PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 21 | 41--60
Tytuł artykułu

Poziom uwarunkowań przyrodniczych a działania człowieka sprzyjające ochronie środowiska

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Natural Contitions Level and Human Actions Conducive to Environment Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było omówienie zależności dotyczących poziomuwybranychuwarunkowań przyrodniczych oraz działań człowieka sprzyjających ochronie środowi-ska. Badaniami objęto gminy wiejskie i miejsko-wiejskie powiatów słupskiego i sławieńskiego. Analizę przeprowadzono dla 2015 roku głównie w oparciu o dane publikowane przez GUS.W badaniach zastosowanometodęmiernika syntetycznego. Na podstawie wybranych wskaźników wyznaczono poziom zróżnicowania uwarunkowań przyrodniczych orazdziałań człowieka sprzyjających ochronie środowiska. Analiza wykazała, że najlepsza sytuacja występuje w gminie Ustka, najgorsza natomiast w gminie Malechowo oraz Główczyce. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this research was to discuss the relationship between the natural condi-tions level and human actions conducive to environmental protection. The research was made for rural and urban-rural communes of Słupsk and Sławno districts. The analysis was carried out for 2015 based on data published by the Central Statistical Office of Poland. The research was conducted using the synthetic indicator. Based on the selected indicators the diversification level ofnatural conditions and human actions conducive to environmental protection has been determined. Analysis showed that the best situation occurs in Ustka commune, while the worst occurs both in Malechowo and Główczyce communes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL,(29.04.2017).
 • Bartkowski T., Kształtowanie i ochrona środowiska człowieka, PWN, Warszawa 1991,(za:)A. Macias, S. Bródka, Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią, PWN, Warszawa 2014.
 • Dobrzański G., Podstawowe pojęcia i problemy użytkowania i ochrony środowiska, (w:)Ochrona środowiska przyrodniczego,G. Dobrzański (red.), PWN, Warszawa2010.
 • FierlaI., Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 2005.
 • MierzwińskiA., 1000 słów o ekologii i ochronie środowiska, Wyd.Bellona,Warszawa 1991,(za:)G. Dobrzański, Środowisko, (w:)Ochrona środowiska przyrodniczego, G.Dobrzański(red.), PWN,Warszawa 2010, s. 20.
 • Ossowska L., Renta położenia jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2012.
 • Parysek J.J, Wojtasiewicz L., Metody analizy regionalnej imetody planowania regionalnego, Studia KPZK PAN, tom LXIX, 1979.
 • Pluskota P., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, (w:)Gospodarka a środowisko i ekologia, red. K. Małachowski(red.), CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Taylor E., Przyroda, (w:)Geografia ekonomiczna, K. Kuciński(red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 • Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, Dz. U., 2004, nr 92, poz. 880.
 • Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U., 2001, nr 62, poz. 627.
 • Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, dane IUNG wPuławach,(za:) J.Bański, Warunki naturalne rolnictwa, (w:) Atlas rolnictwa Polski, J.Bański (red.), IGiPZ PAN, Warszawa 2010.
 • Wysocki F., Lira J., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510972

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.