PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 16 | nr 3 | 225--243
Tytuł artykułu

Re-discovering Space for the Organisation - Conceptual Considerations

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Odkrywając przestrzeń dla organizacji - rozważania konceptualne
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. Proces swoistego "kurczenia się" świata i przeświadczenie o zaniku znaczenia dystansu w wyniku procesów globalnych i rozwoju technologicznego spowodowały brak zainteresowania przestrzenią. Wydaje się jednak, że następuje renesans zainteresowania naukowego przestrzenią, ponieważ nadal jest ona jedną z podstawowych kategorii poznawczych, stale doświadczaną zarówno przez ludzi, jak i organizacje. Organizacje coraz intensywniej "zmagają się" z różnymi przestrzeniami, szczególnie w obliczu dychotomii lokalność-globalność oraz zjawisk związanych z przestrzenią wirtualną czy przestrzenią sieci.
Cel badań. Celem badań jest próba interdyscyplinarnej i innowacyjnej konceptualizacji zagadnienia przestrzeni w kontekście nauk o organizacji i zarządzaniu. W trakcie badań prowadzono identyfikację różnych wymiarów przestrzeni.
Metodologia. Główną metodą dociekań był dedukcyjny sposób rozumowania. Na poziomie analizy makro zbudowano model konceptualny, który w dalszej części badań wykorzystano do eksperymentu teoretycznego, aby wskazać możliwości aplikacyjne modelu na poziomie mezo w odniesieniu do koncepcji modeli biznesowych.
Kluczowe wnioski. W wyniku eksperymentów konceptualnych zaproponowano oryginalny model czterech wymiarów przestrzeni. Model ten może być uniwersalnym narzędziem wykorzystywanym przez organizacje. Artykuł przedstawia eksperymentalne zastosowanie modelu przestrzeni w koncepcji modeli biznesu. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. The peculiar "shrinking" of the world and the already proverbial statement of "the end of the distance" as a result of global processes and technological development have set the thought of the distance aside. However, it seems that there would be a renaissance of scientific interest in space, because it still is one of the basic cognitive and interpretative categories, continually experienced by humans and organisations. The organisations are more and more "struggling" with different spaces, especially in the face of the "locality - globality" dichotomy, or virtual and network spaces phenomena.
Research aims. The aim of the research is an attempt of interdisciplinary and innovative conceptualisation of space issues in the context of organisation and management sciences. Through the course of the research different dimensions of space were identified.
Methodology. Deductive way of reasoning was implemented afterwards. At the macro analysis level - a conceptual model has was built. In the further part of the study a theoretical experiment was made to indicate the applicative capabilities of the model on the meso level, in relation to the business models concept.
Key findings. As a result of conceptual experiments, an original model of four dimensions of space was proposed. This model can be a universal tool for the organization. This article presents its application within the concept of business models. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
225--243
Opis fizyczny
Twórcy
 • Częstochowa University of Technology
Bibliografia
 • Bair, J. & Peters D.E. (2006). Global commodity chains and endogenous growth: export dynamism and development in Mexico and Honduras. World Development, 34(2), 203-221.
 • Batten, D. (1994). The evolutionary network economy: Historical parallels from Europe and Japan. In: B. Johansson, Ch. Karlsson & L. Westin (eds.), Patterns of a Network Economy. Berlin-Heildelberg: Springer.
 • Baudrillard, J. (1981). Simulacra and Simulation. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Bojar, E. (2007). Clusters - the Concept and Types. Examples of Clusters in Poland. In: E. Bojar, Z. Olesiński (eds.), The Emergence and Development of Clusters in Poland. Warszawa: Difin.
 • Bratnicki, M. (1988). Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Wrocław: PWE.
 • Bratnicki, M. (2000). Pomiar kapitału intelektualnego. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11.
 • Cannon, J.W., Floyd, W.J., Kenyon, R. & Parry, W.R. (1997). Hyperbolic geometry. Flavors of geometry. MSRI Publications, 31, 59-115.
 • Cieśliński, W. (2015). Poszerzanie przestrzeni organizacyjnej - ICT i Augmented Reality jako narzędzia rozciągania łańcuchów wartości. In: K. Perechuda & I. Chomiak-Orsa, Wiedza i informacja w akceleracji biznesu. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 • Clegg, S. & Kornberger, M. (eds.) (2013). Space, Organizations and Management Theory, Advances in Organization Studies. Frederiksberg: Liber & Copenhagen Business School Press.
 • Coe, N. & Yeung, H. (2015). Global Production Networks: Theorizing Economic Development in an Interconnected Word. Oxford: Oxford University Press.
 • Cyfert, S. & Krzakiewicz, K. (2015). Model procesu odnowy organizacyjnej. Management Forum, 3(1), 10-14.
 • Cyfert, S. (2014). System granic architektury procesów organizacji - determinanty kształtowania i dysfunkcje w definiowaniu. In: J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha & E. Tabaszewska-Zajbert (eds.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 340.
 • Czakon, W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Daviron, B., Gibbon, P. (2002). Global commodity chains and African export agriculture. Journal of Agrarian Change, 2(2), 137-161.
 • Descartes, R. (2008). Principles of Philosophy. New York: Barnes and Noble.
 • Falencikowski, T. (2013). Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar. Warszawa: CeDeWu.
 • Fayol, H. (1979). Administration industrielle et générale. Paris: Dunod.
 • Gereffi, G. & Korzeniewicz, M. (1994). Commodity Chains and Global Capitalism. Westport: Praeger Publishers.
 • Greenberg, M.J. (1994). Euclidean and Non-euclidean Geometries. Development and History. Third edition. New York: W.H. Freeman & Co.
 • Hussey, E. (1983). Aristotle Physics Books III and IV. Oxford: Clarendon Press.
 • Kant, I. (1992). On the Form and Principles of the Sensible and the Intelligible World. In Theoretical Philosophy: 1755-1770, transl. by D. Walford & R. Meerbote. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kostera, M. (2014). Occupy Management. Inspirations and Ideas for Self-Organization and Self-Management. Oxford: Routledge.
 • Koźmiński, A. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: PWE.
 • Lefebvre, H. (1991). The Production of Space. Malden: Blackwell Publishing.
 • Mikuła, B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Morgan, G. (2007). Images of Organization. Thousand Oaks: SAGE Publications.
 • Newton, I. (1999). Mathematical Principles of Natural Philosophy. Oakland: University of California Press.
 • Nogalski, B. (2009). Modele biznesu jako narzędzie reorientacji strategicznej przedsiębiorstw. Master of Business Administration, 2, 3-14.
 • Nogalski, B. & Falencikowski, T. (2010). Rekonstrukcja modelu biznesu. Wewnętrzne i zewnętrzne związki modelu biznesu w warunkach nieprzewidywalności zmian. In: J. Rokita (ed.), Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.
 • Nonaka, I. & Konno, N. (1998). The concept of "ba": Building a foundation for knowledge creation. California Management Review, 40(3), 40-54.
 • Nonaka, I., Toyama, R. & Konno, N. (2000). SECI, Ba and Leadership: A Unified Model of Dynamic Knowledge Creation. Long Range Planning, 33, 5-34.
 • Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Hoboken: John Wiley and Sons.
 • Pachura, A. (2016). Empowerment in the open innovation concept. Economics and Management, 8(3), 35-42.
 • Pachura, P. (2016). Management and space - introduction to conceptualization. Przegląd Organizacji, 1, 59-63.
 • Penc, J. (2003). Zarządzanie w warunkach globalizacji. Warszawa: Difin.
 • Perechuda, K. (2005). Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Perechuda, K. (2014). Filozofia pustki, struktury - symulakry. Rozważania w kontekście koncepcji Profesora Adama Stabryły. In: H. Bieniok (ed.), Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły. Mfiles.pl.
 • Pine II, B. & Gilmore, J. (1998). Welcome to the Experience Economy. Harvard Business Review, July-August. https://hbr.org/1998/07/welcome-to-the-experience-economy (access: 23.04.2016).
 • Popper, K. (2002). The Logic of Scientific Discovery. London-New York: Routledge Classics.
 • Tissen, R. & Lekanne Deprez F. (2008). Towards a Spatial Theory of Organizations, Creating New Organizational Forms to Improve Business Performance. NRG Working Paper, Nyenrode: Nyenrode Business University, 8(4), 1-61.
 • Torretti, R. (1984). Philosophy of Geometry from Riemann to Poincaré. Dordrecht: E. Reidel Publishing Company.
 • Wagner-Tsukamoto, S. (2006). Scientific management revisited: Did Taylorism fail because of a too positive image of human nature? Journal of Management History, 14(4), 348-372.
 • Whittaker, E.T. (1949). From Euclid to Eddington: A Study of Conceptions of the External World. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Yeung, H. (2005). Organizational space: a new frontier in international business strategy? Critical Perspectives on International Business, 1(4), 219-240.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511012

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.