PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25 | 133--143
Tytuł artykułu

The Legal Position of the Notary in the Second Republic - Reform Projects. The Period between 1918 and 1923

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Pozycja prawna notariusza w II RP - projekty reform. Okres 1918 -1923
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł Pozycja prawna notariusza w  II RP - projekty reform. Okres 1918 -1923 omawia sposób kształtowania się notariatu i jego koncepcji bezpośrednio po odzyskaniu przez Polskę niepodległości do roku 1923. Okres ten z uwagi na obowiązujące na poszczególnych terenach rozwiązania prawne państw zaborczych charakteryzował się różnorodnością przepisów prawnych oraz problemami w ich egzekwowaniu. W wyniku tego istniała pilna potrzeba unifikacji polskiego sytemu prawnego, w tym również przepisów o notariacie, które na nowo określiłyby pozycję prawną notariusza w II Rzeczypospolitej. Artykuł przedstawia rozważania na temat koncepcji i idei prezentowanych przez poszczególne Izby Notarialne oraz samych notariuszy ze Stefanem Górą i Władysławem Leopoldem Jaworskim na czele. (abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses the manner of shaping the concept of the notary in the period following the restoration of Polish independence until 1923. This period, due to the legal solutions implemented by the partitioning states in various areas, was characterized by a multitude of provisions and the problems with their practical enforcement. As a result, there was an urgent need for unification of the Polish legal system, including the provisions on the notary, which would re-determine the legal position of this particular institution in the Second Polish Republic. This article presents the first part of the discussion on the concepts and ideas presented by individual Notary Chambers and notaries themselves. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
133--143
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Austryacka ustawa notarialna z  dnia 25 lipca 1871 roku historycznie i  porównawczo objaśniona, przez S. Muczkowskiego, Kraków 1887.
 • Budzynowski T., Stanowisko notariusza w ustroju państwowym, Notariat -Hipoteka, nr 34, Warszawa 1932.
 • Dokoła ustawy notarialnej. Dwie kwestie kapitalne z  dziedziny organizacji notariatu, Notariat-Hipoteka, nr 13, Warszawa 1933.
 • Drzewiecki H., Studja i materjały do dziejów notarjatu w Polsce, Część II, Warszawa 1928.
 • Dutkiewicz W., Prawo hipoteczne w Królestwie Polskiem, Warszawa 1850.
 • Fleszyński K., O  zawodowych i  społecznych zadaniach prawnika. Odczyt wygłoszony w  cyklu "o wyborze zawodu", Warszawa 1928.
 • Fleszyński K., O  zawodzie prawnika. Z  cyklu odczytów pod  protektoratem Ministerstwa Oświecenia i Wyznań Religijnych "O wyborze zawodu", Warszawa 1927.
 • Glass J., Niektóre zagadnienia przyszłej polskiej ustawy notarialnej, Palestra, nr 1, Warszawa 1930.
 • Glass J., Niektóre zagadnienia przyszłej polskiej ustawy notarialnej. Referat, odczytany w dniu 2 października 1929 r., na posiedzeniu plenarnym II Zjazdu Prawników Polskich w Warszawie, Warszawa 1930.
 • Glass J., Zarys Prawa Hipotecznego, w  b. Królestwie Polskiem. Zarys, cz. I, Warszawa - Kraków, brak daty wydania. Hube K., O instytucyi hipotecznej w  Polsce, Kraków 1840.
 • Jaworski W.L., O  potrzebie notarjatu (Przemówienie na  zgromadzeniu Krakowskiego Kollegjum Notarjuszów dnia 30 października 1921  r.), Przegląd Notarialny, nr 1, Kraków 1922.
 • Jaworski W.L., Reforma notarjatu, Kraków 1929.
 • Koleje i losy ustawy notarialnej, Notariat-Hipoteka, nr 1, Warszawa 1931.
 • Kumaniecki K. W., Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912 - styczeń 1924  r., (Odezwy proklamacje, memorjały, rozkazy, manifesty, orędzie, orędzia, traktaty pokojowe, plebiscyty, decyzje Rady Ambasadorów co  do  granic, noty dyplomatyczne, mała konstytucja, wojny polskie, marcowa konstytucja, ordynacje wyborcze, autonomja wojewódzka, system monetarny, Bank Polski, ustawy, dekrety i  rozporządzenia na tle wypadków historycznych), Warszawa-Kraków 1924.
 • Kumaniecki K.W., Zbiór najważniejszych dokumentów do  powstania państwa polskiego (odezwy, memoryały, proklamacye, oświadczenia, deklaracye, rozkazy, manifesty i orędzie, noty, projekty ustawodawcze, uchwały, rozporządzenia, dekrety, ustawy na tle historycznych wypadków 1912 -1919  r.), Kraków-Warszawa 1920.
 • Landau Sz., Projekt ustawy notariatu z przepisami przechodnimi i taryfą, Warszawa 1917.
 • Malec D., Dzieje notariatu polskiego, Kraków 2007.
 • Malec D., Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2002.
 • Malec D., O  dorobku polskiego notariatu i  notariuszy okresu międzywojennego. Uwagi z okazji jubileuszu 70-lecia "Konstytucji notariatu polskiego, Sesja naukowa pt. 70 lat zunifikowanego polskiego prawa o  notariacie, Warszawa 2003.
 • Materiały do art. 1. Niektóre proponowane rozwiązania, Notariat-Hipoteka, nr 2, Warszawa 1932.
 • Miszewski W., Ustawa notarjalna obowiązująca w  okręgach sądów apelacyjnych Warszawskiego, Lubelskiego i  Ziem Zachodnich (z wydania z  roku 1914) z  dodaniem orzeczeń sądów kasacyjnych oraz ustaw i rozporządzeń, mających związek z notarjatem, wydanych do  dnia 15/VIII 1921  r., tudzież skorowidza, Warszawa 1922.
 • Muczkowski S., Austryacka ustawa notaryalna z  dnia 25 lipca 1871 roku, historycznie i  porównawczo objaśniona, Kraków 1887.
 • Na marginesie istotnych zagadnień przyszłego ustroju notariatu polskiego, Notariat-Hipoteka, nr 7, Warszawa 1931.
 • Natanson W., Kilka kwestii głównych z  projektu ustawy notarialnej, Notariat-Hipoteka, nr 6, Warszawa 1933.
 • Notariat na przełomie. Rozmowa z p. rej. Dr Stanisławem Steinem Prezesem Krakowskiej Izby Notarialnej, Notariat-Hipoteka, nr 5, Warszawa 1931.
 • Oleszko A., Ustrój polskiego notariatu, Kraków 1999.
 • Opina prof. Wł. L. Jaworskiego (w pracy: "Reforma notariatu", Kraków 1929).
 • Notariat-Hipoteka, nr 2, Warszawa 1932.
 • Opinia małopolskich izb notarialnych (w kwestionariuszu w przedmiocie zasad kodyfikacji notarialnej), Notariat-Hipoteka, nr 2, Warszawa 1932.
 • Przed zjazdem notariuszów polskich, Przegląd Notarialny, nr 2, Kraków, 1922.
 • Różne wiadomości i  komunikaty, Przegląd Notarialny, nr 3 - 4, Kraków 1923.
 • Rymowicz Z., Święcicki W., Prawo cywilne Ziem Wschodnich (Tom X cz. I Zwodu Praw Rosyjskich). Tekst podług wydania urzędowego z  roku 1914 z  uwzględnieniem zmian,wprowadzonych przez ustawodawcę polskiego, oraz ustawy związkowe, tudzież judykaturaSądu Najwyższego i  b. Senatu Rosyjskiego, Tom II, Warszawa 1933.
 • Rymowicz Z., Święcicki W., Suplement do  prawa cywilnego Ziem Wschodnich (Tom X cz. I  Zwodu Praw). Zawierający orzecznictwo Sądu Najwyższego i  ustawy związkowe za czas od 1 stycznia 1933 r., do 1 stycznia 1934 r., a w tej liczbie Kodeks zobowiązań 1933  r., Warszawa 1934.
 • Rzepecki M., Notarjat jako instytucja społeczna, "Reforma notarjatu", Przegląd Notarialny, nr 4, Kraków 1929.
 • Sprawozdanie z  pierwszego Zjazdu polskich notariuszy w Krakowie, Przegląd Notarialny, nr 3 - 4, Kraków, 1922.
 • Uchwały Zjazdu w przedmiocie przyszłego ustroju notariatu. Odpowiedz na kwestionariusz Komisji Kodyfikacyjnej, Przegląd Notarialny, nr 5-6, Kraków 1923.
 • Uchwała Zjazdu Wszechpolskiego (Zjazd Wszechpolski Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych, w Warszawie, dn. 10. IX 1923), Notariat-Hipoteka, nr 2, Warszawa 1932.
 • Ustawa notariatu, Przegląd Notarialny, nr 1, Kraków, 1922.
 • Werkowski K., W  przededniu nowej ustawy notarialnej. Referat wygłoszony na  Zjeździe Delegatów Związku P. N. i  H, Notariat-Hipoteka, nr 8-9, Warszawa 1933.
 • W. N., Społeczeństwo a  notariat. Próba wyjaśnienia niektórych pojęć elementarnych. 1.  Rola i  znaczenie notariatu w  życiu społeczno-państwowym, Notariat -Hipoteka, nr 14, Warszawa 1933.
 • W walce o przyszłość notariatu. Rozmowa z p. rej. Stanisławem Wilczkiem Prezesem Izby notarialnej w  Przemyślu, Notariat-Hipoteka, nr 7, Warszawa 1931.
 • Zjazd wszechpolski notarjuszów i  pisarzy hipotecznych w Warszawie w  d. 8 -10 września 1923  r., Przegląd Notarialny, nr 5 - 6, Kraków 1923.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510804

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.