PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 496 Zmiana warunkiem sukcesu. Potencjał rozwoju i doskonalenia organizacji | 83--93
Tytuł artykułu

Otwarte innowacje a zdolności dynamiczne - wyniki badań w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Open Innovation vs. Dynamic Capabilities - The Research Results of The Polish Industrial Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie ukształtowania zdolności dynamicznych w kontekście skuteczności procesów otwartej i zamkniętej innowacji. Na podstawie literatury przedmiotu wydzielono dziewięć zdolności dynamicznych, których ukształtowanie zbadano w odniesieniu do procesów innowacji otwartej (w tym przychodzącej i wychodzącej) oraz zamkniętej. Natomiast skuteczność procesów innowacyjnych ustalono na podstawie liczby opracowanych innowacji. Wskazane zależności zweryfikowano, opierając się na badaniach empirycznych dotyczących średniej i dużej wielkości przedsiębiorstw przemysłowych zaliczanych do sześciu branż wysokiej, średniej i niskiej techniki. Przeprowadzone badania ankietowe objęły lata 2012-2014 i dotyczyły podmiotów działających na terenie Rzeczypospolitej. Łącznie uzyskano 92 odpowiedzi(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to present the configuration of dynamic capabilities in the context of the effectiveness of open and closed innovation process. Based on the literature overview nine dynamic capabilities were separated, which forms were examined in relation to inbound and outbound open innovation processes, and closed innovation. The effectiveness of innovation processes was established on the basis of the average number of developed innovation. It was verified based on empirical studies on the medium and large industrial enterprises belonging to the six industries of high, medium and low technology. Surveys have covered the years 2012-2014 and entities operating in Poland. A total of 92 responses were obtained(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Arend R.J., Bromiley P., 2009, Assessing the Dynamic Capabilities View: Spare Change, Everyone?, "Strategic Organization", vol. 7, s. 75-90.
 • Bae Y., Chang H., 2012, Efficiency and effectiveness between open and closed innovation: empirical evidence in South Korean manufacturers, "Technology Analysis & Strategic Management", vol. 24, no. 10, s. 967-980.
 • Chesbrough H.W., 2003a, Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston.
 • Chesbrough H.W., 2003b, The era of open innovation, "MIT Sloan Management Review", vol. 44, no. 3, s. 1-9.
 • Chesbrough H.W., 2004, Managing open innovation, "Research Technology Management", vol. 47, no. 1, s. 1-36.
 • Chesbrough H.W., 2006, Open Business Model. How to Thrive in the New Innovation Landscape, Harvard Business School Press, Boston.
 • Chesbrough H.W., Crowther A.K., 2006, Beyond high-tech: early adopters of Open Innovation in other industries, "R&D Management", vol. 36, no. 3, s. 229-236.
 • Cyfert Sz., Krzakiewicz K., 2016, Procesy kształtowania dynamicznych zdolności w polskich przedsiębiorstwach, [w:] Sz. Cyfert, K. Krzakiewicz (red.), Dynamiczne zdolności polskich przedsiębiorstw, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań.
 • Dahlander L., Gann D., 2010, How open is innovation?, "Research Policy", vol. 39, no. 6, s. 699-709.
 • Dyduch W., 2016, Strategiczny projekt organizacji wspierający rozwój zdolności dynamicznych, [w:] Sz. Cyfert, K. Krzakiewicz, (red.), Dynamiczne zdolności polskich przedsiębiorstw, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań.
 • Eisenhardt K.M., 1989, Making fast strategic decisions in high velocity environments, ,,Academy of Management Journal", vol. 32, no. 3, s. 543-576.
 • GUS, 2014, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2012, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa.
 • Mielcarek P., 2015, Development of innovation process in open innovation model - an IT case study, "Przegląd Organizacji", nr 6, s. 33-41.
 • Mielcarek P., 2016, Procesy zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • OECD, 2008, Open Innovation in Global Networks, OECD Publishing, Paris.
 • Pichlak M., 2012, Otwarte innowacje - konieczność czy moda? Aspekty teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 115, SGH, s. 136-134.
 • Shuen A., Sieber S., 2010, Orchestrating the New Dynamic Capabilities, IESE Insight.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2016, Zdolności dynamiczne - w poszukiwaniu świętego Graala, [w:] Sz. Cyfert, K. Krzakiewicz (red.), Dynamiczne zdolności polskich przedsiębiorstw, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań.
 • Teece D.J., 2007, Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance, "Strategic Management Journal", vol. 28, no. 13, s. 1319-1350.
 • Teece D.J., 2009, Dynamic Capabilities and Strategic Management, Oxford University Press, Oxford.
 • Teece D., Pisano G., Shuen A., 1997, Dynamic capabilities and strategic management, "Strategic Management Journal", vol. 18, no. 7, s. 509-533.
 • Toffler A., 1997, Trzecia fala, PWN, Warszawa.
 • Winter S., 2003, Understanding dynamic capabilities, "Strategic Management Journal", vol. 24, no. 10, s. 991-995.
 • Vanhaverbeke W., Duysters G., Noorderhaven N., 2002, External technology sourcing through alliances or acquisitions: An analysis of the application-specific integrated circuits industry, "Organization Science", vol. 13, s. 714-733.
 • Zahra S.A., Nielsen A.P., 2002, Sources of capabilities, integration and technology commercialization, "Strategic Management Journal", vol. 23, no. 5, s. 377-398.
 • Zahra S.A., Sapienza H.J., Davidsson P., 2006, Entrepreneurship and dynamic capabilities: a review, model and research agenda, "Journal of Management Studies", vol. 43, no. 4, s. 917-955.
 • Zollo M., Winter S., 2002, Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities, "Organization Science", vol. 13, no. 3, s. 339-351.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511100

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.