PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 12 | 83--101
Tytuł artykułu

Technologie informacyjne w zarządzaniu wiedzą

Warianty tytułu
Information Technologies in Knowledge Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszej pracy scharakteryzowane zostaną zagadnienia, które odnoszą się do roli, jaką mają technologie informacyjne w ramach zarządzania wiedzą. Warto podkreślić, że oba te obszary, a więc technologie informacyjne oraz zarządzanie wiedzą, w przeciągu kilkudziesięciu ostatnich lat bardzo intensywnie się rozwijały. Obecnie na szeroką skalę są one wykorzystywane w praktyce funkcjonowania wielu przedsiębiorstw, decydując o poziomie ich konkurencyjności i innowacyjności, odnoszeniu przez nie sukcesów na rynku oraz zdobywaniu nowych klientów. W pracy główna uwaga zostanie skupiona na pokazaniu tego, w jaki sposób technologie informacyjne mogą wpływać na zarządzanie wiedzą i czy mogą podnosić jego efektywność, jak również jakie najczęściej spośród tych technologii są wykorzystywane w obszarze związanym z zarządzaniem wiedzą.(abstrakt oryginalny)
EN
In this paper provides a description of the issues that relate to the role that have information technologies in the management of knowledge. Both of these areas, information technology and knowledge management, over the recent decades very intensively developed. Now widely it is used under practice, the functioning of many companies, deciding on the level of competitiveness and innovation, referencing their success in the market and winning new customers. In this paper the main focus will be concentrated on the presentation of how information technology can influence the knowledge management and can improve its effectiveness, and that the most of these technologies are used in the area related to knowledge management.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
83--101
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Bendyk E., 2004, Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Wydawnictwo H.A.B, Warszawa.
 • 2. Bukowitz W.R., Williams R.L., 1999, The Knowlegde Management Fieldbook, Financial Times - Prentice Hall, Harlow-London.
 • 3. Chmielarz W., 2012, Kierunki rozwoju systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i ich integracja, w: Gołuchowski J. (red), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 11-24.
 • 4. Davenport T.H., Prusak L., 1998, Working Knowledge, Harvard Business School Press, Boston.
 • 5. Dunn J.M., 2008, Information in computer science, w: Adriaans P., van Benthem J. (red.), Philosophy of Information, Elsevier, Oxford, s. 582.
 • 6. Fricke M., 2007, The Knowledge Pyramid: A Critique of the DIKW Hierarchy, Journal of Information Science, nr 10, s. 1-13.
 • 7. Galata S., 2004, Strategiczne zarządzanie organizacjami. Wiedza, intuicja, strategie, etyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • 8. Gołuchowski J., 2009, Kierunki doskonalenia technologii wiedzy w organizacji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 22, s. 7-25.
 • 9. Grabowski M., Zając A., 2009, Dane, informacja, wiedza - próba definicji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 798, s. 99-116.
 • 10. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2002, Przedsiębiorstwo wirtualne, Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 11-21.
 • 11. Juszczyk S., 2004, Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej jako element przestrzeni edukacyjnej, Dydaktyka Informatyki, nr 1, s. 85-103.
 • 12. Karaś E., Piasecka-Głuszak A., 2013, Zarządzanie wiedzą - dlaczego tak ważne?, Nauki o Zarządzaniu, nr 4, s. 45-60.
 • 13. Kisilowski M., Urbaniak K., 2013, Wykorzystanie technologii informacyjnych w zarządzaniu publicznym w Polsce, Studia Ekonomiczne, nr 169, s. 63-78.
 • 14. Kłak M., 2010, Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce.
 • 15. Kulisiewicz T., Średniawa M., 2012, Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP, MCG Conferences, Warszawa.
 • 16. Łobejko S., 2004, Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • 17. Łobejko S., 2009, Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • 18. Mazurkiewicz A., 2005, Znaczenie zarządzania wiedzą dla organizacji, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 7, s. 411-420.
 • 19. Mikuła B., 2011, Istota zarządzania wiedzą w organizacji, w: Potocki A. (red.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • 20. Nowicki A., 2009, Zastosowanie technologii informacyjnej w obszarach strukturalnych przedsiębiorstwa. Ujęcie systemowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, nr 576, s. 253-264.
 • 21. Nowicki A., Wydmuch G., 2006, Strategia wykorzystywania technologii informacyjnej do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4, s. 19-29.
 • 22. Oleksiejczuk E., Oleksiejczuk A., 2009, Rola technologii informacyjnej w zarządzaniu oraz jej wpływ na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego, Przedsiębiorczość - Edukacja, nr 5, s. 57-68.
 • 23. Orzoł I., 2010, Znaczenie współczesnych technologii informacyjnych dla zarządzania polskimi przedsiębiorstwami, w: Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 319-326.
 • 24. Perechuda K., 2005, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 25. Stępnik A., 2014, Różnice między informacją a wiedzą w kontekście zarządzania, Studia Metodologiczne, nr 32, s. 29-47.
 • 26. Sysło M.M., 2012, Komputer - obiekt i narzędzie edukacji. Poznawcze walory informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnej, w: Sysło M.M. (red.), Homo infor-maticus, czyli człowiek w zinformatyzowanym świecie, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa.
 • 27. Woźniak M., 2012, IT wobec współczesnych wyzwań funkcjonowania organizacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 1 (744), s. 41-52.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511078

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.