PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 5 | 39--43
Tytuł artykułu

Wpływ ogłoszenia upadłości cedenta na przelew wierzytelności w celu inkasa

Autorzy
Warianty tytułu
How Declaring the Assignor Insolvent Influences Assignment of Debts for Collection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przelew wierzytelności w celu jej ściągnięcia (tzw. przelew na inkaso) stanowi jedno z narzędzi służących efektywnemu zaspokojeniu wierzyciela. Chociaż od strony gospodarczej wydaje się on mało skomplikowany, niesie ze sobą szereg problemów natury prawnej. W tym aspekcie dodatkowe trudności powoduje sytuacja, w której doszło do ogłoszenia upadłości wierzyciela (cedenta). Mając na względzie kontekst Prawa upadłościowego, ekonomiczny aspekt przelewu na inkaso oraz wnioski płynące z analizy poglądów doktryny i orzecznictwa odnośnie do indosu powierniczego w wyłącznym interesie indosanta, należy przyjąć, że w takiej sytuacji ma miejsce zwrotne przejście przelanej na inkaso wierzytelności z mocy prawa. Natomiast, jeśli cesjonariuszowi udało się ściągnąć wierzytelność przed dniem ogłoszenia upadłości cedenta, wówczas syndyk powinien wystąpić do cesjonariusza z roszczeniem o przeniesienie uzyskanych od dłużnika kwot. (abstrakt oryginalny)
EN
Debt assignment effected in order for the debt to be collected (assignment for collection) is one of the tools used to effectively satisfy the creditor. Even though in economic terms such assignment does not seem very complex, it gives rise to a number of legal issues. Additionally, in this aspect, extra difficulties appear if the creditor (assignor) is declared insolvent. Having regard to the context of the Insolvency Law, the economic aspect of assignment for collection and the conclusions from an analysis of views expressed in legal literature and case law about the fiduciary endorsement in the sole interest of the endorser, it should be assumed that in this situation a reverse assignment of the debt assigned for collection takes place by operation of law. Meanwhile if the assignee managed to collect the debt prior to the assignor being declared insolvent, the official receiver should demand that the assignee transfer any amounts collected from the debtor. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
39--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • LL.M.(Mainz)
Bibliografia
 • Adamczyk M., Zarzuty dłużnika wekslowego w sytuacji, gdy dokonano indosu powierniczego - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24.05.2007 r. (V CSK 23/07), "Glosa" 2011/3.
 • Adamus R., Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Adamus R., Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej, Warszawa 2011.
 • Adamus R. [w:] System Prawa Handlowego, t. 6, Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, Warszawa 2016.
 • Doliwa A., Pannert M., Powiernicze przeniesienie prawa podmiotowego a upadłość jednej ze stron stosunku powiernictwa, "Monitor Prawniczy" 2002/17.
 • Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Herbet A. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 17A, Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2015.
 • Jelonek-Jarco B., Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, Warszawa 2011.
 • Kaliński M. [w:] J. Jastrzębski, M. Kaliński, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Kappes A. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań - umowy nienazwane, red. W.J. Katner, Warszawa 2015.
 • Kędzierska-Cieślak A., Powiernictwo (Próba określenia konstrukcji prawnej), "Państwo i Prawo" 1977/8-9.
 • Koziński M.H., Dybiński J. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 18, Prawo papierów wartościowych, red. A. Szumański, Warszawa 2016.
 • Kruczalak-Jankowska J., Ogłoszenie upadłości. Skutki dotyczące zobowiązań w krajowym i transgranicznym postępowaniu upadłościowym, Warszawa 2010.
 • Kuropatwiński J., Przelew wierzytelności w celu inkasa, "Prawo Bankowe" 2002/1.
 • Machnikowski P. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016.
 • Mularski K. [w:] Kodeks cywilny, t. 2, Komentarz. Art. 450-1088, red. M. Gutowski, Warszawa 2016.
 • Pazdan M., Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1999/1.
 • Radwański Z. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne - część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008.
 • Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2005.
 • Rykowski R., Dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości, "Przegląd Prawa Handlowego" 1995/6.
 • Rykowski R., Pojęcie powiernictwa - konstrukcja prawna zarządu powierniczego, Warszawa 2005.
 • Rykowski R., Powiernicze przeniesienie udziału w spółce z o.o., "Przegląd Prawa Handlowego" 1997/6.
 • Rytwińska M., Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, Warszawa 2007.
 • Stec P., Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym, Warszawa 2005.
 • Szpunar A., O powierniczych czynnościach prawnych, "Rejent" 1993/11.
 • Tracz G., Zoll F., Przewłaszczenie na zabezpieczenie. Praktyka. Konstrukcja. Dopuszczalność. Przedmiot, Kraków 1996.
 • Tracz G., Zoll F., Przydatność pojęcia powiernictwa dla prawa prywatnego, "Przegląd Prawa Handlowego" 1998/4.
 • Witosz A., Witosz A.J. [w:] System Prawa Handlowego, t. 6, Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, Warszawa 2016.
 • Witosz A.J. [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, red. A.J. Witosz, Warszawa 2017.
 • Wolter A. [w:] A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001.
 • Zawada K. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań - część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2014.
 • Zedler F., Zarys prawa upadłościowego, Warszawa 2016.
 • Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510782

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.