PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25 | 163--171
Tytuł artykułu

Vvedenie sistemy upravlenija kachestvom zdravookhranenija Ukrainy kak sostavljajushhejj gosudarstvennojj kadrovojj politiki

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Implementation of the Quality Management System in Healthcare as a Complex State Personnel Policy in Ukraine
Wprowadzenie systemu zarządzania jakością ochrony zdrowia Ukrainy jako jednego z elementów państwowej polityki kadrowej
Języki publikacji
UK
Abstrakty
W artykule zostały poddane analizie standardy systemu zarządzania jakością, które stawiają wymagania i dają rekomendacje co do procesów zarządzania, między innymi w polityce kadrowej jako jednym z elementów polityki kadrowej państwa. Odnotowane zostało, iż na Ukrainie systemy zarządzania jakością na podstawie międzynarodowych lub zgodnych z nimi krajowych standardów są wprowadzone tylko w pojedynczych prywatnych placówkach ochrony zdrowia. Nie rozciąga się to natomiast na sferę budżetową, z której korzysta większość obywateli Ukrainy. Zaakcentowano konieczność stworzenia nowego systemu ochrony zdrowia z wysokiej jakości obsługą medyczną, co wymaga gruntownych zmian przede wszystkim na poziomach prawnym i ustawodawczym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes the standards of the quality management system, which establish requirements and recommendations for management processes, including personnel policy as a component of the state personnel policy. It was clarified that in Ukraine quality management systems are implemented on the basis of international or harmonized national standards only in healthcare institutions of private ownership. They have not spread to the public health sector, which provides medical care to the majority of the population. The emphasis was placed on the need to create a new healthcare system with quality medical care, which requires significant changes, first of all on the legislative level. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
163--171
Opis fizyczny
Twórcy
 • Ministerstwo Zdrowia Ukrainy
Bibliografia
 • Aнализ cиcтeм и  пoлитики здpавooхpанeния. Kpаткий аналитичecкий oбзop [Элeктpoнный pecуpc], Bceмиpная opганизация здpавooхpанeния, 2008, и Bce- миpная opганизация здpавooхpанeния oт имeни Eвpoпeйcкoй oбcepватopии пo cиc- тeмам и пoлитикe здpавooхpанeния, 2008, 42 c., Peжим дocтупа: http://www.euro. who.int/__data/assets/pdf_file/0005/76424/E93413R.pdf.
 • Bepгай H.C., Oчepк ocнoвных катeгopий и закoнoв науки лoгики Гeгeля и их кoммeн- таpии, Чepкаccы, 2010, 170 c.
 • Bизначeння кoмпeтeнцiї в  oцiнцi якocтi пiдгoтoвки фахiвцiв у cиcтeмi бeзпepepвнo- гo пpoфeciйнoгo poзвитку лiкаpiв, Ю.B. Bopoнeнкo, A.М. Cepдюк, O.П. Мiнцep [та iн.], Укpаїна. Здopoв'я нацiї., 2007, № 1, C. 37 - 41.
 • Гopачук B.B., Упpавлiння якicтю мeдичнoї дoпoмoги в закладi oхopoни здopoв'я: мo- нoгpафiя, Biнниця: TOB «Мepкьюpi - Пoдiлля», 2012, 213 c.
 • Зiмeнкoвcький A.Б., Hаукoвe oбґpунтування кoнцeптуальнoї мoдeлi упpавлiння якic- тю в  oхopoнi здopoв'я Укpаїни шляхoм cиcтeмнoгo poзвитку мeдичнoї cтандаp- тизацiї, Aвтopeфepат на здoбуття д-pа. мeд. наук зi cпeцiальнocтi 14.02.03 - co- цiальна мeдицина, K, 2007, 32 c. 6.
 • Гук A.B., Cтpатeгiчнi напpямки забeзпeчeння якicнoї мeдичнoї дoпoмoги, Главный вpач, 2002, № 8, C. 55 - 60.
 • ДCTУ IWA 1:2007. Cиcтeми упpавлiння якicтю. Hаcтанoви щoдo пoлiпшування пpo- цeciв в opганiзацiях oхopoни здopoв'я: (ІWA 1:2005, ІDT); наданo чиннocтi 2008- 01-01, K.: Дepжcпoживcтандаpт Укpаїни, 2008, 83 c.
 • Мocкалeнкo B.Ф., Пpинципи пoбудoви oптимальнoї cиcтeми oхopoни здopoв'я: укpаїнcький кoнтeкcт: мoнoгpафiя, K.: Kнига-плюc, 2008, 320 c.
 • Poль мiжнаpoднoї cтандаpтизацiї в  eкoнoмiчнoму poзвитку Укpаїни, O. Бiкбулатo- ва, Б. Гpиньoв, Ю. Данилeнкo [та iн.], Cтандаpтизацiя, cepтифiкацiя, якicть, 2012, № 1, C. 3 -10.
 • Cиcтeми упpавлiння якicтю. Bимoги. (ISO 9001:2008, IDT): ДCTУ ISO 9001:2009. - [Чинний вiд 2009-09-01], K.: Дepжcпoживcтандаpт Укpаїни, 2009, (Hацioналь- ний cтандаpт Укpаїни) [Eлeктpoнний pecуpc], Peжим дocтупу: http://nads.gov.ua/ control/uk/index.
 • Annual Report 2008. ISO standards. Integrated confidence. [Eлeктpoнний pecуpc] / ISO Central Secretariat. Genève 20 Switzerland, 2009, 28 c., Peжим дocтупу: http://www. iso.org/iso/ru/annual_report_2008.pdf.
 • Guidelines for auditing management system (ISO 19011:2011), Available at: https://www. iso.org/obp/ui/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510794

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.