PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 5 | 17--24
Tytuł artykułu

Prawne i podatkowe kontrowersje wokół wydania udziałów lub akcji własnych w toku połączenia odwrotnego

Warianty tytułu
Legal and Tax Controversies Surrounding Delivery of Own Shares in the Course of Reverse Merger
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ze względu na potencjalne korzyści z punktu widzenia biznesowo-organizacyjnego, a w pewnym zakresie również podatkowego, połączenie odwrotne bywało ostatnimi czasy często spotykaną formą restrukturyzacji w ramach grup kapitałowych. W toku procedury połączenia odwrotnego pojawiają się jednak istotne ryzyka prawne, z których szczególnie doniosły jest problem dopuszczalności rezygnacji z procedury podwyższania kapitału zakładowego i umarzania udziałów (akcji) własnych. W artykule autorzy zajęli stanowisko w sporze dotyczącym wydania udziałów lub akcji własnych uzyskiwanych w dniu połączenia wspólnikom spółki przejmowanej oraz podjęli próbę określenia skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego przy wyborze "bezpiecznego" wariantu połączenia, a także podatkowych skutków umorzenia udziałów (akcji) własnych w podatku dochodowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Due to the potential benefits from the business and organisational points of view, and to some extent also tax point of view, reverse merger has recently been a frequently seen form of restructuring within tax groups of companies. In the reverse merger procedure there appear major legal risks, among which the particularly important problem is that of resignation from the procedure of increasing share capital and redeeming own shares. In the article express their view in the dispute concerning delivery of own shares obtained on the merger day to shareholders of the target company and attempt to determine the tax results of the increase of share capital when choosing a 'safe' merger scenario, as well as the effects of redemption of own shares on the income tax. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Firma Doradcza KPMG
 • Firma Doradcza KPMG
Bibliografia
 • Chudy M., Godyń J., Kaniewska-Środecka M., Mastalski M., Mikuła P., Obońska A., Saramak A., Wacławczyk A. [w:] Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, red. K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter, Warszawa 2016.
 • Czerwiński M., Sołtysiak P., Podatkowa neutralność połączenia odwrotnego, "Monitor Podatkowy" 2017/12.
 • Czerwiński M., Sołtysiak P., Procedura połączenia odwrotnego z perspektywy prawnej i rachunkowej, "Monitor Prawniczy" 2017/19.
 • Dankowska M., Połączenia spółek [w:] Restrukturyzacje spółek kapitałowych. Aspekty podatkowe, red. K. Klimkiewicz, Warszawa 2011.
 • Gregorczyk M., Downstream mergers w prawie polskim - zagadnienia prawnohandlowe przejęcia odwrotnego i kierunki zalecanej regulacji, "Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ" 2017/9.
 • Janowicz M., Przejęcie odwrotne - wybrane zagadnienia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2011/41.
 • Jerzmanowski J., O potrzebie nowelizacji przepisów kodeksu spółek handlowych dotyczących łączenia się spółek - na przykładzie tzw. połączeń odwrotnych [w:] Prawo wobec wyzwań współczesności, t. 8, red. N. Buchowska, P. Filipiak, B. Guzik, P. Wiliński, Poznań 2014.
 • Jerzmanowski J., Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej w toku tzw. połączenia odwrotnego - glosa do postanowieni Sądu Okręgowego w Kaliszu z 15.12.2009 r. (VI Ga 71/09), "Glosa" 2012/2.
 • Jerzmanowski J., Przesłanki zastosowania regulacji financial assistance (art. 345 KSH) w procesie wykupu menedżerskiego, "Studia Prawa Prywatnego" 2016/2.
 • Jerzmanowski J., Umorzenie akcji własnych nabytych przez spółkę przejmującą w toku połączenia odwrotnego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2013/8.
 • Jezierski T., Połączenie odwrotne spółek kapitałowych w aspekcie prawa handlowego i podatkowego, "Monitor Podatkowy" 2008/9.
 • Kidyba A., Kodeks spółek handlowych, t. 2, Komentarz do art. 301-633, Warszawa 2017.
 • Kozłowska A., Sprzedaż aktywów [w:] Restrukturyzacje spółek kapitałowych. Aspekty podatkowe, red. K. Klimkiewicz, Warszawa 2011.
 • Kożuchowski M., Woźniak B., Umorzenie akcji własnych nabytych w wyniku połączenia odwrotnego, "Forum Prawnicze" 2015/6.
 • Kwaśnicki R.L., Przejęcie spółki dominującej przez jej spółkę zależną tzw. down stream merger, "Radca Prawny" 2006/5.
 • Małecki P., Mazurkiewicz M. [w:] CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, red. P. Małecki, M. Mazurkiewicz, Warszawa 2017.
 • Mazgaj M., Przejęcie spółki dominującej przez jej zależną spółkę z o.o., "Przegląd Prawa Handlowego" 2011/10.
 • Mazgaj M., Wieloszczeblowe połączenia down stream merger, "Przegląd Prawa Handlowego" 2012/5.
 • Opalski A., Achramowicz W., Kontrowersje wokół przejęcia spółki dominującej przez zależną spółkę z o.o., "Monitor Prawa Handlowego" 2013/5.
 • Opalski A., Europejskie prawo spółek. Zasady prawa europejskiego i ich wpływ na polskie prawo spółek, Warszawa 2010.
 • Pinior P., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce zależnej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2016/5.
 • Pinior P., Przejęcie spółki dominującej przez spółkę zależną, "Prawo Spółek" 2007/10.
 • Pogoński M., Komentarz. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Pyka M., Przejęcie dominującej spółki akcyjnej przez jej zależną spółkę z o.o., "Przegląd Prawa Handlowego" 2013/12.
 • Solarz K., O dopuszczalności downstream mergers w świetle regulacji Kodeksu spółek handlowych, "Biuletyn Prawa Spółek" 2012/3.
 • Sołtysiak P., Czerwiński M., Realizacja połączenia odwrotnego a klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania, "Przegląd Podatkowy" 2018/3.
 • Strzelec D. [w:] A. Mariański, D. Strzelec, M. Wilk, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Strzelec D., Opodatkowanie umorzenia udziałów lub akcji, "Prawo i Podatki" 2010/10.
 • Szumański A., Spór wokół roli interesu grupy spółek i jego relacji w szczególności do interesu własnego spółki uczestniczącej w grupie, "Przegląd Prawa Handlowego" 2010/5.
 • Szyszka A., Wykup kredytowany spółki (LBO) - problemy z długiem, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2003/1.
 • Wójcik A., Przejęcie odwrotne i jego wpływ na sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, "Studia Iuridica Lublinensia" 2014/21.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510746

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.