PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 4, t. 2 Security and International Relations in the North | 161--173
Tytuł artykułu

Hybrid War - a Potential Threat to Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wojna hybrydowa - potencjalne zagrożenie dla Polski
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W XXI wieku na arenie międzynarodowej dużego znaczenia nabrał nowy rodzaj konfliktów międzynarodowych - wojny hybrydowe. W obliczu trwającego kryzysu w sąsiadującej z naszym krajem Ukrainie, władze Polski zmuszone zostały do zwiększonej aktywności w zakresie bezpieczeństwa kraju. Poziom wydatków na obronność na przestrzeni ostatnich lat znacząco się zwiększa, modernizuje się armia i stale opracowywane są procedury bezpieczeństwa adekwatne do współczesnych zagrożeń. Podobne działania prowadzone są równolegle w Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Unii Europejskiej (UE) i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), których Polska jest członkiem. Wszystkie te kampanie maj ą na celu zwiększenie bezpieczeństwa naszego kraju przed ewentualnym konfliktem hybrydowym. (abstrakt oryginalny)
EN
In the 21st century, a new type of international conflicts - hybrid wars-arose. In the face of the ongoing crisis in the neighboring country Ukraine, the Polish authorities were forced to increase their activity in the area of national security. The level of defense expenditures has been increasing significantly over recent years, the army is being modernized and security procedures adequate to contemporary threats are constantly being developed. Similar activities are carried out simultaneously in the United Nations (UN), the European Union (EU) and the North Atlantic Treaty Organization (NATO), of which Poland is a member. All these campaigns are aimed at increasing the security of our country against possible hybrid conflicts. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
Bibliografia
 • 1. (MINI)SŁOWNIK BBN, [online:] https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbn-propozy/6035,MINISLOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.html (12.10.2017).
 • 2. 3 tys. żołnierzy NATO na manewrach Saber Strike 17, 16.06.2017, [online:] http://niezalezna.pl/100636-3-tys-zolnierzy-nato-na-manewrach-saber-strike-17 (11.11.2017).
 • 3. 8 kluczowych postanowień szczytu NATO w Warszawie, 10.07.2016, [online:] http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/958812,8-kluczowych-postanowien-szczy tu-nato-punkt-po-punkcie-podsumowanie.html (15.11.2017).
 • 4. Bąbczyńska-Jelonek Z., The hybrid war, 8.03.2015, [online:] https://sophico21.blogspot.com/2015/03/ woj.na-hybrydowa.html, (19.11.2017).
 • 5. Baltops 2017. Amerykański desant w Ustce, 14.06.2017, [online:] http://www.dziennikbaltycki.pl/wiadomosci/slupsk/a/baltops-2017-amerykanski-desant-w-ustce-zdjecia-wideo, 12179224 (11.11.2017).
 • 6. Bezpieczeństwo: UE wzmacnia reakcję na zagrożenia hybrydowe, 6.04.2016, [online:] www.europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1227_pl.pdf (11.11.2017).
 • 7. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2013, [online:] http://www.spbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Biala_Ksiega_inter_mm.pdf (16.10.2017).
 • 8. Boot M., War Made New: Technology, Warfare and the Course of History: 1500 to Today, Gotham Books, New York 2006.
 • 9. Ćwiczenie zarządzania kryzysowego NATO - CMX2017, 2.10.2017, [online:] ht tp://rcb.gov.pl/cwiczenie-zarzadzania-kryzysowego-nato-cmx-2017 (11.11.2017).
 • 10. Doktryna Bezpieczeństwa Informacyjnego - Projekt, 24.07.2015, [online:] https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/Projekt_Doktryny_Bezpieczenstwa_Informacyjnego _RP.pdf (16.10.2017).
 • 11. Doktryna Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, 22.01.2015, [online:] http://en.bbn.gov.pl/ftp/dok /01/DCB.pdf (22.10.2017).
 • 12. Eksperci: wojny hybrydowe to nic nowego, 16.04.2015, [online:] http://wiadomosci.onet.pl/kraj/eksperci-wojny-hybrydowe-to-nic-nowego/t0cdy1, (21.11.2017).
 • 13. Elementy ogólnounijnych ram strategicznych w celu wspierania reformy sektora bezpieczeństwa, 5.07.2016, [online:] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TX T/PDF/?uri=CELEX:52016JC0031 &qid=1471524244801 &from=PL (12.10.2017).
 • 14. Europejska strategia bezpieczeństwa. Bezpieczna Europa w lepszym świecie, 2009, [online:] https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/strategia_bezpieczenstwa_ue _2003.pdf (17.09.2017).
 • 15. Galeotti M., The 'Gerasimov Doctrine' and Russian Non-Linear War, 6.07.2014, [online:] https://inmoscowsshadows.wordpress.com/2014/07/06/the-gerasimov-doctrine-and-russian-non-linear-war (9.11.2017).
 • 16. Globalna strategia UE w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 28.06.2016, [online:] http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/globalna %20strategia_2016.pdf (22.11.2017).
 • 17. Godlewski A., Nadchodzi trzecia wojna światowa. Polska będzie w centrum konfrontacji, 14.10.2016, [online:] http://forsal.pl/drukowanie/984401 (11.11.2017).
 • 18. Gray C., Another Bloody Century: Future Warfare, Phoenix, London 2005.
 • 19. Gruszczak A., Hybrydowość współczesnych wojen - analiza krytyczna [in:] W. Sokoła, B. Zapała (ed.), Asymetria i hybrydowość -stare armie wobec nowych konfliktów, Wydawnictwo BBN, Warszawa 2011.
 • 20. Head of the Department of History of War Art and Polemology of the Warsaw Academy of War Art (ASzWoj) [online:] http://www.wwoj.akademia.mil.pl/ins tytut-strategii-wojskowej/zaklad-historii-sztuki-wojennej-i-polemologii.html (09.11.2017).
 • 21. Hoffman F.G., Conflict in the 21st century: Rise of the Hybrid Wars, Arlington 2007, [online:] http:// www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/po tomac_hybridwar_0108.pdf (11.10.2017).
 • 22. Hybrydowe zagrożenia, 6.04.2016, [online:] http://www.europedirect-rzeszow.pl/aktualnosci/hybrydowe-zagrozenia (7.11.2017).
 • 23. Koncepcja obronna RP: Głównym źródłem niestabilności w regionie jest Rosja. Obrona, odstraszanie, członkostwo w NATO i UE - kluczowe dla bezpieczeństwa państwa, 24.05.2017, [online:] http://kresy24.pl/koncepcja-obronna-polski-glownym-zrodlem-niestabilnosci-w-regionie-jest-rosja-obrona-odstraszanie-czlonkostwo-w-nato-i-ue-kluczowe-dla-bezpieczenstwa-panstwa (27.10.2017).
 • 24. Koncepcja Obronna RP: Nowa dywizja i myśliwce 5. generacji, 23.05.2017, [online: ] http://www.defe nce24.pl/599055 ,koncepcj a-obronna-rp-nowa-dywizja-i-mysliwce-5-generacj i (17.10.2017).
 • 25. Koncepcja obronna Rzeczypospolitej Polskiej, 05.2017, [online:] http://www.mon.gov.pl/d/pliki/rozne/2017/05/KORP_DRUK_v03_mn2.pdf (11.11.2017).
 • 26. Koncepcja obronna Rzeczypospolitej Polskiej, 05.2017, [online:] http://www.mon.gov.pl/d/pliki/rozne/2017/05/KORP_DRUK_v03_mn2.pdf (11.11.2017).
 • 27. Konkluzje Rady w sprawie WPBiO, 18.05.2015, [online:] http://data.consilium. europa.eu/doc/docum ent/ST-8971-2015-INIT/pl/pdf (7.11.2017).
 • 28. Legucka A., Główne założenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP 2014, [in:] R. Kupiecki (ed.), Strategia bezpieczeństwa narodowego RP. Pierwsze 25 lat, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2015.
 • 29. Liedel K., Zagrożenia hybrydowe. Jak zmienia się środowisko bezpieczeństwa RP?, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wojna hybrydowa - Wydanie specjalne", 2015.
 • 30. M. Górka, Na linii ognia, czyli "Bison Drawsko 2017", 1.02.2017, [online:] http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/21692?t=Na-linii-ognia-czyli-Bison-Drawsko-2017 (11.11.2017).
 • 31. Mattis wezwał państwa NATO do zwiększania wydatków, 15.02.2017, [online:] http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/bruksela-spotkanie-ministrow-obrony-krajow-nato,715766.html (17.10.2017).
 • 32. Milczanowski M., Rola Polski w polityce międzynarodowej z perspektywy Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 2014, 19.11.2014, [online:] https://mmilczanowski.wordpress.com/2014/11/19/rola-polski-w-polityce-miedzynarodowej-z-perspektywy-strategii-bezpieczenstwa-narodowego-2014 (10.11.2017).
 • 33. Możliwy scenariusz wojny hybrydowej w Polsce 2017, 9.10.2016, [online:] https://obserwatorpolityczny.pl/?p=43626 (11.11.2017).
 • 34. Nemeth W.J., Future war and Chechnya: A case for hybrid warfare, Monterey 2002, [online:] http://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/5865/02Jun_Ne meth.pdf?sequence=1 (3.11.2017).
 • 35. Pindjak P., Powstrzymywanie wojny hybrydowej szansą na współpracę NATO i Unii Europejskiej?, [online:] https://www.nato.int/docu/review/2014/Also-in-2014/Deterring-hybrid-warfare/PL/index.htm (17.10.2017).
 • 36. Prezydent Duda: jesteśmy solidarni, stanowimy jedność w NATO, 25.05.2017, [online:] http://www.tvp.info/30952480/prezydent-duda-jestesmy-solidarni-stanowimy-jednosc-w-nato (17.10.2017).
 • 37. Ramy polityki UE w zakresie cyberobrony, 18.11.2014, [online:] http://data.cons ilium.europa.eu/doc/document/ST-15585-2014-INIT/pl/pdf (7.11.2017).
 • 38. Ramy polityki w zakresie systematycznej i długoterminowej współpracy w dziedzinie obronności, 18.11.2014, [online:] http://data.consilium.europa.eu/ doc/document/ST-15562-2014-INIT/pl/pdf (7.11.2017).
 • 39. Resolution 2151 (2014), 28.04.2014, [online:] http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96 FF9%7D/s_res_215 1.pdf (21.10.2017).
 • 40. Soviet and Russian military commander, general of the army, chief of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation -first deputy minister of defense, [online:] http://www.nowoczesne.Auto.pl/art/Walerij_Gierasimow.Ht ml (11.10.2017).
 • 41. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 5.11.2014, [online:] https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf (16.10.2017).
 • 42. Trzecia fala modernizacji Sił Zbrojnych RP, 22.05.2014, [online:] https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarz enia/5561,Trzecia-fala-modernizacji-Sil-Zbrojnych-RP.html?search=115830643 (16.10.2017).
 • 43. UE po raz pierwszy przeprowadzi szkolenia z weryfikacji mechanizmów reagowania na zagrożenia hybrydowe, 29.09.2017, [online:] http://wschodnik.pl/ swiat/item/13708-ue-po-raz-pierwszy-przeprowadzi-szkolenia-z-weryfikacji-mechanizmow-reagowania-na-zagrozenia-hybrydowe.html (11.11.2017).
 • 44. W AON dyskutowano o wojnie hybrydowej, 16.04.2015, [online:] http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/15750?t=W-AON-dyskutowano-o-wojnie-hybrydowej (16.10.2017).
 • 45. Wiceszef MON: 2,5 proc. PKB na obronność to absolutne minimum, by Polska była bezpieczna, 25.04.2017, [online:] http://wpolityce.pl/polityka/337173-wiceszef-mon-25-proc-pkb-na-obronnosc-to-absolutne-minimum-by-polska-byla-bezpieczna (22.11.2017).
 • 46. Wojna hybrydowa i agresja poniżej progu wojny, 17.04.2015, [online:] http://old.aon.edu.pl/2015/04/17/wojna-hybrydowa-i-agresja-ponizej-progu-wojny (23.11.2017).
 • 47. Wroński P., Szczyt NATO w Warszawie, 11.07.2016, [online:] http://wyborcza.pl/1,75398,20380134,szczyt-nato-w-warszawie-najwazniejsze-ustalenia.html (25.10.2017).
 • 48. Wrzosek M., Zagrożenia militarne a bezpieczeństwo Europy, "Kwartalnik Bellona", 2012, No 4.
 • 49. Wspólna wizja, wspólne działanie: Silniejsza Europa. Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 2016, [online:] http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_pl_.pdf (12.09.2017).
 • 50. Zagrożenia konwencjonalne i wojna hybrydowa, 5.09.2017, [online:] https://www.pch24.pl/zagrozenia-konwencjonalne-i-wojna-hybrydowa--17-tys--zolnierzy-na-manewrach-dragon-17,54324,i.ht ml (11.11.2017).
 • 51. Znamy założenia Koncepcji Obronnej RP, 23.05.2017, [online:] http://wiadomosci.onet.pl/kraj/znamy-zalozenia-koncepcji-obronnej-rp/92vmrvl (16.10.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171510974

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.