PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 496 Zmiana warunkiem sukcesu. Potencjał rozwoju i doskonalenia organizacji | 94--104
Tytuł artykułu

Organizacja partnerstwa publiczno-prywatnego w warunkach wzrostu transparentności procesów i zmiany struktury stosunków gospodarczych

Warianty tytułu
The Organization of Public-Private Partnership in Terms of Growth Transparency of Processes and Changes in The Structure of Economic Relations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie determinant i omówienie podejść do organizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w warunkach wzrostu transparentności procesów i zmiany struktury stosunków gospodarczych. Zaproponowano interferentny model partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), który w sposób bardziej rozwinięty odzwierciedla system interakcji podmiotów, a także związków przyczynowych w ramach PPP. Udoskonalona została również definicja partnerstwa publiczno-prywatnego z punktu widzenia osiągania odpowiednich efektów w postaci pożądanych dóbr publicznych. Na podstawie kryterium charakteru inicjatywy zaproponowano podstawę do wyróżnienia dwóch podejść do organizacji PPP: paternalistycznego i rynkowego. Badano zasady i charakter funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie rozwoju terytorialnego. Rozpatrywano dwa rodzaje PPP z punktu widzenia inicjatywy projektowej: kontraktowe i instytucjonalne(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to indicate the determinant and review of approaches to public-private partnership (PPP) in terms of improving the transparency of the processes and changes in the structure of economic relations. Interferent model of public-private partnership as a more developed system reflects the interaction of entities and causal relationships in the framework of PPP are suggested. Definition of public-private partnerships from the point of view of achieving the desired effects in view of the desired public goods are improved. Based on the criterion of the nature of the initiatives proposed basis for selection of two approaches to PPP: Paternalistic and Marketable. The principles and the functioning of public-private partnerships in the development of self-government. There are two types from the point of view of project initiatives: Contractual and Institutional(original abstract)
Twórcy
 • Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franki
Bibliografia
 • Antoniuk J.R., 2009, Nowa regulacja partnerstwa publiczno-prywatnego, [w:] M. Urbaniec, P. Stec, S. Dolata (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Educator, Częstochowa.
 • Barczyk S., 2010, Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Blakely E.J., 2002, Planowanie lokalnego rozwoju gospodarczego. Teoria i praktyka, tł. A. Kamieniec, Litopis, Lwów.
 • Cygler J., 2002, Alianse strategiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Dagnino G.B., Le Roy F., Yami S., Czakon W., 2008, Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej?, "Przegląd Organizacji", nr 6.
 • Herbst I., Jadach-Sepioło A., Marczewska E., 2012, Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Komisja Europejska, 2003, Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, 2003, Bruksela, https://www.ppp.gov.pl/Poradnik_inwestora/AktyPrawne/Documents/Wytyczne_Komisji_ PPP_190111.pdf.
 • Korbus B., Zalewski D., 2017, Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 31 grudnia 2016 r., Ministerstwo Rozwoju, https://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Analiza_rynku_PPP_31_12_2016.pdf. Korbus B. (red.), 2010, Partnerstwo publiczno-prywatne: poradnik, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
 • Moszoro M., 2005, Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Słodowa-Hełpa M., 2014, Zagraniczne doświadczenia w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego - inspiracje i rekomendacje dla Polski, [w:] G. Gołębiowski, K. Marchewka-Bartkowiak (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa.
 • Słownik innowacji, http://www.slownik.pi.gov.pl (data udostępnienia: 16.02.2018).
 • Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU nr 19, poz. 100.
 • Zielona księga w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych i prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji, 2004, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, https://www.ppp.gov.pl/ Poradnik_inwestora/Documents/ZK_PPP_zamowienia_koncesje_240111.pdf (data udostępnienia: 30.04.2004).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511116

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.