PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 1, cz. 3 Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Wybrane problemy | 67--80
Tytuł artykułu

System budowania kompetencji dowódczych w Policji jako istotny czynnik wpływający na gotowość formacji do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli w przypadku wystąpienia zdarzenia kryzysowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A system of Building Commanding Capacity in the Police as an Important Factor Influencing the Readiness of the Formation to Ensure the Security of Citizens in the Event of a Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Świadomość profesjonalnej pomocy, jaką obywatele mogą uzyskać w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, jest znaczącym czynnikiem wpływającym na ich poczucie bezpieczeństwa. Obszar ten dotyczy działań Policji związanych z wystąpieniem zdarzeń kryzysowych. Zgonie z zapisami Zarządzenia nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2014 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi [Dz.Urz. KGP z 2014r. poz. 65] zdarzenie kryzysowe to zdarzenie spowodowane bezprawnymi zamachami mogącymi sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi albo mienia, charakteryzujące się możliwością utraty kontroli przez podmiot odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu zdarzenia albo eskalacji zagrożenia w stopniu wymagającym użycia do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego policjantów zorganizowanych w oddziały lub pododdziały zwarte. Przytoczona definicja wskazuje, że działania Policji, związane z zaistnieniem zdarzenia kryzysowego, są pewnym szczególnym rodzajem działań, wymagającym od osób odpowiedzialnych za ich prowadzenie szczególnych kompetencji. (fragment tekstu)
EN
Police as the formation responsible for the security of the citizen maintain the system of building the competence of commanders in crisis situations. The most important competence is decision-making in crisis situations. The training system is tailored to your needs and allows you to acquire and maintain the necessary specialist skills in the command area. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Olszewski G. (2010), Obszary wykorzystania kompetencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi w jednostce Policji, "Przegląd Policyjny", 3(99), Szczytno.
 • Stępiński M. (2015), Teoretyczne i prawno-organizacyjne uwarunkowania decyzji dowódczych w Policji, WSPol w Szczytnie.
 • Struniawski J. (2017), Sztaby w Policji, organizacja i funkcjonowanie, WSPol Szczytno.
 • Wojakowska M. (2017), Wpływ kompetencji menedżerskich na jakość zarządzania bezpieczeństwem, [w:] J. Prońko, B. Wiśniewski (red.), Zarządzanie instytucjami publicznymi i prywatnymi w kontekście niepewności zagrożeń kryzysów i ryzyka, WSPol Szczytno.
 • Stępiński M. (2012), Uwarunkowania podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, na przykładzie Policji, rozprawa doktorska, Politechnika Łódzka.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego [Dz.Urz. KGP z 2007 r. poz. 877].
 • Zarządzenie nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2014 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi [Dz.Urz. KGP z 2014 r. poz. 65].
 • Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji [Dz.Urz KGP z 2013 r., poz. 50, tekst jednolity].
 • Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji [Dz.Urz. z 2013 r., poz. 99].
 • Decyzja nr 399 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach sztabowych [Dz.Urz. KGP z 2008 r., poz. 79].
 • Decyzja nr 882 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla dowódców operacji policyjnych [Dz. Urz. KGP z 2008 r., poz. 195], uchylona Decyzją Nr 173 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla dowódców akcji i operacji policyjnych [Dz.Urz. KGP z 2015 r., poz. 35].
 • Decyzja nr 301 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 2015 r. programu kursu specjalistyczny dla dowódców podoperacji antyterrorystycznych prowadzonych w ramach operacji policyjnych [Dz.Urz. KGP z 201r., poz. 73].
 • Decyzja Nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla kierujących działaniami antyterrorystycznymi na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym [Dz.Urz. KGP z 2017 r., poz. 35].
 • http://www.info.policja.pl/inf/organizacja/stan-zatrudnienia/81505,Stan-zatrudnienia-na-dzien- 1-stycznia-2017-roku.html, dostęp 04.10.2017 r.
 • http://sjp.pwn.pl/slowniki/kompetencje.html, dostęp 04.10.2017 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511048

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.