PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 20 | 161--175
Tytuł artykułu

Międzynarodowa konkurencyjność litewskiej gospodarki a jej innowacyjność

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
International Competitiveness of the Lithuanian Economy and its Innovativeness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uważa się, że innowacje są jednym z głównych czynników, jeśli chodzi o kształtowanie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarki. Celem niniejszej pracy jest ukazanie innowacyjności jako czynnika warunkującego poziom konkurencyjności litewskiej gospodarki w latach 2006-2016. Aby osiągnąć postawiony cel, szczegółowo przeanalizowano czynniki konkurencyjności Litwy, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności. W pierwszej części artykułu przestawiono zarys teoretyczny pojęć związanych z międzynarodową konkurencyjnością oraz innowacyjnością gospodarki. Drugą część poświęcono analizie zmian konkurencyjności gospodarki litewskiej w latach 2006-2016 na podstawie raportów WEF. W ostatniej części zbadano innowacyjność Litwy według rankingu WEF i Europejskiego Rankingu Innowacyjności. Z przeprowadzonej analizy wynika, że innowacyjność nie jest czynnikiem istotnie pobudzającym wzrost konkurencyjności Litwy. (abstrakt oryginalny)
EN
Innovation is one of the main factors in shaping the international competitive position of the countries. The aim of this paper is to show the innovation as a factor that determines the level of competitiveness of Lithuania in the years 2006-2016. A detailed analysis of the competitiveness factors of Lithuania has been carried out in order to achieve the objective, with particular emphasis on innovation. The first part of the paper presents a theoretical outline of concepts related to international competitiveness and innovativeness of the economy. The second part is devoted to analyzing changes in the competitiveness of the Lithuanian economy in the years 2006-2016 on the basis of WEF reports. In the last part of this article we examined the innovativeness of Lithuania according to the WEF ranking and the European Innovation Scoreboard. The analysis shows that innovation is not a major factor in stimulating the growth of Lithuania's competitiveness. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
161--175
Opis fizyczny
Twórcy
 • Licencjat, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Koło Naukowe Studentów Ekonomii im. F. A. von Hayeka, kierunek studiów: Ekonomia
Bibliografia
 • Dębowski T. (2015), Polityka regionalna Unii Europejskiej 2014-2020 jako szansa na wzrost konkurencyjności Polski [w:] red. Grynia A., Zmiany konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej: osiągnięcia i wyzwania,Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, Uniwersytet w Białymstoku, Wilno.
 • Gordocka-Jałowiec A. (2017), Kapitał społeczny jako deskryptor przewagi konkurencynej, http://mikroekonomia.net/system/publication_files/706/original/17.pdf?1315212440 (dostęp: 22.07.2017).
 • Grynia A. (2015a), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek państw bałtyckich w okresie 2004-2014 - analiza porównawcza, http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/11_18.pdf (dostęp: 24.07.2017).
 • Grynia A. (2015b), Innowacyjność krajów bałtyckich: potencjał i bariery, www.dbc.wroc.pl/Content/30472/Grynia_Innowacyjnosc_Krajow_Baltyckich_Potencjal_i_Bariery_2015.pdf (dostęp: 24.07.2017).
 • IMD (2014), IMD World CompetitivenessYearbook 2014, Lausanne, Switzerland.
 • Kasperkiewicz W. (2014), Innowacyjność polskiej gospodarki: ocena poziomu uwarunkowania i perspektywy rozwoju, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_14895/c/303_9_FOLIA_OECONOMCA_3__303__2014_druk_151-171_Kasperkiewicz.pdf (dostęp: 04.08.2017).
 • Komisja Europejska (2016), Innovation Union Scoreboard 2016, Brussels.
 • Konkurencyjność gospodarki Polski (2008), pod red. nauk. A. P. Balcerzaka i E. Rogalskiej, Adam Marszałek, Toruń.
 • Kwaśnik Z. i Żukow W. (2009), Aktualne wyzwania ekonomii, Radomska Szkoła Wyższa, Radom.
 • Misala J. (2011), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa.
 • NBP (2016), Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2016/20160530_Raport_innowacyjnosc.pdf (dostęp: 29.07.2017).
 • Nieć M. (2009), Metody mierzenia poziomu innowacyjności gospodarek krajów Unii Europejskiej, www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2009_nr74_s123.pdf (dostęp: 30.07.2017).
 • Niedzielski P. (2005), Rodzaje innowacji w: Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć , pod red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa.
 • OECD (1996), Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators, STI Working Papers, No. 5, Paris.
 • Raport o konkurencyjności 2014. Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej (2014), pod red. M.A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Porter M. E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Radło J. (2008), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar [w:] Bieńkowski W., Czajkowski Z. i in. Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, nr 284, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Szamrej-Baran I. (2012), Konkurencyjność gospodarki Polski na tle wybranych gospodarek Unii Europejskiej, http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip25-2012/SiP-25-125.pdf (dostęp 25.07.2017).
 • WEF (2006-2016), The Global Competitiveness Report 2005-2016, Geneva.
 • Weresa M. A. (2014), Polityka innowacyjna, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510725

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.