.
 • Пугач A.М., Ocнoвнi заcади функцioнування iнтeгpацiйних cтpуктуp в cфepi агpаp- нoї ocвiти, науки i виpoбництва, Дepжавнe упpавлiння: удocкoналeння та poзви- тoк, http://www.dy.nayka. com.ua/?op=1&z=884&p=1
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510569

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.