PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 496 Zmiana warunkiem sukcesu. Potencjał rozwoju i doskonalenia organizacji | 73--82
Tytuł artykułu

Znaczenie przywództwa w modelach doskonałości

Warianty tytułu
The Importance of Leadership in Models of Excellence
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia problem zaangażowania kierownictwa w projekty doskonalące, co ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia modelu doskonałości biznesowej w organizacji. Kierownictwo podejmuje działania w zakresie doskonalenia w sposób świadomy poprzez dostosowanie ich do poziomu dojrzałości systemu zarządzania organizacją. Takie podejście ma znaczenie zarówno w kontekście dużych firm o różnych poziomach dojrzałości w oddziałach, jak i mniejszych organizacji pragnących się doskonalić. Artykuł stanowi wstęp do badań, których celem jest ukazanie współzależności występujących pomiędzy modelem doskonałości, poziomem dojrzałości i jakością przywództwa w organizacji. Został opracowany na podstawie przeglądu dostępnych badań, a jego celem jest przedstawienie nowego spojrzenia na dotychczasowe koncepcje i zjawiska w praktyce zarządzania; w tym szczególnym przypadku dotyczy to koncepcji przywództwa, doskonałości i dojrzałości(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the problem of managerial involvement in improvement projects which is of key importance for the implementation of the business excellence model in the organization. The management takes actions in the field of improvement in a conscious manner by adjusting the improvement activities to the level of the organization's management system maturity. This approach is important both in the context of large companies with different levels of maturity in branches and smaller organizations that want to improve. The article is the introduction to research, the purpose of which is to show the interdependencies between the model of excellence, the level of maturity and the quality of leadership in the organization. It was developed on the basis of a review of available research, and its aim is to provide a new look at the existing concepts and phenomena in management practice; in this particular case, this applies to the concept of leadership, excellence and maturity(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Bibliografia
 • Bennis W., Nanus B., 1985, Leaders: The Strategies for Taking Charge, Business/Management, Harper & Row, New York.
 • Bolboli S.A., Reiche M., 2015, Introducing a concept for efficient design of EFQM excellence model, "The TQM Journal", vol. 27, no. 4.
 • Chmiel N. (red.), 2007, Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Cyfert Sz., Krzakiewicz K., 2013, Przywództwo sensualne w procesie zarządzania organizacją, "Przegląd Organizacji", nr 6.
 • EFQM model, http://fundacja.ue.wroc.pl/index.php/efqm/model-efqm/; data udostępnienia 12.12. 2017.
 • Kacała J., Kacała A., 2013, Be good or excellent - analysis of EFQM model, "Ekonomika", nr 4, Vilniaus Universitetas, Vilniaus, Lituania.
 • Kacała J., Kołaczyk E., 2012, Efektywność wdrażania modelu doskonałości EFQ, [w:] Trendy transformacji modelu organizacyjnego przedsiębiorstwa, red. A. Wierzbic, M. Wąsowicz, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 274, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław .
 • Kotler P.T., 1993, Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control, Pearson Education, USA.
 • Lasrado L.A., Vatrapu R., Andersen K.N., 2015, Maturity models development in is research: a literature review, Conference Paper.
 • Michaluk A., Kacała J., 2012, Systemy doskonalenie i rozwoju kadr, WSOWL, Wrocław.
 • Mrówka R., 2010, Przywództwo w organizacjach. Analiza Najlepszych praktyk, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • OGC, 2010, Portfolio, Programme & Project Management Maturity Model (P3M3), Office of Government Commerce.
 • Scheel H. von, Rosing G. von, Skurzak K., Hove M., 2015, BPM and Maturity Models, [w:] The Complete Business Process Handbook, M. von Rosing, H. von Scheel, A.W. Scheer, Elsevier.
 • Senge P.M.,1998, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Skrzypek E., 2012, Wyznaczniki dojrzałości jakościowej w świetle wyników badań, [w:] Orientacja na wyniki - modele, metody i dobre praktyki, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 264, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Stogdill R.M., 1975, The evolution of leadership theory, "Academy of Management Proceedings", August.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch., 1997, Kierowanie, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511084

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.