PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 496 Zmiana warunkiem sukcesu. Potencjał rozwoju i doskonalenia organizacji | 47--59
Tytuł artykułu

Zarządzanie zmianami a zarządzanie projektami - komplementarność obu podejść

Autorzy
Warianty tytułu
Change Management vs. Project Management - Complementarity of The Two Approaches
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie projektami i zarządzanie zmianami są ściśle ze sobą powiązane, gdyż konsekwencją wdrożenia projektu zawsze jest zmiana, a sposób, w jaki jest ona zarządzana, wpływa na powodzenie projektu. Jednak między tymi dziedzinami istnieją pewne ważne różnice, np. używają one różnych terminologii i metodologii, a kierujący nimi liderzy mają odmienne wykształcenie i często wywodzą się z różnych części organizacji, a co za tym idzie - posiadają różne umiejętności i kompetencje. Obie te dziedziny powinny się wzajemnie uzupełniać, gdyż pozwoli to na efektywniejsze i skuteczniejsze zarządzanie - zarówno zmianami, jak i projektami. Wykorzystanie pewnych metod i narzędzi z zakresu zarządzania projektami znacznie usprawniłoby proces wdrażania zmian. Natomiast uzupełnienie metodyk zarządzania projektami o określone "miękkie" (społeczne) zagadnienia związane z implementacją zmian mogłoby zwiększać prawdopodobieństwo sukcesu projektu. Synteza obu tych podejść może przynieść organizacjom wiele potencjalnych korzyści. Celem artykułu jest pokazanie potencjału synergii wynikającej z powiązania zarządzania zmianą i zarządzania projektami(abstrakt oryginalny)
EN
Project management and change management are closely interrelated, as the consequence of project implementation is always change, and the way change is managed affects the success of the project. There are some important differences between them, eg both approaches use different terminology and different methodologies, and the leaders who lead them have a different education and often come from different parts of the organization, and thus have different skills and competences. Nevertheless, both these areas should complement each other, because it will allow for more effective and efficient management - both changes and projects. The use of certain methods and tools in the field of project management would significantly improve the process of implementing changes, while supplementing project management methodologies with specific "soft" (social) issues related to the implementation of changes could increase the probability of project success. The synthesis of both approaches can bring many potential benefits to the organizations. The aim of the article is to show the synergy potential resulting from linking change management and project management(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Anderson D., Ackerman-Anderson L,, 2001, Beyond Change Management, Jossey-Bass/Pfeiffer, San Francisco.
 • Ashkenas R., 2013, Change Management Needs to Change, HBR.
 • Biedenbach T., Söderholm A., 2008, The Challenge of Organizing Change in Hypercompetitive Industries: A Literature Review, "Journal of Change Management", vol. 8, z. 2.
 • Choi M., 2011, Employees' attitudes toward organizational change: a literature review, "Human Resources Management", nr 50(4).
 • Cohen D., 2008, Sedno zmian, Harvard Business Press, Helion.
 • Crawford L.H., 2011, Adding change implementation to the project manager's toolkit, Adding change implementation to the project manager's toolkit, 8th Annual Project Management Australia (PMOz) conference, Sydney, Australia.
 • Crawford L.H., Hassner-Nahmias A., 2010, Competencies for managing change, "International Journal of Project Management", no. 28.
 • Dover P., 2003, Change agents at work: Lessons from Siemens Nixdorf, "Journal of Change Management", vol. 3.
 • Griffith-Cooper B., King K., 2007, The partnership between project management and organizational change: Integrating change management with change leadership, Performance Improvement, nr 46.
 • Hornstein H.A., 2015, The integration of project management and organizational change, "International Journal of Project Management", nr 33.
 • Hughes M., 2007, The Tools and Techniques of Change Management, "Journal of Change Management", vol. 7, z. 1.
 • Kanter R.M., Stein B.A., Jick T.D., 1992, The Challenge of Organizational Change, The Free Press, New York.
 • Kerzner, H., 2013, Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling, John Wiley & Sons, Hoboken, N.J.
 • Kotter J., 1996, Jak przeprowadzić transformację firmy, HBR School Press, Helion, Gliwice.
 • Kotter J., 2007, Przewodzenie procesowi zmian: przyczyny niepowodzeń, [w:] HBR Scholl Press, Przywództwo w procesie zmian, Helion, Gliwice.
 • Kotter J., Schlesinger L.A, 2008, Choosing strategies for change, HBR School Press, s. 86.
 • Levasseur R.E., 2010, People skills: ensuring project success - a change management perspective, "Interfaces" nr 40 (2).
 • Leybourne S.A., 2007, The changing bias of project management research: a consideration of the literatures and an application of extant theory, "Project Management Journal", no. 38 (1).
 • Luecke, R., 2003, Managing Change and Transition, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 • OGC, 2010, PRINCE2 - Skuteczne zarządzanie projektami, TSO, Londyn.
 • Oswick C., Robertson M., 2009, Boundary Objects Reconsidered: from Bridges and Anchors to Barricades and Mazes, "Journal of Change Management", vol. 9, iss. 2.
 • Parker D.W., Charlton J., Ribeiro A., Pathak R.D., 2013, Integration of project-based management and change management: intervention methodology, Int. J. "Product Performance Management", no. 62 (5).
 • Partington, D., 1996, The project management of organizational change, Int. J. "Project Management", no. 14 (1).
 • PMI, 2008, PMBOK Guide, Fourth Edition, https://www.works.gov.bh/English/ourstrategy/Project% 20Management/Documents/Other PM Resources/PMBOKGuideFourthEdition_protected. pdf .
 • Project Management Institute 2013 ANNUAL REPORT: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/ public/pdf/about/annual-reports/pmi-annual-report-consolidated-financials-2013.pdf?la=en.
 • Raport i4cp: http://www.i4cp.com/trendwatchers/2014/04/16/from-march-madness-to-market-madnessbuilding- agile-workforce-planning-and-analytics-capability.
 • Todnem R., 2005, Organisational Change Management: A Critical Review, "Journal of Change Management", vol. 5, nr 4, December.
 • Turner J.R., Müller R., 2007, The Project Manager's Leadership Style As A Success Factor On Projects: A Literature Review, "International Journal of Projekt Management", nr 25, s. 21-32.
 • Worley C.G., Mohrman S.A., 2014, Is Change Management Obsolete?, "Special Issue of Organizational Dynamics", vol. 43, iss. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511064

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.