PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
24 (2017) | nr 4 (113) | 126--136
Tytuł artykułu

Rola opakowań aktywnych w ograniczaniu marnotrawstwa mięsa w gospodarstwach domowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Active Packages in Restricting Waste of Meat in Households
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opakowanie produktu nie tylko zabezpiecza jego zawartość przed zepsuciem, ale też promuje wyrób, umożliwia identyfikowanie i odróżnianie produktów, transport oraz użytkowanie. Oprócz wymienionych funkcji opakowania aktywne mogą przyczyniać się do ograniczenia marnotrawstwa żywności. Szacuje się, że w Unii Europejskiej generowane są rocznie straty żywności na poziomie 89 mln ton, przy czym w gospodarstwach domowych marnotrawstwo szacowane jest na 38 mln ton na rok. Celem badań było określenie roli opakowań aktywnych w ograniczeniu marnotrawstwa mięsa mielonego w gospodarstwach domowych. Badanie przeprowadzono metodą zogniskowanego wywiadu grupowego bezpośredniego. Wynika z niego, że opakowanie aktywne zastosowane do mięsa mielonego miało niewielkie znaczenie w decyzjach nabywczych konsumentów. Ważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję o zakupie okazały się: cena i jakość produktu. Badani twierdzili, że opakowania aktywne nie zagrażają zdrowiu konsumentów, a zastosowane techniki przedłużania okresu trwałości nie wpływają niekorzystnie na jakość samego produktu i nie czynią go jednocześnie zagrożeniem dla zdrowia. Zaobserwowano brak akceptacji wśród badanych dla znaczącego wzrostu ceny mięsa w opakowaniu z modyfikowaną atmosferą w stosunku do mięsa sprzedawanego "na wagę". Opakowanie aktywne, mimo że wygląda atrakcyjnie i spełnia swoją funkcję, nie jest obiektem zainteresowania respondentów w momencie zakupu produktów mięsnych. Ze względu na wydłużanie terminu przydatności do spożycia zapakowanego produktu może się jednak przyczyniać się do ograniczania strat żywności zarówno na poziomie gospodarstw domowych, jak i całego procesu dystrybucji. (abstrakt oryginalny)
EN
Product packaging not only protects its utility value against deterioration but it also promotes the product, allows the identification and differentiation of products, transport and use. Additionally to those functions, the active packaging may contribute to reducing food waste. It is estimated that annually losses of food generated in the European Union are at a level of 89 million tonnes, while the household waste is estimated to be 38 million tonnes per year. The objective of the study was to determine the role of active packaging in reducing minced meat waste in households. The study was conducted using a focus group direct interview. The study showed that the active packaging used for minced meat was of little relevance to consumers taking purchasing decisions. More important factors to impact the purchasing decision were the price and the quality of the product. The respondents interviewed say the active packages do not endanger consumer health, and the techniques applied to prolong shelf-life of food do not negatively impact the quality of the product and, at the same time, do not render it dangerous to health. It was reported that the interviewed did not accept any substantial increase in the prices of meat packed in modified atmosphere packages compared to the prices of meat sold 'by weight'. Although the active meat package has an attractive appearance and serves its purpose, respondents are not interested in it at the moment of purchasing meat products. However, because of a longer shelf life of the packaged product, the active package may contribute to reducing food loss both at the level of household and the entire distribution process. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
126--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Beretta C., Stoessel F., Baier U., Hellweg S.: Quantifying food losses and the potential for reduction in Switzerland. Waste Manage, 2013, 33, 764-773.
 • [2] Bilska B., Grzesińska W., Tomaszewska M., Rudziński M.: Marnotrawstwo żywności jako przykład nieefektywnego zarządzania w gospodarstwach domowych. Rocz. Nauk. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, XVII (4), 39-43.
 • [3] Buzby J.C., Hyman J., Stewart H., Wells H.F.: The value of retail and consumer level fruit and vegetable losses in the United States. J. Consum. Aff., 2011, 46 (3), 492-515.
 • [4] Buzby J.C., Hyman J.: Total and per capita value of food loss in the United States. Food Policy, 2012, 37, 561-570.
 • [5] Cąderek T.: Coraz większa rola opakowań do owoców i warzyw. Opakowanie, 2012, 9, 84-87.
 • [6] Clement J., Kristensen T., Gronhaug K.: Understanding consumers' in-store visual perception: The influence of package design features on visual attention. J. Retailing Consum. Serv., 2013, 20 (2), 234-239.
 • [7] Dąbrowska A., Janoś-Kresło M.: Marnowanie żywności jako problem społeczny. Handel Wewnętrzny, 2013, 4 (345), 17-26.
 • [8] Food wastage footprint. Impacts on natural resources. [online]. FAO, 2013. Dostęp w Internecie: [6.02.2017] http://www.fao.org/docrep/018/i3347e/i3347e.pdf
 • [9] Flick U.: Projektowanie badania jakościowego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2012.
 • [10] Gunders D.: Wasted: How America is losing up to 40 percent of its food from farm to fork to Landfill. [online]. Natural Resources Defense Council, 2012. Dostęp w Internecie: [6.02.2017] http://large.stanford.edu/courses/2012/ph240/briggs1/docs/wasted-food-ip.pdf
 • [11] Hales C.F.: Opakowanie jako instrument marketingu. PWE, Warszawa 1999.
 • [12] Halloran A., Clement J., Kornum N., Bucatariu C., Magid J.: Addressing food waste reduction in Denmark. Food Policy, 2014, 49, 294-301.
 • [13] Impact assessment on measures addressing food waste to complete SWD (2014) 207 regarding the review of EU waste management targets. [online]. Brussels, 2014. Dostęp w Internecie: [6.03.2017] http://ec.europa.eu/environment/archives/eussd/pdf/Annexes_1-11.PDF
 • [14] Jakowski S.: Opakowania w działaniach marketingowych. Opakowanie, 2011, 12, 56-58.
 • [15] Jędrzejczyk H., Świderski F.: Żywność utrwalana w niskich i wysokich temperaturach. W: Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii. Red. F. Świderski., B. Waszkiewicz- Robak. Wyd. SGGW, Warszawa 2010.
 • [16] Katajajuuri J.-M., Silvennoinen K., Hartikainen H., Heikkila, L.: Food waste in the Finnish food chain. J. Clean. Prod., 2014, 73, 322-329.
 • [17] Kosicka-Gębska M., Tul-Krzyszczuk A., Gębski J.: Handel detaliczny żywnością w Polsce. Wyd. II. Wyd. SGGW, Warszawa 2011.
 • [18] Kozak W., Biegańska M.: Integratory TTI jako innowacyjny element opakowania. Opakowanie, 2012, 9, 88-93.
 • [19] Krasnowska G., Salejda A.M.: Ocena wiedzy konsumentów na temat znakowania żywności. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 1 (74), 173-189.
 • [20] Kuzincow J.: Opakowanie jako element marketingu mix. Opakowanie, 2013, 3, 76-79.
 • [21] Lisińska-Kuśnierz M.: Problem bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych i opakowań w ocenie podmiotów łańcucha dostaw. Opakowanie, 2012, 8, 67-72.
 • [22] Mena C., Adenso-Diaz B., Oznur Y.: The causes of food waste in the supplier-retailer interface: Evidences from the UK and Spain. Resour Conserv. Recy., 2011, 55 (6), 648-658.
 • [23] Niewczas M.: Kryteria wyboru żywności. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 6 (91), 204- 219.
 • [24] Ostrowska E.: Aktywny i inteligentny jak opakowania. Opakowanie, 2013, 9, 24-28.
 • [25] Osuch M., Izdebska J., Podsiadło H.: Opakowanie produktu a decyzja konsumenta o zakupie. Opakowanie, 2011, 12, 63-67.
 • [26] Pałkowska A., Steinka I.: Opakowania aktywne i inteligentne w świadomości konsumentów. Zesz. Nauk. Akademii Morskiej w Gdyni, 2013, 80, 35-42.
 • [27] Papargyropoulou E., Lozano R., Steinberger J.K., Wright N., Ujang Z.: The food waste hierarchy as a framework for the management of food surplus and food waste. J. Clean. Prod., 2014, 76, 106-115.
 • [28] Popowicz R., Lesiów T.: Innowacyjne opakowania aktywne w przemyśle żywnościowym. Nauki Inż. Technol., 2014, 1 (12), 82-100.
 • [29] Raport Federacji Polskich Banków Żywności. Zapobieganie marnowaniu żywności z korzyścią dla społeczeństwa. [online]. Federacja Polskich Banków Żywności, 2013. Dostęp w Internecie [6.03.2017]: http://www.niemarnuje.pl/files/raport-marnowanie-zywnosci_2013.pdf
 • [30] Robertson G.: Food Packaging: Principles and Practice. 3rd ed. CRC Press, Brisbane, Australia, 2013, pp. 2-4.
 • [31] Sobocińska M.: Zogniskowane wywiady grupowe. W: Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku. Red. K. Mazurek-Łopacińska. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2016, ss. 179-184.
 • [32] Stoma M., Kapusta M.: Selected function of packaging and their impact on product perception and consumers' decisions. Logistyka, 2014, 6, 348-352.
 • [33] Wilson N.L.W., Bradley J.R., Saputo R., Shuay-Tsyr H.: Food waste: The role of date labels, package size, and product category. Food Qual. Prefer., 2017, 55, 35-44.
 • [34] Witek L.: Wpływ ekologicznych funkcji opakowań na zachowania konsumentów. Zesz. Nauk. Uniw. Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, 74, 759-770.
 • [35] WRAP: Household food and drink waste in the UK. Final report. [online]. WRAP, 2009. Dostęp w Internecie: [6.03.2017] http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Household food and drink waste in t he UK - report.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510601

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.