PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 42 | nr 115 | 297--310
Tytuł artykułu

Zarządzanie bezpieczeństwem na stanowiskach pracy na przykładzie uczelni wyższej

Warianty tytułu
Safety Management at Work Positions on the Example of the Academy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter wprowadzająco-systematyzujący i inicjuje on dalsze szczegółowe badania, które zostaną zaprezentowane w dalszych pracach. W artykule przedstawiono metodykę zarządzania bezpieczeństwem na stanowiskach pracy w instytucji państwowej na przykładzie AWL. W pracy wskazano na możliwość i konieczność zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy poprzez wykorzystanie takich narzędzi jak analiza warunków pracy, statystyczna analiza danych o wypadkach, identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyka na konkretnych stanowiskach pracy. Na podstawie zestawienia występujących stanowisk, analizy warunków pracy oraz statystyki wypadków i urazów w okresie historycznym, w artykule zaproponowano metodę Risk Score do identyfikacji i oceny ryzyka zawodowego w procesie zarządzania bezpieczeństwem. Zaproponowana metoda będzie wykorzystana do oceny ryzyka zawodowego przy użyciu karty oceny ryzyka na konkretnych stanowiskach w uczelni, a badania w tym zakresie zostaną przedstawione w kolejnych artykułach. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper has an introductory-systematic character and initiates further detailed research, which will be presented in further works. The article presents the methodology of safety management at workplaces in state institutions on the example of AWL. The work presents the possibility and necessity of managing workplace safety through the use of tools such as working conditions analysis, statistical analysis of accident data, hazard identification and risk assessment at specific workstations. On the basis of the compilation of existing posts, the analysis of working conditions and the statistics of accidents and injuries in the historical period, the Risk Score method of identifying and evaluating occupational risk in the safety management process was proposed. The proposed method will be used do asses risk by the use of an assess sheet at the particular position in the academy and the research on that area will be presented in net papers.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Bibliografia
 • Beściak M., Determinanty bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy, [w:] Mirosław Włodarczyk, Andrzej Marjański (red.), Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - uwarunkowania XXI wieku. Współczesne aspekty zarządzania kryzysowego. Przedsiębiorczość i Zarządzenia Tom XII, Zeszyt 2. Wydawnictwo SWSPiZ w Łodzi. 2011.
 • Kołodziński E. (red.), Wspomaganie decyzji w bezpieczeństwie. Wydawnictwo WAT. 2014.
 • Polska Norma PN-N-18001:2011: System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, Warszawa 2011.
 • Raczkowski K., Sułkowski Ł., Zarządzanie bezpieczeństwem - Metody i techniki, Warszawa 2014.
 • Romanowska-Słomka I., Słomka A., Ocena ryzyka zawodowego, Kraków-Tarnobrzeg 2014.
 • Romanowska-Słomka I., Słomka A., Ryzyko zawodowe. Procedury, metody, zagrożenia, Wrocław 2006.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) oraz wiele innych dokumentów normatywnych szczegółowo regulujących m.in.: wymagania techniczne, budowlane, przeciwpożarowe, miejsc niebezpiecznych, czy też z zakresu środowiska pracy i ergonomii.
 • Skuza L., Co warto wiedzieć o ryzyku zawodowym, Gdańsk 1998.
 • Słownik języka polskiego. Źródło: http://sjp.pwn.pl/sjp [30.12.2016].
 • Studenski R., Szacowanie i ograniczanie ryzyka. "Atest. Ochrona Pracy" 1994.
 • Świeboda A. (red.), Ocena ryzyka zawodowego 2014, Praktyczny informator, Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014.
 • Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, Warszawa 2001.
 • Warchał M., Ocena ryzyka zawodowego - czynniki psychospołeczne, Państwowa Inspekcja Pracy - Główny Inspektorat Pracy Departament Prewencji i Promocji, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510644

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.