PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 21 | 9--23
Tytuł artykułu

Ambient marketing jako niekonwencjonalna forma komunikacji z otoczeniem

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ambient Marketing as an Unconventional form of Communication with Environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Marketing jest formą komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, szczególnie funkcję tę pełni promocja jako jedno z narzędzi marketingu mix. Dyna-micznie zmieniające się otoczenie determinuje do podążania za trendami tak, aby w jak najlepszy sposób zaspokoić potrzeby coraz bardziej wymagających konsumentów1.Siła przekazu tradycyjnych mediów jest coraz mniejsza. Odbiorcy "uodpornili się" na sztampowe rozwiązania reklamowe, dlatego firmy starają się wykorzystywać niestan-dardowe sposoby komunikacji, które odróżniają je od działań konkurencji. Dzięki wykorzystaniu niekonwencjonalnych form promocji przedsiębiorcy mają możliwość dotarcia do odbiorcy nie powodując efektu znużenia czy zmęczenia. Niesztampowa komunikacja to między innymi aromamarketing, marketing partyzancki, ambient media, marketing wirusowy czy szeptany. Te nowe propozycje opierają się na czterech głów-nych regułach: uderz i uciekaj, angażuj i baw2.Celem artykułu jest określenie wpływu ambient marketingu na decyzje zakupowe konsumentów oraz analiza skuteczności tej formy promowania zarówno dóbr materialnych, jak i usług, idei, miejsca czy też osoby. Kluczowym problemem badawczym jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania porów-nujące reklamy ambientowe z reklamami klasycznymi pod względem przyciągania uwagi odbiorców, stopnia zapamiętywania, skuteczności oraz pytania o wrażenia jakie u odbiorców wywołują akcje ambientowe. Badanie przeprowadzone w oparciu o ankietę internetową i obserwacje pozwoliło ustosunkować się do tezy, iż w praktyce firmy będą częściej wykorzystywać ambient marketing, albowiem aktualny szum reklamowy staje się coraz bardziej nudny,a często denerwujący dla odbiorców. (abstrakt oryginalny)
EN
his article discusses issues related to enterprise -market communication systems. It presents the character, essence and tools of ambient marketing and describes the func-tioning of guerrilla marketing, viral marketing, buzzmarketing, aromarketingand gen-der marketing. The purpose of this article is to determine the impact of ambient market-ing on consumers' purchasing decisions and the effectiveness analysis of this form in the promotion ofthe material goods. The key research problem is connected to searching for answers to questions comparing ambient advertisements with the classic ones in terms of attracting the attention of the audience, the degree of memorisation, effective-ness and questions about the impressions that are generated by ambient actions. The research was based on an internet survey. As a result of the research it was found that more and more companies will use ambient marketing in practice because their existing marketing activity has fatigued the audience. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
9--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Banach A., Marketing wirusowy, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Nr 64, 2005.
 • Barlett M., Marketing skierowany do kobiet. Jak zrozumieć, dotrzeć i zwiększyć swój udział w największym na świecie segmencie rynku, CeDeWu, Warszawa 2003.
 • Chęcińska-Zaucha A., Od pomysłu do sukcesu-czyli narzędzia nowych technologii wykorzystywane w reklamie, "Handel Wewnętrzny", Nr 3 (A), tom 1, 2013.
 • Cunningham J., Roberts P., Inside her pretty little head. A new theory of female motivation and what it means for marketing, Marshall Cavendish Limited, London 2006.
 • De luga W., Ambient marketing jako innowacyjna forma komunikacji z klientem, (w:) Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z otoczeniem, A Smalec, G. Rosa (red.), Wydawnictwo WNUS, Szczecin 2015.
 • Gawroński S., Word of mouth marketing i marketing 2.0- jako nietradycyjne formy komunikowania marketingowego, "Komunikacja Społeczna", Nr 2(6),2013.
 • Gębarowski M., Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
 • Kuczamer-Kłopotowska S., Internet jako narzędzie komunikacji marketingowej,"Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Nr 559, "Ekonomiczne Problemy Usług",Nr 42, 2009.
 • Leksykon public relations, D. Tworzydło,J. Olędzki (red.), News line, Rzeszów 2009.
 • Levinson J.C., Marketing partyzancki. Jak czerpać duże zyski z małej firmy, Helion, Gliwice, 2006.
 • Linkiewicz A., Ewolucja marketingu szeptanego jako narzędzia komunikacji marketingowej w świetle rozwoju technologii informacyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Nr 406, 2015.
 • ŁęczyckaJ., Ambient-określić nieokreślone, "OOHMagazine", Nr10 (22),2010,
 • Małyska-Kaleta A., Płeć, genderi marketing a zachowania konsumen-tów w ujęciu kulturowym, "Handel Wewnętrzny",Nr 4(357),2015.
 • Matyjek Z., Lekarstwo na nudę, "Gazeta Wyborcza",Nr 189, 14.08.2000.
 • Michalska-Dudek I., Istota oraz możliwości zastosowania aromamarketing na rynku turystycznym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Nr 50,2009.
 • Pawlikowska K., Marketing skierowany do kobiet, "Kobieta i Biznes", Nr1-4,2011.
 • Pawlikowska K., Poleszak M., Czujesz?...czyli o komunikacji marketin-gowej i sprzedaży skierowanej do kobiet, CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Silverstain M. J., Sayre K., Women want more. How to capture your share of the world's largest, fastest-growing market, HarperCollins Publishers, New York 2009.
 • Szul E., Reklama ambientowa, jako niestandardowa forma komunikacji firmy z klientem, "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management", Nr 50,2011.
 • Tkaczyk J., Nowe narzędzia komunikacji -próba klasyfikacji, w: Innowacje w marketingu: Młodzi o marketingu, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2005.
 • Woytoń M., Wodzić (za nos) na pokuszenie, "Marketing przy Kawie",Nr 154,2007.
 • www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/1080/marketingpartyzancki, pdf,(23.04.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510808

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.