PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4(102) | 9--12
Tytuł artykułu

A Review of the Cohesion Policy Impact on the Investment Activity of Construction Enterprises in Bulgaria

Warianty tytułu
Ocena wpływu polityki spójności na aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw budowlanych w Bułgarii
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule usystematyzowano informacje dotyczące grantów/dotacji otrzymanych przez przedsiębiorstwa sektora budowlanego w Bułgarii, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Analizy przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z Jednolitego Systemu Zarządzania Informacjami do Zarządzania i Monitorowania Instrumentów Funduszy Strukturalnych UE za lata 2007-2013. Analiza opiera się na dane, pochodzące z Informacyjnego systemu zarządzania i monitorowania instrumentów strukturalnych UE w Bułgarii i obejmuje okres programowania 2007-2013. Przedsiębiorstwa z sektora budowlanego, poprzez wykonawstwo projektów finansowanych w ramach EFRR, korzystają pośrednio z funduszy strukturalnych. W związku z tym, dokonano przeglądu kontraktów budowlanych realizowanych w ramach zamówień publicznych w Bułgarii, z uwzględnieniem ich znaczenia dla rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia. Wskazano ponadto możliwości przyszłego zwiększenia wykorzystania funduszy europejskich przez przedsiębiorstwa budowlane dla wzrostu ich aktywności inwestycyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article summarises information about grants received by enterprises in the construction sector in Bulgaria under the European Regional Development Fund. The analysis is based on data of the Unified Management Information System for Management and Monitoring of the EU Structural Instruments, and covers the programming period 2007-2013. Enterprises in the construction sector have indirect access to the European funds also as contractors under European projects. This is why a review of the public procurement construction contracts awarded in Bulgaria has been made, focusing on their importance for economic growth and employment. Some possibilities were outlined to improve the use of the European funds by enterprises in the construction sector in the future in order to increase their investment activity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--12
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Economics - Varna, Bulgaria
Bibliografia
 • 2015 SBA Fact Sheet - Bulgaria (2015). European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.
 • Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (2008). "Think Small First" - A "Small Business Act" for Europe, COM (2008) 0394 final.
 • Improving Public Procurement Involving EU Funds (2014). Panorama Inforegio, 50, 32-33. Retrieved on 01/09/2017, from: http://www.igfse.pt/upload/docs/2014/Panorama50.pdf.
 • Information System INFOSTATof the Bulgarian National Statistical Institute (2017). Retrieved on 01/09/2017, from: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/external/login.jsf.
 • Net Impact of the Policies Funded by European Funds, Calculations made using the SIBILA 2.0 model (2015). Retrieved on 01/09/2017, from: http://www.eufunds.bg/images/eu_funds/EU Effects.pdf.
 • Operational Programme Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy 2007-2013 (2007). Retrieved on 01/09/2017, from: http://www.opcompetitiveness.bg/.
 • Proposal for a Directive of the European parliament and of the Council on public procurement, COM (2011) 896 final.
 • Public Procurement and Cohesion Policy (2012). European Parliament. Retrieved on 01/09/2017, from: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/474564/IPOL-REGI_ET 2012 474564 SUM01 _EN.pdf.
 • Public Procurement Portal, Statistics, Report on Contracts Awarded by Type of Objects of Public Procurement Contracts (2017). Retrieved on 01/09/2017, from: www.aop.bg.
 • SMEs' Access to Public Procurement Markets and Aggregation of Demand in the EU (2014). A study commissioned by the European commission, DG Internal Market and Services. Retrieved on 01/09/2017, from: http://ec.europa.eu/DocsRoom/docu-ments/15459.
 • Unified Management Information System for the EU Structural Instruments in Bulgaria (2017). Retrieved on 01/09/2017, from: http://umispublic.government.bg/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510636

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.