PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 42 | nr 115 | 343--354
Tytuł artykułu

Evaluation of the Post-Accession Effectiveness of the Polish Environmental Policy

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The analysed research problem concerns the evaluation of the Polish environmental policy's effectiveness after European Union accession. In this context, we need to highlight several key areas regarded by the author as undermining the impact of the environmental policy. These relate to the vague and imprecise division of competencies between various political entities located within the structure of public authorities and an irrational approach of the legislator to the development of solutions outlined in environmental laws.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
Bibliografia
 • Dyrektywa nr 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy Dz.U. L 152 z 11.06.2008, p. 1-44.
 • Uchwała Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2015 roku Monitor Polski 2015, poz. 1207.
 • Ustawa o ochronie przyrody. Tekst jednolity Dz.U. z 2015 r, poz.1651.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U. 2005 Nr 175, poz. 1462 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej. Tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 812, 1255,1269.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2014r., poz. 1649).
 • Alberski R., Lisicka H., Sommer J. (ed.), Polityka ochrony środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 • Bucińska J., Strus D., Stec R. (ed.), Rola samorządu terytorialnego w prawnym systemie ochrony środowiska, Wyd. Aspra-JR, Warszawa 2008.
 • Demmke A. Ch., Unfried M., Tworzenie zdolności do integracji. Europejska polityka ochrony środowiska: wyzwania dla administracji państw członkowskich, Libra, Białystok 2005.
 • Górski M., Pchałek M., Radecki W., Jerzmański J., Bar M., Urban S., Jendrośka J., Ustawa Prawo ochrony środowiska. Komentarz, 2014, Legalis (https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zoge4 tkmbwgiztomq&groupIndex=0&rowIndex=0)
 • Gruszecki K., Komentarz do ustawy Prawo ochrony środowiska, komentarz LEX 2011.
 • Rakoczy B., Szalewska M., Karpus K. (ed.), Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Dom Organizatora, Toruń 2014.
 • Supernat J. (ed.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Bociowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 • Ura E., Stelmasiak J., Pieprzny S. (ed Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji,.), Rzeszów 2012.
 • Strumińska Kutra M., Przemiany świadomości ekologicznej w Polsce, "Prakseologia", 2012 no 152
 • Wróblewski J., Polityka tworzenia prawa a hierarchia wartości, "Państwo i Prawo", wrzesień 1983, z. 9 (451)
 • Raport opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; "Badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych" podczas realizacji Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • NIK: informacja o wynikach kontroli zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych, Departament Środowiska, www.nik.gov.pl, dostęp: 27 luty 2016r.
 • Raport z realizacji Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (https:www.premier. gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/raport-z-realizacji-polityki-ekologicznejpanstwa-w-latach-2009-2012-z.html, dostęp: 5.01.2016r.).
 • Brendzel-Skowera K., Bariery w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce (www.ur.pl/pliki/zeszyt 14/08.pdf, access 30.01.2016).
 • Przegląd ekologiczny Polski 2015, www.oecd.org/environment/county/OECD %20 EPR%20POLSKA%20Najwazniejsze%20PUNKTY.pdf (access: 6.02.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510720

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.