PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 1061 Praktyczne aspekty pomiaru efektywności | 245--257
Tytuł artykułu

Zagrożenia w działalności gospodarczej i ich pomiar

Warianty tytułu
Threats in Business Activity and Their Measurement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Działalność gospodarcza w warunkach globalizacji i nowego paradygmatu cywilizacyjnego to nowe szanse, ale i nowe wyzwania oraz zagrożenia. Podstawowym czynnikiem rozwoju współczesnych przedsiębiorstw staje się wiedza. Jej szybkie starzenie się i ambiwalentny charakter postępu sprawiają zarazem, że funkcjonowaniu przedsiębiorstw towarzyszy nasilające się ryzyko i niepewność, wywołujące narastającą w świecie i kraju falę bankructw przedsiębiorstw. Światowy wymiar tego zjawiska skłania do podejmowania ponadnarodowych przedsięwzięć ukierunkowanych na odpowiednio wczesną identyfikację upadłości. Wskazuje to zarazem na konieczność posługiwania się w ocenie kondycji przedsiębiorstw ilościowymi modelami i narzędziami wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami. Wśród nich istotnymi walorami użytkowymi wyróżnia się analiza dyskryminacyjna, zweryfikowana pozytywnie w wielu krajach jako narzędzie przewidywania upadłości przedsiębiorstw. Jej użyteczność potwierdziły też prezentowane w referacie badania ukierunkowane na dopracowanie się funkcji dyskryminacyjnych, dostosowanych do polskich uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw. Niestety w Polsce tego typu narzędzia wykorzystywane są relatywnie rzadko (pozytywnym wyjątkiem jest sektor bankowy). Wiąże się to w zasadzie z różnymi typami reakcji przedsiębiorstw na zagrożenia i wyzwania współczesności. Znaczna część przedsiębiorstw to ciągle bowiem jeszcze podmioty bierne lub reaktywne. W mniejszości pozostają natomiast przedsiębiorstwa aktywne i proaktywne, a to właśnie one przede wszystkim dostrzegają potrzebę użytkowania analitycznych narzędzi wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami. Nie korzystają z tego typu narzędzi nawet jednostki nadzorujące działalność przedsiębiorstw (w tym takie jak m.in. rady nadzorcze, audytorzy i in.). Nieprzypadkowo zatem następstwa upadłości przedsiębiorstw są z reguły rozlegle i dotkliwe - nie tylko dla właścicieli, pracowników i kontrahentów, ale także dla państwa i jego budżetu - tym bardziej, że w Polsce wyraźny jest niedorozwój instytucjonalnej (sądowej, badawczej, informacyjnej i in.) infrastruktury upadłości. Uzasadnia to postulat szerszego wykorzystania w praktyce modeli wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w biznesie oraz postulat rozwoju instytucjonalnej infrastruktury, ukierunkowanej na monitoring upadłości i przeciwdziałanie im. (fragment tekstu)
EN
Global and local factors determining operation of companies and their surroundings may cause serious threats to business activity. It is possible to measure those factors and warn against bankruptcy mostly by employing models based on discriminant analysis. The paper shows such models created and verified based on data from Polish companies. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do nowoczesności, Wyd. Scholar, Warszawa 2002.
 • Cytaty mądre i zabawne (wybrał H. Markiewicz), Wyd. Literackie, Kraków 2001.
 • Drucker P.F., Myśli przewodnie, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2003.
 • Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Wyd. Muza SA, Warszawa 2000.
 • Gadomski W., Koniec świata robotników, "Gazeta Wyborcza" 2002 (z 4 stycznia).
 • Globalny fajrant. Z Jeremy Rifkinem rozmawia Jacek Żakowski, "Gazeta Wyborcza" 2001 (z 28 grudnia).
 • Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wyd. AE, Poznań 1998.
 • Hampden-Turner C., Trompenaars A., Siedem struktur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Kennedy Robert F. jr., Polacy brońcie swoich świń i kraju, "Gazeta Wyborcza" 2003 (z 3 paźdz.).
 • Mączyńska E., Kondycja przedsiębiorstw. Raport specjalny, "Nowe Życie Gospodarcze" 2003 nr 3.
 • Mączyńska E., Sektor odporny na wahania koniunkturalne, "Parkiet" 2003 nr 188.
 • Mączyńska E., Słabnące tempo wzrostu w gospodarce światowej, "Ekonomista" 2003 nr 5.
 • Mączyńska E., Zawadzki M., System wczesnego ostrzegania przed upadłością [w:] Czarnota J.L., Moszkowicz M., W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, Częstochowa 2003.
 • Micklethwait J., Wooldrige A., Szamani zarządzania, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 • Myśli o biznesie. Wybrał i opracował T. Sztucki, Wyd. Difin, Warszawa 2000.
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, red. E. Mączyńska, Wyd. DiG, Warszawa 2001.
 • Rifkin J., Die Teilung der Menschheit, "FAZ" 2000 nr 186.
 • Rifkin A., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początku ery postrynkowej, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2001.
 • Ritzer G., McDonaldyzacja społeczeństwa, Wyd. Muza SA, Warszawa 1999.
 • Sztaba S., Ekonomia niekonwencjonalna, Poltext, Warszawa 1995.
 • Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu, Wyd. Dolnośląskie, Wroclaw 1999.
 • Toffler A., Trzecia fala, PWN, Warszawa 1989.
 • Toffler A., Toffler H., Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 • Wielka internetowa encyklopedia multimedialna, www.
 • Wojciechowski J., W otmętach trzeciej fali, "Gazeta Bankowa" 1998 nr 1.
 • Zorska A., Piąta fala. Strategiczne aspekty międzynarodowych fuzji i przejęć, "Master of Business Administration" 2001 nr 4 (51).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510906

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.