PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 1, cz. 3 Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Wybrane problemy | 81--92
Tytuł artykułu

Ustawa antyterrorystyczna jako podstawa funkcjonowania systemu antyterrorystycznego Polski w systemie zarządzania kryzysowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Anti-terrorist Act as the Base of Functioning of the Anti-terrorist System of Poland in the System of the Crisis Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich latach, a nastąpiły po 11 września 2001 r., sprawiły, że zaczęto mówić o współczesnym terroryzmie - współczesnym, bo zupełnie innym od tego, z którym mieliśmy do czynienia dotychczas - służącym głównie walce z cywilizacją Zachodu i będącym domeną organizacji o podłożu islamskim. Nie ulega wątpliwości, że aby przeciwstawić się temu zjawisku, należy tworzyć efektywne systemy antyterrorystyczne. Ich budowa opiera się na czterech podstawowych elementach. (...) Aby skutecznie walczyć z terroryzmem, należy przede wszystkim rozpoznać zjawisko i wytypować grupę, która zamierza przygotować zamach. Następnie trzeba określić jej potencjalne cele i możliwości wykonawcze. Jeśli dojdzie do zidentyfikowania takiej grupy lub do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, muszą istnieć skuteczne środki prawne pozwalające odpowiednim służbom na sprawne działanie, a także efektywny system zwalczania terrorystów przez specjalistyczne formacje. (fragment tekstu)
EN
In the presented article basic elements of the anti-terrorist system of Poland were characterised. Special attention was paid to tasks which these elements are fulfilling. The Antiterrorist Act which was introduced into the Polish legal system in 2016 was regarded as one of important components. A substantial role of this act was emphasized in the functioning of the anti-terrorist system of Poland and its contribution to the counteraction for terrorist threats. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliografia
 • Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2014-2019 (2014), M. P. z 2014 r. poz. 1218.
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (2016), Dz. U. z 2016 r. poz. 904.
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia1990 r. o Policji (1990), Dz. U. z 1990 r. Nr 30 poz. 179.
 • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (1990), Dz. U. z 1990 r. Nr 78, poz. 462.
 • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (1990), Dz. U. z 1990 r. Nr 78 poz. 461.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks postępowania karnego (1997), Dz. U z 1997 r. Nr 89 poz. 555.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (1997), Dz. U. z 1997 r. Nr 140 poz. 939.
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (1999), Dz. U. z 1999 r. Nr 11 poz. 95.
 • Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (2001), Dz. U. z 2001 r. Nr 27 poz. 298.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu i przetwarzaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informacyjnym (2001), Dz. U. z 2001 r. Nr 110 poz. 1189.
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (2001), Dz. U. z 2001 r. Nr 123 poz. 1353.
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (2002), Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558.
 • Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (2002), Dz. U. z 2002 r. Nr 74 poz. 1929.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (2002), Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 985.
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (2002), Dz. U. z 2002 r. Nr 130 poz. 1112.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (2002), Dz. U. z 2002 r. Nr 156 poz. 1301.
 • Ustawa z dnia 27 września 2002 r. zmieniająca Ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (2002), Dz. U. z 2002 r. Nr 180 poz. 1500.
 • Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (2002), Dz. U. z 2002 r. Nr 197 poz. 1661.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (2006), Dz. U. z 2006 r. Nr 104 poz. 708.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (2006), Dz. U. z 2006 r. Nr 104 poz. 709.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (2007), Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (1967), Dz. U. z 1967 r. Nr 44 poz. 220.
 • Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 3/96 z dnia 5 lutego 1996 r. w sprawie użycia pododdziałów antyterrorystycznych w przypadku zamachu terrorystycznego (1996), Dz. Urz. KGP z 1996 r.
 • Zubrzycki W., Jałoszynski K., Babiński A. (2016), Polska ustawa antyterrorystyczna - odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem, WSPol, Szczytno.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511060

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.