PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 157 | 31--46
Tytuł artykułu

Rachunkowość w procesie cyfryzacji - obszary ryzyka

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Accounting in the Process of Digitalisation. Risk Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zawarte zostały podstawowe założenia związane z wdrożeniem procesów cyfryzacji w rachunkowości i realizacją wytycznych nałożonych na kraje członkowskie UE, a wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniającej dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek. Opis nowych rozwiązań związanych z eksportem danych finansowych i sporządzaniem e-wniosków został opracowany na podstawie zmian wprowadzonych w polskich regulacjach prawnych z uwzględnieniem terminów ich wdrożenia. Ponadto wskazano korzyści i zagrożenia wynikające z funkcjonowania podmiotów gospodarczych w cyberprzestrzeni.(abstrakt oryginalny)
EN
The article includes basic assumptions connected with the implementation of digitalisation processes in accounting and the implementation of guidelines for the EU member states resulting from the Directive of the European Parliament and Council 2012/17/EU of13 June 2012 amending the Council Directive 89/666/EEC and the Directive of the European Parliament and Council 2005/56/EC and 2009/101/EC with regard to the integration of central registers, trade registers and company registers. The description of new solutions related to the export of financial data and making e-applications is based on the amendments in the Polish legal regulations with the dates of their implementation taken into account. Furthermore, the article indicates benefits and threats resulting from the operation of business entities in the cyber space.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek (określana jako dyrektywa BRIS).
 • Jabłoński A., Kawczyńska M., Pietrzak Ż., Wnuk-Pel T., Oczekiwania wpływu implementacji zintegrowanego systemu informatycznego na jakość informacji - studium przypadku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2016, t. 89(145).
 • Oleśniewicz J., JPK - wstęp do cyfryzacji rachunkowości i rewizji finansowej, "Rachunkowość" 2016, 8.
 • Ramin K.P., Reiman C.A., IFRS andXBRL, WILEY, A.J. Willey &Sons, Publication, London 2013.
 • Rut J., Kulińska E., Zintegrowany system informatyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym, "Logistyka" 2013, 1.
 • Scapens R.W., Ezzamel M., Burns J., Baldvinsdottir G., The Future Direction of UK Management Accounting Practice, Elsevier/CIMA Publications, London 2003.
 • Siegel G., Sorensen J.E., Counting More, CountingLess: The New Role of Management Accountants, "Transformations in the Management Accounting Profession" 1999, vol. 3, Institute of Management Accountants.
 • Umble E.J., Haft R.R., Umble M., Enteprise Resource Planning: Implementation Procedures and Critical Success Factors, "European Journal of Operational Research" 2003, 146(2).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. z 2016 r., poz. 1358.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2016 r., poz. 615.
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne, Dz.U. z 2016 r., poz. 352.
 • Voss G., Kształtowanie norm etycznych a odpowiedzialność zawodowa księgowych, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016.
 • Voss G., Prewysz-Kwinto P, Zintegrowane systemy ewidencyjne, w: Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje. Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce, red. Z. Luty, A. Łakomiak, A. Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Zalewski W., Analiza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcji w wybranych przedsiębiorstwach, "Economy and Management" 2011, 4.
 • http://sjp.pwn.pl/sjp/cyberprzestrzeń;2553915
 • https://mac.gov.pl/file/nask_rekomendacja.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511050

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.