PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 7, cz. 3 Studia z zarządzania międzykulturowego | 37--50
Tytuł artykułu

Analiza efektu kraju pochodzenia na przykładzie korporacji szwedzkich Analysis of the Country of Origin Effect on the Example of Swedish Corporations

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem tej pracy jest próba zobrazowania uwarunkowań kulturowych i instytucjonalnych oraz wyróżników korporacji szwedzkich, które na rynkach międzynarodowych wydają się hołdować idei promocji kultury miejsca, z którego pochodzą. W artykule odwołano się do koncepcji efektu kraju pochodzenia w praktykach MNCs na przykładzie korporacji szwedzkich. Zjawisko to w kontekście MNCs pochodzących ze Skandynawii, a w tym konkretnym przypadku ze Szwecji, jest słabo rozpoznane, zatem wyniki analizy będą stanowiły uzupełnienie luki w tym zakresie. Rozważania rozpoczęto od opisania zjawiska efektu kraju pochodzenia, by następnie scharakteryzować szwedzki model gospodarki i zidentyfikować cechy szwedzkiej kultury biznesu. Kolejna część artykułu wyodrębnia cechy korporacji szwedzkiej. W pracy posłużono się studium przypadku korporacji IKEA. (fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is an attempt to portray the cultural and institutional conditions as well as specific features of Swedish multinationals. The discourse refers to the country-of-origin effect in multinational corporations that is an influence of the institutional and cultural environments on managerial practices in local markets. The study is based on the literature review and a case study and identifies the key characteristics of the institutional and cultural environments in Sweden such as egalitarianism, innovativeness, and care for quality of interpersonal relationships, consensus and social individualism. These features are noticeable in management of IKEA - a showcase example of promotion of "swedeness" in foreign markets. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Alexander J. (2010), How Swedes manage, Intermedia Publication, Ingarö.
 • Almond P. (2011), Re-visiting "country of origin" effects on HRM in multinational corporations, "Human Resource Management Journal", 21(3).
 • Bachnik K. (2010), Skandynawskie uwarunkowania kulturowe w procesach zarządzania, CeDeWu, Warszawa.
 • Barinaga E. (1999), Swedishness through lagom: can words tell us anything abouta culture" [in:] Research Paper Series, Centre for Advanced Studies in Leadership, Stockholm.
 • Bevz V., Sieńko A. (2015), Perspektywy przystąpienia Szwecji do strefy Euro, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
 • Celadinaite E., Mandre K-L. (2015), The perceptions of work-related conflicts of Swedish and non-Swedish employees in Volvo X", Report Nr 2015:030, Department of Applied Information Technology, University of Gothenburg.
 • Forstenlechner I., Mellahi K. (2011), Gaining legitimacy through hiring local workforce at a premium: The case of MNEs in the United Arab Emirates, "Journal of World Business", 46(4).
 • Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G. (2003), Europejskie i światowe standardy etyki oraz społecznej odpowiedzialności w działalności gospodarczej [w:] W. Gasparski (red.), Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 • Griffin R.W. (2015), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, wydanie II zmienione.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. (2011), Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.
 • Isaksson P. (2009), Chinese views on Swedish management, Vinnova Report, VR 2009:33, Swedish Institute.
 • Jemielniak D. (red.) (2012), Badania jakościowe, t. 2. Metody i narzędzia, PWN, Warszawa, ss. 1-37.
 • Kądziela H. (2015), Kobiety na szwedzkim rynku pracy - uwarunkowania wysokiej aktywności zawodowej i wyzwania na przyszłość, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego "Studia i Prace", 1.
 • Kościewicz D. (2014), Kulturowe wartości szwedzkiego państwa dobrobytu w świetle wybranych typologii kultury, "Społeczeństwo i Ekonomia", 2.
 • Kuder D. (2011), Pojęcie instytucji w teorii ekonomii, z. 19, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Kühlmann T., Hutchings K. (2010), Expatriate assignments vs localization of management in China: Staffing choices of Australian and German companies, "Career Development International", 15(1).
 • Lämsä T. (2010), Sweden's leadership styles and decision making in Finnish and Swedish Organizations, "Review of International Comparative Management", 1(11).
 • Leśniewski L. (2015), Gospodarki Danii, Finlandii, Szwecji a globalny kryzys finansowy, "Ekonomia Międzynarodowa", 9.
 • National Institute of Economic Research (2016), The Swedish economy. December 2016, Sztokholm.
 • Noorderhaven N.G., Harzing A. (2003), The "country-of-origin effect" in multinational corporations: Sources, mechanisms and moderating conditions, "Management International Review", 43(2).
 • Pęciak R. (2013), Korupcja jako przejaw Crony Capitalismu na przykładzie wybranych gospodarek azjatyckich [w:] G. Wolska (red.), Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka państwa a proces globalizacji, "Studia Ekonomiczne", 139, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Pudelko M., Harzing A.W. (2007), Country-of-origin, localization, or dominance effect? An empirical investigation of HRM practices in foreign subsidiaries, "Human Resource Management", 46(4).
 • Rozkwitalska M. (2007), Zarządzanie Międzynarodowe, Difin, Warszawa.
 • Rozkwitalska M. (2008a), Zarządzanie międzynarodowe a modele zarządzania: amerykański, azjatycki, europejski, globalny, "Organizacja i kierowanie", 2(132).
 • Rozkwitalska M. (2008b), Kultury organizacyjne przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym [w:] W. Polak, T. Noch (red.), Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka, Wydawnictwo GDSA, Gdańsk.
 • Rozkwitalska M., Boguszewicz-Kreft M. (2014), Efekt kraju pochodzenia a funkcjonowanie przedsiębiorstw wielonarodowych - analiza koncepcji, "Marketing i rynek", 5.
 • Walczak A. (2015), Świat z katalogu Ikea. Wizualne reprezentacje rodziny, dzieciństwa i przestrzeni domowej, "Studia humanistyczna AGH", 14(4).
 • Wąsowski J., Kogut A., Łukaszewicz A. (2017), Procesy akulturacji i socjalizacji w organizacji na podstawie firmy IKEA, [online] http://www.kostera.pl/documents/etnografiacaloscdlaPProf.pdf, dostęp: 9.07.2017.
 • Wigerfelt A.S. (2013), Diversity and Swedishness - a paradox within IKEA, "International Journal of Information Technology and Business Management", 1(20), ss. 1-14.
 • Williamson O.E. (2000), The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, "Journal of Economic Literature", XXXVIII.
 • Wojtaszczyk S. (2012), CSR w łańcuchu dostaw i partnerstwie biznesowym. Doświadczenia firm skandynawskich, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Warszawa.
 • Woźniak-Jęchorek B. (2014), J.R. Commons vs O.E. Williamson - dwie szkoły instytucjonalne i ich dorobek z puntu widzenia ekonomiki pracy, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. XCII.
 • http://www.crossculture.com/uncategorized/6-leadership-styles-around-the-world-to-buildeffective-multinational-teams/, dostęp: 24.04.2017.
 • http://www.ikea.com/ms/pl_PL/this-is-ikea/working-at-the-ikea-group/wartosci.html, dostęp: 24.04.2017.
 • http://www.ikea.com/ms/pl_PL/this-is-ikea/working-at-the-ikea-group/faq.html, dostęp: 24.04.2017.
 • http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/europa/szwecja/, dostęp: 23.04.2017.
 • http://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/financial-markets/general-statistics/balance-of-payments-bop/pong/statistical-news/direct-investment-2015--assetsand-income/, dostęp: 23.04.2017.
 • http://www.worldometers.info/world-population/sweden-population/, dostęp: 23.04.2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510850

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.